Zgłoś uwagi

Komisja FPB z dnia 24 czerwca 2020 roku.

Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Administracyjnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rok 2020.
Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396).
1. Opinia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:
a) części budżetowej 14 – Rzecznik Praw Dziecka:
– dochody i wydatki;
b) części budżetowej 31 – Praca:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe;
c) części budżetowej 44 – Zabezpieczenie społeczne:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe;
d) części budżetowej 63 – Rodzina:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe;
e) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 15, 18, 25, 27, 28, 33, 34, 38, 53, 55, 58, 63, 77 i 79;
f) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
– 852 – Pomoc społeczna:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe;
– 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe;
– 855 – Rodzina:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe;
g) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
h) programach wieloletnich w układzie zadaniowym;
i) państwowych funduszach celowych:
– Funduszu Pracy,
– Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
j) części budżetowej 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe;
k) części budżetowej 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:
– dochody i wydatki;
l) państwowych funduszach celowych:
– Funduszu Emerytalno – Rentowym,
– Funduszu Prewencji i Rehabilitacji,
– Funduszu Administracyjnym;
m) części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych:
– dochody i wydatki;
n) państwowych funduszach celowych:
– Funduszu Emerytur Pomostowych,
– Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
– Funduszu Solidarnościowym;
o) państwowej osobie prawnej – Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
– referuje przedstawiciel Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Robert Warwas,
– koreferuje poseł Tadeusz Cymański.
2. Opinia Komisji Zdrowia o:
a) części budżetowej 46 – Zdrowie:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje podmiotowe i celowe;
b) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 43, 57 i 91;
c) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
– dotacje celowe;
d) zadaniach z zakresu administracji rządowej i innych zadaniach zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
e) dotacjach podmiotowych;
f) programach wieloletnich w układzie zadaniowym;
g) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznym Domu Zdrowia w Juracie;
h) państwowym funduszu celowym – Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;
i) państwowych osobach prawnych:
– Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
– Agencja Badań Medycznych;
j) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
– dochody i wydatki,
– wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;
– referuje przedstawiciel Komisji Zdrowia,
– koreferuje poseł Gabriela Masłowska.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
4 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.