Zgłoś uwagi

Leszek Mazur - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2020 roku.

Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2019 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
37 wyświetleń
0

Stenogram

26. punkt porządku dziennego:

Informacja o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2019 roku (druk nr 402) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 494).

Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur:

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Odpowiadam na pytania. Mam nadzieję, że w kolejności chronologicznej, ale na początek może dwie uwagi ogólniejsze.

    Otóż przedstawiam to sprawozdanie, tę informację po raz trzeci. Pierwszy raz przedstawiałem ją w roku 2018. To była informacja o działaniu Krajowej Rady Sądownictwa w roku 2017, czyli tej poprzedniej krajowej rady. Wtedy również nie było dobrze. W toku dyskusji również pojawiały się głosy bardzo krytyczne, ale nie odnośnie do treści tego sprawozdania, które dotyczyło poprzedniej rady, tylko odnośnie do koncepcji i nowo stworzonej rady, i w ogóle całej koncepcji politycznej, prawnej, ustrojowej, która za tym stała.

    Natomiast to najbardziej ogólne porównanie musi uwzględniać to, że Krajowa Rada Sądownictwa istnieje od roku 1990. W tym roku, w lutym, obchodziliśmy trzydziestolecie. Czyli nowa rada działa od 2 lat. Tymczasem sprawozdania, z którymi się zapoznałem, za okresy poprzednie generalnie nie wywoływały praktycznie żadnych emocji, uwag krytycznych. Tymczasem mieliśmy do czynienia z takim systemem, który właściwie istniał całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą. Istniał poza kontrolą sądową, a nawet poza kontrolą społeczną, dlatego że od roku 1990 do roku 2008 nie było kontroli sądowej, nie było możliwości odwołania się od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa do Sądu Najwyższego. Co więcej, w ogóle nie sporządzano uzasadnień uchwał o przedstawieniu wniosków panu prezydentowi, co oznacza, że nawet gdyby ktoś - dziennikarz czy obywatel - był zainteresowany tym z punktu widzenia społecznego czy publicznego, to nie miał możliwości ustalenia, jakimi motywami kierowała się rada, podejmując takie czy inne decyzje, przedstawiając taką kandydaturę i rezygnując z innej kandydatury. To nie budziło żadnych emocji, mimo że w ten sposób system sądownictwa i ruchy personalne, jakie w nim się dokonywały, pozostawały zupełnie poza kontrolą.

    (Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz: Teraz też. Nie ma odwołań. Proszę mówić o faktach.)

    Pani Poseł! Jeżeli mówimy o faktach, to oczywiście te odwołania istnieją. Dokonano zmiany legislacyjnej art. 44, w którym wyłączono w konkursach odwołania do Sądu Najwyższego, co zresztą jest zbieżne z praktyką istniejącą w szeregu krajów. Natomiast generalnie stan, że tak powiem, stosowania prawa w tym obszarze wcale nie jest wyjaśniony, ponieważ Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odwołania, które do niej są kierowane, tak czy owak rozpoznaje również w tych konkursach do Sądu Najwyższego.

    Natomiast jeżeli chodzi o kwestię zasłaniania się przez radę czy przeze mnie ustawami - bo padło takie sformułowanie - to pragnę przypomnieć, że Krajowa Rada Sądownictwa jest organem, który działa na podstawie prawa i w jego granicach. W związku z tym my się nie zasłaniamy ustawami, tylko stosujemy ustawy, natomiast pilnujemy tego, żeby granic tych ustaw nie przekraczać i przy stosowaniu tego prawa nie wykraczać... w szczególności nie wkraczać w obszar polityczny, bo to nie są nasze kompetencje.

    Jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową czy wizerunek sądownictwa czy państwa polskiego, taki europejski, związany z decyzjami NCJ, czyli tej sieci rad sądowniczych Europy, to pragnę sprostować wypowiedź pani poseł Gasiuk-Pihowicz, dlatego że żadne wiążące decyzje nie zostały podjęte. My zostaliśmy zawieszeni w prawach członka we wrześniu 2018 r. Zarząd, walne zgromadzenie sieci sądowniczych nie wykluczyło polskiej Krajowej Rady Sądownictwa z tej sieci, natomiast zastosowało sankcję zawieszenia udziału w pracach tego gremium. W związku z tym te spotkania i konsultacje, które odbywamy - to, wydaje się, jest odpowiedź na pytania jeszcze innego posła (Dzwonek)...

