Zgłoś uwagi

Poseł Zdzisław Sipiera - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki 432 i 493).

Poseł Sprawozdawca Zdzisław Sipiera:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.

    Marszałek Sejmu na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował w dniu 19 czerwca tego roku powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania.

    Obszar i zakres tych zmian był i jest dość potężny, stąd też pierwsze czytanie, które odbyło się na posiedzeniu komisji w dniu 14 lipca w obecności pana ministra spraw wewnętrznych i administracji pana Mariusza Kamińskiego, wymagało dokładnego przedstawienia tego zakresu. Komisja zdecydowała o powołaniu podkomisji, która pracowała w ramach tego właśnie pierwszego czytania, przedstawiając i analizując sprawy związane z przedłożonym projektem ustawy.

    Warto nadmienić, że ustawa jest bardzo oczekiwana przez środowiska służb mundurowych, szczególnie tych podległych ministerstwu spraw wewnętrznych i administracji, albowiem rozwiązuje sprawy, które są istotne dla pełnienia tej służby, chodzi o optymalne warunki tej służby, komfort pracy, sprawy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, które są tu regulowane, jak również o sprawy socjalne, które są bardzo istotne i ważne dla pracowników mundurowych.

    W wyniku prac podkomisji powstało sprawozdanie, które rozpatrzono na drugim posiedzeniu komisji w dniu 20 lipca. Komisja przyjęła sprawozdanie podkomisji i po jeszcze pewnych zmianach i wprowadzeniu poprawek przyjęła sprawozdanie komisji, co warte zaznaczenia, 29 głosami za przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących się, co jest świadectwem tej pracy. Tutaj również zaznaczę, i to się chyba spotka z dobrym przyjęciem, kwestię współpracy w pełnym zakresie. Wnioski, które były składane, były analizowane, a część z nich została przyjęta.

    Z tego też powodu można tylko i wyłącznie w tym zakresie podziękować kierownictwu ministerstwa za przedłożenie tego dokumentu ustawowego, który tak dobrze jest odbierany i, mam nadzieję, będzie przedmiotem zakończonego wkrótce procedowania w ramach prac sejmowych, jak również, i na to zwracam uwagę, dość dokładnej analizy i też współpracy ze związkami zawodowymi.

    I na końcu: tak często bywa, że otwarcie drzwi do dobrych rozwiązań powoduje, że te drzwi, otwarte, uchylone, niektórzy chcą traktować jako bardzo uchylone. Oczywiście na pewno w przyszłości - pan minister mówił o tym, że ta ustawa jest ustawą bardzo oczekiwaną, przede wszystkim dotyczącą spraw Policji - będzie można podejść do nowych rozwiązań, kolejnych służb. Dajemy taki kierunkowy sygnał, że ta sprawa nie będzie zamknięta. Ale dzisiaj regulujemy te ważne sprawy przede wszystkim dla Policji, straży pożarnej, CBA, Służby Więziennej i SOP-u i to jest podstawa do tego, żeby do Wysokiej Izby wystąpić z prośbą o przyjęcie projektu tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.