Zgłoś uwagi

Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Mariusz Trepka, Marek Zagórski - pytanie z 23 lipca 2020 r.

Posiedzenie Sejmu RP nr 15
Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak, Anna Milczanowska, Mariusz Trepka, Marek Zagórski - PiS
w sprawie skali i form pomocy w zakresie zdalnego nauczania udzielonej przez Ministerstwo Cyfryzacji jednostkom samorządu terytorialnego w czasie pandemii COVID-19

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
18 wyświetleń
0

Stenogram

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Lidia Burzyńska:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Odpowiedzialny rząd i odpowiedzialność rządu oznaczają takie działania, które gwarantują jego skuteczność. Bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz ich rodzin było, jest i będzie najważniejsze dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego gdy wybuchła pandemia COVID-19, polski rząd podjął niemalże natychmiast kroki zapewniające bezpieczeństwo społeczności szkolnej.

    Ministerstwo Edukacji Narodowej przyjęło koncepcję, by od 25 marca do końca roku szkolnego nauczanie odbywało się na odległość, tj. przyjęło formę zdalnego nauczania. Ta forma bez wątpienia wymagała dużego zaangażowania i wysiłku zarówno ze strony uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Dla wszystkich była to bez wątpienia sytuacja, w której znaleźli się po raz pierwszy i w której należało przede wszystkim szybko i sprawnie się odnaleźć.

    Przy powszechnej mobilizacji i dobrej woli udało się to osiągnąć i pokonać początkowe trudności, za co w tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim. Nie byłoby to możliwe i ta sytuacja nie miałaby miejsca mimo olbrzymiego, powtarzam z naciskiem: olbrzymiego, zaangażowania i wysiłku bez finansowego i rzeczowego wsparcia ze strony zarówno Ministerstwa Edukacji Narodowej, jak i Ministerstwa Cyfryzacji.

    Mając powyższe na uwadze, bardzo proszę, panie ministrze, o odpowiedź: Jaka była skala udzielonej pomocy ze strony ministerstwa edukacji, ale również Ministerstwa Cyfryzacji, w zakresie nauczania zdalnego, które to fundusze popłynęły do jednostek samorządu terytorialnego? Dziękuję.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Rzeczywiście było tak, jak pani poseł powiedziała, tzn. w momencie kiedy została podjęta decyzja o zamknięciu szkół i tym samym powstała konieczność prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, podjęliśmy cały szereg działań, które miały na celu wspomożenie nauczycieli i rodziców uczniów w tym procesie, dyrektorów szkół, organów prowadzących szkoły. Oczywiście był ten wymiar związany z kwestiami merytorycznymi, czyli przygotowaniem odpowiedniej ilości treści dostępnych w sieci. Tutaj rzeczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Cyfryzacji prowadziły specjalne działania, m.in. chodzi o podręczniki, ale także platformę Zdalne lekcje, miejsce, które było odwiedzane łącznie kilkadziesiąt milionów razy w ciągu kilku miesięcy. Natomiast problem, który musiał się ujawnić w tym procesie, to brak dostępu do odpowiedniego sprzętu, dlatego że jeżeli nawet ten sprzęt w szkołach był, to on był w szkołach i ciężko czasami było go dystrybuować do uczniów i do nauczycieli. Powody tego braku dostępu do sprzętu były bardzo różne. Oczywiście one związane były po prostu z niskimi zasobami finansowymi rodzin, ale także czasami z tym, że nagle w domu było troje uczniów i dwie osoby pracujące zdalnie i ta ilość sprzętu, która była, była niewystarczająca. Stąd podjęliśmy szybko, bo już pod koniec marca, decyzję, ażeby spróbować pomóc dofinansować zakup tego sprzętu. Udało się to także w porozumieniu z Komisją Europejską, ze środków, które były pierwotnie przeznaczone na trochę inne cele. Przesunęliśmy je za zgodą Komisji Europejskiej, uruchamiając projekt ˝Zdalna szkoła˝, który ruszył od 1 kwietnia. W ramach tego projektu stworzyliśmy możliwość aplikowania przez samorządy o środki na zakup komputerów i oprogramowania, przy czym wydatki kwalifikowane - liczyliśmy je od 16 marca, potem we wszystkich kolejnych edycjach, zaraz o tym powiem, tak było - wszystkie zakupy ewentualnie poniesione z własnej inicjatywy od 16 marca przez samorządy mogły być finansowane w ramach tego projektu. Co ważne, ten projekt został tak ułożony, że gminy miały pewność uzyskania dofinansowania - gminy i powiaty, bo te środki były przeznaczone dla obu typów jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym procedura też była uproszczona, wystarczyło złożyć wniosek. Oczywiście potrzebne było zawarcie umowy, ale praktycznie od momentu ogłoszenia programu można było już dokonywać zakupów z gwarancją uzyskania środków, które według specjalnego algorytmu przypisaliśmy gminom.