    (Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz: Sprostowanie.)

    ...to są działania ściśle konsultacyjne.

    (Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz: Sprostowanie.)

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Bardzo proszę.

    Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur:

    Natomiast rzeczywiście jest tak, że został przez zarząd NCJ złożony wniosek do walnego zgromadzenia o wykluczenie. Decyzja nie została podjęta na wyznaczonym walnym zgromadzeniu. Na tym zgromadzeniu podjęto decyzję o wybraniu kolejnego zarządu i od tego nowego zarządu otrzymaliśmy informację, że sprawa polskiego KRS-u będzie przedmiotem debaty, dyskusji i jakiejś decyzji, ale dopiero w najbliższym czasie, być może jesienią.

    Jeżeli chodzi o postępowania dyscyplinarne i to, czy KRS staje, czy nie staje w obronie sędziów, jaka jest jego aktywność w obszarze dyscyplinarnym, to przypomnę, że w dwóch przypadkach zainicjowaliśmy postępowanie dyscyplinarne, w pięciu złożyliśmy odwołania, bodajże w jednym przypadku na korzyść osoby obwinionej czy skazanej przez sąd dyscyplinarny niższej instancji. Jeżeli chodzi o jakieś ingerowanie czy wypowiadanie się w kwestiach indywidualnych postępowań dyscyplinarnych, to przypomnę, że te postępowania prowadzą rzecznicy dyscyplinarni. Oni są afiliowani przy krajowej radzie w sensie organizacyjnym. Zapewniamy warunki ich funkcjonowania, natomiast nie mamy żadnego wpływu na ich funkcjonowanie poza tą proceduralną możliwością... ale dopiero w sytuacji, kiedy postępowanie trafia do sądu dyscyplinarnego i mamy do czynienia z określonym rozstrzygnięciem. Natomiast na tok postępowania prowadzonego przez rzeczników wpływu nie mamy i takiego wpływu nie możemy mieć.

    Przypomnę, że wobec mnie rzecznicy prowadzą bodajże dwa postępowania: jedno dyscyplinarne, jedno wyjaśniające. Nie budzi to we mnie żadnej skłonności, nie oczekuję od KRS-u, którego jestem przewodniczącym, zainteresowania moimi postępowaniami dyscyplinarnymi. Wręcz przeciwnie, uważam, że byłoby to dalece niestosowne.

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Proszę się zbliżać do końca wypowiedzi.

    Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur:

    Proszę?

    Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska:

    Proszę zmierzać do końca, bo 2 minuty temu minął czas pana odpowiedzi.

    Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur:

    To może tak błyskawicznie odnośnie do tej kwestii, dlaczego rada nie korzysta z możliwości składania środków do Trybunału Konstytucyjnego. Powiem tylko, że to jest niesłychanie rzadko stosowana instytucja, w zupełnie wyjątkowych sprawach. W ubiegłym roku rada z tego nie korzystała, w roku 2018 skorzystała jeden raz.

    Odniosę się też krótko... W takim trochę ironicznym tonie powiedziano o naszej współpracy międzynarodowej. Wymieniono Bułgarię, Rumunię i Mongolię. Otóż z Bułgarią nie mieliśmy w roku 2019 żadnych kontaktów, z Rumunią mieliśmy w tym sensie, że złożyła wizytę była przewodnicząca rady sądownictwa Rumunii. Natomiast ta trochę nieszczęsna Mongolia to jest przykład takiej współpracy, która nie miała praktycznego znaczenia w roku 2019, chodzi tu tylko o kontynuację współpracy, którą nawiązała i w jakiś sposób sformalizowała poprzednia krajowa rada. Przypominam sobie, że w podpisaniu tego memorandum czy umowy brał udział pan sędzia Żurek, co pozwoli łatwiej, że tak powiem, zidentyfikować, że chodzi o poprzednią radę, a nie obecną. Zostało to memorandum, czy ta współpraca, podpisane na okres kilku lat i strona mongolska zgłasza chęć kontynuowania tej współpracy, natomiast my się nad tym poważnie zastanawiamy i staramy się nadać temu jakieś stosunkowo ograniczone ramy.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.