Zgłoś uwagi

Komisja PET z dnia 27 lipca 2020 roku.

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rozwoju na dezyderat nr 7 w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rozwoju na dezyderat nr 8 w sprawie sytuacji właścicieli gruntów zarezerwowanych pod inwestycje publicznie o znaczeniu ponadlokalnym.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany obowiązującego ustawodawstwa (BKSP-145-IX-11/19)
– przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Jacek Świat.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) w zakresie umożliwienia prowadzenia rodzinnego domu pomocy na podstawie umowy z inną gminą niż gmina właściwa ze względu na miejsce położenia rodzinnego domu pomocy (BKSP-145-IX-12/19)
– przedstawia poseł Robert Obaz.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 2086) (BKSP-145-IX-13/19)
– przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Urszula Augustyn.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 106l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) poprzez umożliwienie przeniesienia asesora sądowego na jego wniosek na inne miejsce służbowe przed upływem dwóch lat od dnia mianowania (BKSP-145-IX-14/19)
– przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
Rozpatrzenie projektów dezyderatów:
– w sprawie kwot wolnych od egzekucji sądowej;
– w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie art. 830;
– w sprawie przepisów regulujących budowę małych elektrowni wodnych;
– w sprawie nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów;
– w sprawie przywrócenia praw do emerytury mundurowej części funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej;
– w sprawie ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
– w sprawie regulacji odnoszących się do pracy statystów;
– w sprawie doprecyzowania w Kodeksie postępowania administracyjnego pojęcia funkcjonariusza;
– w sprawie zmiany przepisów dotyczących określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.