Zgłoś uwagi

Poseł Zdzisław Sipiera - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki 432 i 493).

Poseł Zdzisław Sipiera:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości oczywiście tę ustawę będzie popierał, bo jest ustawą dobrą, ustawą oczekiwaną i ustawą, która dotyka tego, co dla wielu pracowników, dla wielu służb mundurowych jest istotne, tego, co jest ich pracą. To jest bardzo ważny aspekt, który jest w tej ustawie zawarty. Jak już mówiłem w wystąpieniu dotyczącym sprawozdania z prac komisji, jest to coś, co dotyka optymalnych warunków pełnienia służby. Mamy problem, który jest od lat problemem przychodzącym, kroczącym, problem wakatów w wielu służbach. Największy problem jest w Policji, tu jest najwięcej wakatów. Ta ustawa powoduje, że ten bardzo poważny problem może być w najbliższym czasie troszeczkę neutralizowany poprzez to, że wprowadza ona zachęty, wprowadza rozwiązania, które - mam nadzieję, jestem nawet przekonany - będą dobrze przez środowisko odbierane. Odchodzący po 25 latach oficerowie, odchodzące osoby pełniące funkcje mundurowe często są w optymalnym okresie, nabywają prawo, ale prawo stanowi, że oni mogą, nie muszą - ustawa daje im możliwość, żeby skorzystali z tej propozycji i zostali w służbie, i pełnili tę służbę dla państwa polskiego.

    Bardzo ważnym aspektem tej ustawy, na który zwracamy uwagę jako Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, jest zwiększenie ochrony prawnej dla funkcjonariuszy. Często jest tak, że pełniąc swą funkcję w imieniu państwa, służby mundurowe są zaangażowane, ale kiedy dochodzi do kwestii odpowiedzialności, była pewna dwoistość na tym pograniczu. Stąd jasne uregulowania prawne ochrony, pomocy prawnej dla wszystkich pełniących służbę, żeby było poczucie, że państwo za nimi stoi i państwo im pomaga w sytuacjach, kiedy tej pomocy oni potrzebują.

    Następnie jasne określenie - tu była dyskusja w ramach komisji - chodzi o postępowanie dyscyplinarne. To są bardzo istotne rzeczy, które dotykają funkcjonariuszy. Nieraz tak się zdarza, że są sytuacje, które wymagają takiego postępowania. Tu jest też jasna regulacja w tych przepisach. Jest też pewne wydłużenie czasu. Dyskusja na ten temat była, ale uważamy, że to rozwiązanie jest dobre i stabilizujące, daje czas na wyjaśnienie wszystkich wątpliwości powstających przy pełnieniu funkcji.

    I wreszcie to, co może się wydawać dla wielu mało istotne, ale, proszę państwa, sprawy socjalne są bardzo istotne - akcje, wyżywienie. Tutaj musi być też jasne, przejrzyste określenie, co się należy osobie, która pracuje, która bierze udział w akcjach. Jak widzimy i słyszymy, jest tego coraz więcej. Proszę państwa, akurat na to nie mamy większego wpływu. Jak przychodzi nawałnica, ludzie opowiadają: trwało to 15 sekund, a później jest praca na całe dni. Dlatego również państwo polskie musi ustawowo zagwarantować funkcjonariuszom, którzy pełnią tę funkcję, jasny przekaz: tak, to się należy i to nie jest żadna łaska, to nie jest żaden przypadek, tylko to jest coś, co występuje w ramach prawa.

    To, co, proszę państwa, jest bardzo istotne. Tutaj odniosę się do kierownictwa ministerstwa, pana ministra Mariusza Kamińskiego, pana ministra Wąsika. Chodzi o zaangażowanie wnioskodawców, pana ministra Kamińskiego, w inicjatywę tej ustawy, ale jednocześnie bardzo głębokie konsultacje ze środowiskiem samych zainteresowanych, również tymi, którzy są ich reprezentantami, czyli związkami zawodowymi. To się czuło. Oczywiście są pewne dalsze postulaty, ale, jak powiedziałem, przy otwarciu drzwi jest pokusa następnych, powiedzmy, wniosków. No, bardzo dobrze, że tak natura ludzka jest skonstruowana. Natomiast bardzo istotny jest element współpracy, ten wymiar 29 do zera jest symboliczny. Okazuje się, że można tak pracować nad ustawą, która jest dobra dla środowiska, ale też dobra przede wszystkim dla państwa polskiego. Stąd też w imieniu klubu chcę panom ministrom złożyć gratulacje za dobrą ustawę, którą klub nasz w całej rozciągłości będzie popierał.

    I na końcu niebłaha sprawa. Proszę państwa, to nie jest tylko kwestia samych zapisów prawnych. W ramach budżetów najbliższych lat, 2020-2029, Policja otrzyma dodatkowo 5,8 mld zł, Straż Graniczna - 635 mln, PSP - 119 mln, CBA - 24 mln, Służba Więzienna - 351 mln, SOP - 151 mln. I budżety wojewodów - to przede wszystkim PSP, tyle że szczebel wojewódzki (Dzwonek) - 1 mld zł. To są, proszę państwa, wymierne środki finansowe, które dają gwarancję funkcjonowania w najbliższych latach dobrej ustawy.

    Klub Prawa i Sprawiedliwości, jak powiedziałem, popiera w całej rozciągłości tę ustawę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.