Zgłoś uwagi

Poseł Ireneusz Zyska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

6. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 437, 437-A i 502).

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Posłowie! Panie Posłanki! Panowie Posłowie! Bardzo dziękuję przede wszystkim za merytoryczną pracę w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych nad poselskim projektem ustawy. Naprawdę jestem zbudowany wczorajszym posiedzeniem. Myślę, że ta praca i wszystkie głosy, również krytyczne, zawierały troskę o rozwój rynku elektromobilności w Polsce. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować parlamentarzystom, posłom Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość za złożenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, a konkretnie w zakresie przekształcenia, odbiurokratyzowania, ostatecznie przeniesienia Funduszu Niskoemisyjnego Transportu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który będzie mógł bez tych ograniczeń, które do tej pory w ustawie występują, dysponować tym funduszem.

    I tak powiem państwu, że oczywiście przyjmuję krytyczne głosy ze strony państwa parlamentarzystów, ze strony opozycji, ale trzeba powiedzieć, że ustawodawca, który projektował tę ustawę w roku 2018, miał jak najlepsze intencje w zakresie uformowania, ukształtowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który miał finansować rozwój elektromobilności, w tym realizować dopłaty do środków niskoemisyjnego transportu i budowy infrastruktury ładowania. Natomiast w tym dobrze rozumianym zamyśle konstrukcji prawnej zostały wprowadzone mechanizmy udziału kilku ministrów, kilku resortów w zakresie uzgadniania bądź też opiniowania rozporządzeń, które miały być wydawane do każdych działań. Przypomnę, że jest to 11 działań przewidzianych dla Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i trzeba było za każdym razem wydawać aż 22 rozporządzenia.

    Chodzi o to, że ten fundusz był zbiurokratyzowany do tego stopnia, przy założeniu, że fundusz jest funduszem jednorocznym, że co roku trzeba od nowa wydawać kolejne rozporządzenia w sprawie dysponowania środkami i wydatkowania ich w zakresie programowania, ustalania programów kierunkowych, dofinansowania zakupu pojazdów, pojazdów komunikacji zbiorowej i zakupu infrastruktury ładowania itd. Były kolejne wydarzenia, które miały miejsce w ubiegłym roku, związane z powołaniem nowej Rady Ministrów, później skończył się rok 2019. Nie będę już mówił bardzo szczegółowo, żeby też za dużo nie przekroczyć czasu. Może pan marszałek parę minut pozwoli mi...

    Generalnie zmierzam do tego, że w tej chwili, drodzy państwo, w moim przekonaniu inicjatywa poselska posłów Prawa i Sprawiedliwości jest jak najbardziej przez nas akceptowana, oczekiwana i myślę, że korzystając z tej poselskiej ścieżki, możemy szybciej doprowadzić do sytuacji, w której narodowy fundusz ochrony środowiska, przypomnę, we współpracy z ministrem nadzorującym, ministrem klimatu, który będzie też czuwał nad ukształtowaniem programów i wydatkowaniem tych środków, będzie mógł uruchomić dysponowanie tym funduszem. Przypomnę, że jeżeli ustawa zgodnie z tym, co zakładamy, wejdzie w życie tak, żeby mogła obowiązywać od 1 października, już w październiku powinny być uruchomione kolejne programy, chociażby na - co wspominali i o co też państwo parlamentarzyści pytali - komunikację zbiorową. Może uda mi się udzielić parę odpowiedzi na zadane pytania.

    Proszę państwa, przede wszystkim jeżeli chodzi o koszty funkcjonowania programu, to trzeba powiedzieć, że obecnie na dzień 17 lipca 2020 r. w funduszu jest zgromadzona wartość 580 886 tys. zł. Koszty obsługi za lata 2018-2020 to 827 tys. zł. Były też pytania związane z tym, jaka wartość (Dzwonek) środków zostanie przekazana do narodowego funduszu ochrony środowiska. Szacujemy, że do końca września będzie to wartość ok. 610 mln zł. Do tego dojdzie w przyszłym roku według projekcji 414 mln zł w ramach stałych wkładów do funduszu, jakimi są opłata emisyjna, jakimi są również...

    Przepraszam najmocniej, chciałbym być precyzyjny.

    ...środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, wpływy z tytułu opłaty zastępczej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, wpływy z opłaty emisyjnej. Na rok 2021 przewidujemy wpływy na poziomie 414 mln zł, stąd w roku 2021 budżet funduszu powinien oscylować w okolicach 1 mld zł pomniejszony o kwotę, którą uda się narodowemu funduszowi wydać na programy zrealizowane do końca bieżącego roku.

