Zgłoś uwagi

Poseł Jerzy Polaczek - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 388 i 503).

Poseł Jerzy Polaczek:

    Pani Marszałek! Pani Minister! Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! To ważny projekt, można powiedzieć, pakiet deregulacyjny, który zawiera inicjatywa rządowa zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Myślę, że z punktu widzenia społecznego, z punktu widzenia użytkowników samochodów i innych pojazdów dopuszczonych do ruchu jest to propozycja bardzo daleko idąca, odpowiadająca na potrzeby społeczne, również na potrzeby tych środowisk, które są integralnie związane z procesem rejestracji pojazdów, ze sprzedażą samochodów innym użytkownikom ruchu.

    Chciałbym poza tymi kwestiami, które omówił poseł sprawozdawca, zasygnalizować kilka takich przykładowych regulacji, które zawiera ta oczekiwana przez opinię publiczną zmiana. Wspominał tutaj już pan poseł Piotr Król o obowiązku zniesienia wydawania karty pojazdu w czasie pierwszej rejestracji. Chciałbym zwrócić uwagę, że po wdrożeniu wcześniej przez Ministerstwo Cyfryzacji projektu CEPiK2 przestały przede wszystkim obowiązywać aktualne przesłanki do wydawania kart pojazdu jako dokumentu, który zawierał informacje o historii pojazdu, przyjęte przy jej wprowadzeniu, służące zapobieganiu przestępczości samochodowej. Obecnie, jak wiemy, historia rejestracji pojazdu jest możliwa do sprawdzenia w centralnej ewidencji pojazdów nie tylko przez podmioty uprawnione, ale np. organy rejestrujące pojazdy, podatkowe, zakłady ubezpieczeń i kontroli ruchu drogowego. Dzięki temu upraszczamy proces pierwszej rejestracji.

    Po drugie, chcę wspomnieć o realizacji ułatwienia w postaci zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, jeżeli właściciel pojazdu składa wniosek o rejestrację pojazdu, który był zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To jest ogromne ułatwienie, które jest możliwe przy zapewnionej obecnie możliwości identyfikacji pojazdu, jego historii w centralnej ewidencji.

    Po trzecie, przykład kolejny to umożliwienie rejestracji pojazdu lub czasowej rejestracji na wniosek właściciela pojazdu przez starostę właściwego ze względu na miejsce czasowego zamieszkania. Tutaj wychodzimy naprzeciw postulatom naszych obywateli, z uwagi na istniejące ułatwienia w przemieszczaniu się ze względu na potrzeby zawodowe, osobiste. Niejednokrotnie właściciele pojazdów przebywają czasowo w miejscu znacznie oddalonym od miejsca zamieszkania, a do tej pory nie było możliwości rejestracji pojazdu w miejscu czasowego pobytu. To stanowiło, myślę, poważne utrudnienie, identyfikowane przez część użytkowników pojazdów.

    Ze swojej strony chciałbym zasygnalizować, iż Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zgłasza pięć poprawek do dotychczasowego projektu zawartego w sprawozdaniu, druki nr 388 i 503.

    Chciałbym w tym względzie zwrócić w szczególności uwagę na poprawkę, która ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji projektu rozwoju centralnej ewidencji kierowców w kształcie, który jest określony ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 5 stycznia 2011 r. Przyjęcie rozwiązania, które proponujemy, będzie pozwalało na bardzo sprawną rozbudowę systemu teleinformatycznego, jakim jest i ma być docelowy system obsługujący centralną ewidencję kierowców określoną w ustawie z 1997 r.

    Z tych pięciu poprawek, które składamy, chciałbym odnieść się do ostatniej poprawki, która wychodzi naprzeciw uwagom zgłoszonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, liczne uwagi zgłosili też przedstawicieli salonów sprzedaży pojazdów samochodowych, jeśli chodzi o wprowadzany art. 73c ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tutaj wprowadzamy definicję, można powiedzieć, jednolitego postępowania, jeśli chodzi o rejestrację przyczep, motorowerów, jednolitą obsługę klienta (Dzwonek), niezależnie od rodzaju pojazdu, jaki jest rejestrowany. To tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.