Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 24 czerwca 2020 roku.

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z przedstawioną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2019 roku (druk nr 414) w zakresie:
1) części budżetowej 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe,
d) państwowy fundusz celowy – Fundusz Reprywatyzacji,
– referuje Dyrektor Generalny w Ministerstwie Finansów,
– koreferuje poseł Marcin Porzucek,
2) części budżetowej 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa:
– dochody,
– referuje Minister Finansów,
– koreferuje poseł Janusz Cichoń,
3) dochody budżetu środków europejskich,
– referuje Minister Finansów,
– koreferuje poseł Dariusz Rosati,
4) części budżetowej 81 – Rezerwa ogólna:
– wydatki,
5) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 16, 21, 44, 46, 66, 75, 78, 99 i 100,
– referuje Minister Finansów,
– koreferuje poseł Gabriela Masłowska,
6) części budżetowej 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
– wydatki,
b) 758 – Różne rozliczenia:
– dochody i wydatki,
– referuje Minister Finansów,
– koreferuje poseł Michał Jaros,
7) części budżetowej 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa:
– dochody i wydatki,
8) planu przychodów i rozchodów budżetu państwa,
– referuje Minister Finansów,
– koreferuje poseł Piotr Polak.
Rozpatrzenie „Informacji o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2018 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego” (druk nr 401)
– referuje Minister Finansów.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.