    Myślę, że jest to niemała kwota. W każdym roku, w kolejnych latach będzie się ona zwiększać. Przede wszystkim planujemy działania skierowane na rozwój infrastruktury ładowania, ale także dofinansowanie pojazdów komunikacji zbiorowej. Przede wszystkim beneficjentami mają być jednostki samorządu terytorialnego - jedna z pań posłanek o to pytała - ale również przedsiębiorcy.

    Chcę też odpowiedzieć na pytanie dotyczące obecnych trzech programów, które są realizowane ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przypomnę, że są to trzy programy: ˝Zielony samochód˝, ˝eVAN˝ i ˝Koliber˝. Do tej pory złożono ok. 220 wniosków, przy czym mogliśmy, szanowni państwo, zgodnie z polskim prawem i prawem europejskim zaprojektować programy w ramach pomocy de minimis. Stąd też takie ograniczenia, którym dziwił się czy co zarzucał nam jeden z panów posłów, pan poseł Janusz Stępiński z Lewicy chyba, tak? Przepraszam bardzo, nie wiem, czy dobrze zapisałem.

    (Głos z sali: Szopiński.)

    Szopiński. Bardzo pana posła przepraszam. Pan Janusz Szopiński.

    Otóż tylko i wyłącznie w zakresie pomocy de minimis. Pozostałe warunki trzeba byłoby notyfikować w Komisji Europejskiej.

    Pytanie odnośnie do polskiego samochodu elektrycznego. Jak państwo zapewne wiedzą już z mediów, z zapowiedzi medialnych, 28 lipca, czyli w przyszłym tygodniu, odbędzie się premiera polskiego samochodu elektrycznego. Miałem wielką przyjemność oglądać ten samochód z bliska, a nawet zapoznać się z parametrami technicznymi. Powiem, proszę państwa, że jest to strzał w dziesiątkę, będzie to hit rynkowy, i myślę, że spełni aspiracje polskiego rynku. Wpisuje się też w polską dumę narodową, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na polską markę samochodu, tęsknotę od wielu, wielu lat za tym, żeby Polska, duży kraj o takimi potencjale ludnościowym, przemysłowym, technologicznym, który do tej pory nie produkował własnego samochodu... Z pewnością będzie to samochód elektryczny i będzie się on cieszył dużą popularnością. Jestem o tym przekonany. Dokładamy...

    (Poseł Dariusz Wieczorek: Jaka marka, panie ministrze?)

    Proszę poczekać do 28 lipca. Wtedy wyjaśni się, jak się nazywa marka. Na pewno podmiotem, firmą, która realizuje ten projekt, jest ElectroMobility Poland - polski podmiot gospodarczy.

    I proszę państwa, chcę zapewnić, że polski rząd, a w szczególności Ministerstwo Klimatu, elektromobilność uważa za sprawę priorytetową, za sprawę fundamentalną ze względu na jakość życia Polaków, stopę życia, też pewnego rodzaju komfort funkcjonowania, głównie w dużych miastach, w aglomeracjach miejskich, ale jest to też element dbałości o czyste powietrze, o jakość powietrza. Wiemy, że transport w miastach jest głównym czynnikiem smogu. Trzeba powiedzieć, proszę państwa, że do tej...

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska)

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Bardzo proszę zbliżać się do końca, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska:

    Tak, pani marszałek, już zmierzam do końca.

    Trzeba powiedzieć tylko, uzupełniając tutaj wypowiedzi państwa posłów, którzy zadawali pytania, że w tej chwili w Polsce jeździ ponad 11 tys. samochodów elektrycznych, drodzy państwo, włączając w to również hybrydy plug-in, tak że nie jest to tylko i wyłącznie 6,5 tys. samochodów elektrycznych, o których tutaj państwo wspominali. Trzeba też szerzej patrzeć na cały rynek w kontekście samochodów hybrydowych. Pamiętajmy, że w roku 2019, na jesieni, to był październik, sam byłem posłem wnioskodawcą w zakresie zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Tam zostały wprowadzone...

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Dziękuję bardzo.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska:

    ...obniżone stawki podatku na pojazdy hybrydowe, co w tej chwili pozwoliło na znaczne zwiększenie udziału w rynku...

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Dziękuję bardzo, panie ministrze.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska:

    ...samochodów, pojazdów hybrydowych.

    Na pytania, na które nie udało mi się odpowiedzieć w tym czasie, który był mi dany, za co bardzo dziękuję panu marszałkowi i pani marszałek, odpowiemy na piśmie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim parlamentarzystom za pracę nad tym projektem ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.