Zgłoś uwagi

Poseł Dominika Chorosińska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2020 roku.

- Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały - Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku oraz komisyjnym projektem uchwały

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
12 wyświetleń
0

Stenogram

21. i 22. punkt porządku dziennego:


  21. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2019 roku (druk nr 293) wraz z komisyjnym projektem uchwały (druk nr 489).
  22. Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2019 roku (druk nr 393) oraz komisyjnym projektem uchwały (druk nr 490).

Poseł Dominika Chorosińska:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2019 r. oraz informacji o działalności Rady Mediów Narodowych również za 2019 r.

    Rada Mediów Narodowych w okresie sprawozdawczym odbyła dziewięć posiedzeń. Podejmowała tematykę stanu finansów mediów publicznych: Telewizji Polskiej, Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej oraz ośrodków regionalnych. Omawiano również tematykę dotyczącą składów osobowych organów zarządzających w spółkach publicznych radiofonii i telewizji. Zgodnie ze swoimi kompetencjami określała ona strategię wspólnych działań polskich mediów publicznych i zapewniała rzetelność ich pracy.

    Działania podejmowane w 2019 r. przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji stanowiły realizację celów określonych w strategii regulacyjnej krajowej rady na lata 2017-2022 oraz innych zadań. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stały przed radą w poprzednim roku, było dalsze wspieranie prac eksperckich związanych z implementacją znowelizowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, której wdrożenie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej musi nastąpić do 19 września br. W trakcie roku sprawozdawczego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odbyła 54 posiedzenia, na których przyjęła 400 uchwał, związanych m.in. z prowadzonymi postępowaniami koncesyjnymi. Dodatkowo zorganizowanych zostało 13 spotkań z nadawcami oraz z innymi podmiotami rynku medialnego.

    W ramach realizacji swoich uprawnień w procesie legislacyjnym rada zoopiniowała w 2019 r. osiem projektów ustaw, a także skierowała do publikacji dwa wydane przez siebie rozporządzenia. Rada wydała także w okresie sprawozdawczym szereg decyzji dotyczących nowych oraz zmienianych koncesji, a także rozpatrzyła prawie 200 zgłoszeń o wpis do rejestru programów telewizyjnych rozpowszechniających wyłącznie w systemie teleinformatycznym i programów rozprowadzanych.

    Do budżetu państwa z tytułu działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2019 r. trafiły dochody w wysokości ponad 33 mln zł, z czego ponad 27 mln zł stanowiły wpływy z tytułu opłat koncesyjnych. W 2019 r. przewodniczący rady wydał ponad 60 tys. decyzji administracyjnych dotyczących w przeważającej większości spraw abonamentowych. W 2019 r. do rady wpłynęło ponad 30 tys. wniosków od abonentów z tytułu zaległości abonamentowych. Na zadania misyjne realizowane przez nadawców publicznych krajowa rada rozdysponowała w 2019 r. 650 mln zł z wpływów abonamentowych oraz skarbowe papiery wartościowe o wartości ponad 1 mld zł.

    Rada współpracowała również przy realizacji swoich zadań z szeregiem instytucji międzynarodowych, m.in. w ramach struktur Unii Europejskiej, Rady Europy czy Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych. Realizowanych było także wiele programów edukacyjnych. Rada podejmowała też działania informacyjne mające na celu m.in. promowanie edukacji medialnej we współpracy z różnymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera stanowisko wyrażone przez Komisję Kultury i Środków Przekazu i pozytywnie ocenia działania podejmowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, a także Radę Mediów Narodowych. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosował za przyjęciem sprawozdania rady za ubiegły rok. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.