    W ramach tego pierwszego projektu zarezerwowaliśmy kwotę 186 mln, z tego na 2790 kwalifikujących się gmin i powiatów do dnia 14 lipca 2785 z nich otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 185 044 tys. 830 zł. Wypłacono już środki dla 2767 samorządów, pięć samorządów z możliwości dofinansowania nie skorzystało, choć miały taką możliwość. W związku z tym, że to oczywiście spotkało się z bardzo dobrym odzewem i że okazało się, co było też oczywiste, że będzie niewystarczające, udało nam się jeszcze wygospodarować kolejne 180 mln zł. Tym razem w drugiej edycji projektu, który nazwaliśmy ˝Zdalna szkoła+˝, mogły się ubiegać o dofinansowanie tylko gminy. Tutaj były trochę inne kryteria niż pierwotnie, niż w pierwszej edycji, gdzie kryterium podstawowym była ilość uczniów. W tym drugim przypadku chcieliśmy zwrócić uwagę na te gminy, gdzie teoretycznie te potrzeby mogły być większe, czyli w których wielodzietne rodziny korzystają czy korzystały z gminnej pomocy i wsparcia. Natomiast to było tylko kryterium przyznawania środków - dyspozycja co do tego, gdzie ostatecznie trafią te komputery, była w dalszym ciągu w rękach samorządów. Od 15 maja do 20 lipca dofinansowanie uzyskało 2246 z ogólnej liczby 2477 samorządów gminnych. To, co zostało przyznane, to łączna kwota 165 435 tys. Prawie 1800 gmin już otrzymało środki na własne konta. Szacujemy, że ze środków obu projektów zostało zakupionych co najmniej 120 tys. sztuk komputerów, które trafiły do uczniów i do nauczycieli. Ale, co ważne, one trafią do szkół, bo (Dzwonek) tak naprawdę będą służyć już w szkołach. Dziękuję bardzo.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Joanna Borowiak:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Dziękuję serdecznie za tę wyczerpującą informację, która pokazuje wielość, ale także szybkość podjętych działań, i na ręce pana ministra chcę złożyć podziękowanie wszystkim tym, którzy zaangażowali się właśnie we wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, ale tym samym szkół, uczniów, nauczycieli, rodziców. Dzięki tym działaniom rząd Prawa i Sprawiedliwości po raz kolejny w sytuacji wymagającej błyskawicznego działania, w sytuacji zagrożenia pokazał, że dotrzymuje słowa i podejmuje konkretne, realne działania.

    Ja pamiętam i tak podam dla przykładu, że na laptopy dla uczniów obiecane przez rząd Platformy i PSL w 2008 r. czekamy do dzisiaj i z całą pewnością się nie doczekamy.

    Panie Ministrze! Pytanie: Jakie są dalsze plany Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie wsparcia samorządów (Dzwonek), jednostek samorządu terytorialnego i szkół? Dziękuję.

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski:

    Pani Poseł! Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Te dalsze plany są związane tak naprawdę z naszym podstawowym kierunkiem działania, bo - co warto oczywiście podkreślić - jesteśmy, byliśmy w sytuacji ekstremalnej. Mamy nadzieję, że nic się nie zmieni i od 1 września dzieci pójdą do szkół. Nasz cały program jest skoncentrowany na tym, żeby podnosić poziom wyposażenia szkół. Tak naprawdę mamy dwa cele, które są ze sobą związane, czyli chodzi o z jednej strony podniesienie poziomu szeroko rozumianego wyposażenia szkół, w tym także w nowoczesny sprzęt multimedialny, dostęp do Internetu, a z drugiej strony - oczywiście cały czas o podnoszenie kompetencji nauczycieli, bo jedno z drugim jest związane. W ramach tego planu najważniejszym projektem jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, czyli zapewnienie Internetu we wszystkich szkołach.

    I wychodząc też trochę... W związku z problemami naturalnymi, które się pojawiły w czasie pandemii... Znaczy, wiemy, że z powodu faktu, że część ekip nie mogła pracować, będziemy mieć jakieś opóźnienie, że w niektórych przypadkach nie do końca uda się doprowadzić szybki Internet w tym roku, co było naszym pierwotnym planem. Tego nie będzie dużo. Jednocześnie wiedząc także, że może istnieć takie ryzyko, że będzie konieczność prowadzenia jeszcze zajęć zdalnych, być może w trybie hybrydowym, być może punktowo, postanowiliśmy - i Wysoka Izba także tak zadecydowała - o przeznaczeniu w tym roku dodatkowych 50 mln zł dla operatora OSE, czyli dla NASK. W ramach tej kwoty zamierzamy zakupić co najmniej 30 tys. tabletów, które będą miały wykupiony dostęp do Internetu, i te 30 tys. tabletów jeszcze do końca tego roku... Mamy nadzieję, że wcześniej niż do końca tego roku, bo procedura przetargowa już się rozpoczęła, więc mamy nadzieję, że wrzesień, październik to będzie ten czas, kiedy te tablety zostaną rozdysponowane i trafią do szkół.

    Chcę też powiedzieć, że w trakcie pandemii do szkół trafiło także 760 pracowni mobilnych, zestawów komputerowych, a w ramach każdej z nich - 16 tabletów, które pozwalają na pracę niejako odmiejscowioną, czyli nie musimy pracować tylko w pracowni informatycznej, ale możemy ten sprzęt przenosić z jednej klasy do drugiej. I w tym kierunku będziemy zmierzać. Planujemy, pracujemy oczywiście nad tym, żeby sfinansować z tych środków, które mamy do dyspozycji jeszcze w ramach PO PC, ale także w ramach Funduszu Szerokopasmowego, który, chcę powiedzieć, także został uruchomiony na mocy specjalnych przepisów już wcześniej w tym roku... Zamierzamy zarówno zwiększyć możliwość dostępu do Internetu także chociażby uczniom niepełnosprawnym, gdyby się okazało, że nie mogą chodzić do szkoły, jak również pracujemy nad projektami, które pozwolą na wyposażenie szkół w jeszcze większym stopniu (Dzwonek), co ma być sfinansowane środkami z krajowego programu odbudowy i z nowej perspektywy finansowej w ramach i Programu Operacyjnego ˝Polska cyfrowa˝, i innych programów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.