Zgłoś uwagi

Piotr Nowak - Wystąpienie z dnia 07 maja 2020 roku.

Informacja Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

29. punkt porządku dziennego:

Informacja Rządu w sprawie sytuacji na rynku kredytowym w związku ze skutkami pandemii COVID-19.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak:

    Bardzo dziękuję.

    Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! W dniu 4 maja br. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt.: Sytuacja na rynku kredytowym - wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyt, które zostały zaobserwowane w I kwartale 2020 r., oraz przewidywania banków na II kwartał br. Informacja została przygotowana na podstawie ankiety, którą w pierwszej połowie kwietnia br. wypełniły 24 banki, które mają łączny udział na rynku kredytowym wynoszący 87%.

    Zgodnie z powyższą publikacją Narodowego Banku Polskiego ankietowane banki już w I kwartale dokonały zaostrzenia polityki kredytowej we wszystkich segmentach rynku w związku ze skutkami pandemii COVID-19 dla aktywności gospodarczej. Należy również wskazać, iż w przypadku kredytów dla przedsiębiorstw skala zacieśnienia polityki kredytowej była największa od połowy 2009 r. Jednocześnie, jak wynika z przedmiotowej ankiety, większość banków zaoferowała obecnym kredytobiorcom czasowe zawieszenie spłat rat kredytów, tzw. wakacje kredytowe. Warto wskazać, iż w publikacji Narodowego Banku Polskiego wskazano, iż ze względu na wysoką niepewność co do gospodarczych skutków epidemii COVID-19 odpowiedzi banków dotyczące przewidywań na II kwartał 2020 r. należy traktować z dużą ostrożnością. W szczególności przewidywania banków wyrażone w momencie wypełniania ankiety mogą nie uwzględniać istotnych wydarzeń, w tym w szczególności w zakresie działań instytucji publicznych, które miały miejsce w późniejszym okresie. A więc rynek kredytowy działa tak jak każdy rynek, musi być strona podażowa, w tym wypadku są to instytucje bankowe, które udzielają kredytów, oraz strona popytowa, czyli konsumenci oraz przedsiębiorstwa, które szukają tego kredytu.

    Przy tak dużej niepewności gospodarczej - jest to określane jako największy kryzys od tzw. wielkiego kryzysu - zachowanie banków, czyli strony podażowej na rynku, jest racjonalne, ponieważ nadrzędnym interesem banków jest ochrona oszczędności, które są u nich powierzone. A więc banki zrobiły troszeczkę krok do tyłu. Z drugiej strony mamy osoby czy podmioty gospodarcze, które biorą kredyty. Ze względu na tak dużą niepewność również jest to racjonalne zachowanie, gdzie firmy przestają inwestować czy zmniejszają inwestycje bądź konsumenci zmniejszają konsumpcję, ponieważ niewiadoma jest sytuacja gospodarcza, więc też banki zrobiły krok do tyłu na tym rynku. I powstała pewna luka. Jest to miejsce dla działań instytucji państwowych.

    Jeśli chodzi o stronę podażową, to należy wskazać, że rząd podjął wiele działań w celu stymulowania akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Stabilności Finansowej minister finansów uchylił w dniu 18 marca br. rozporządzenie z 1 września 2017 r. w sprawie bufora ryzyka systemowego, co skutkuje zniesieniem tego bufora dla banków. Jest to zmniejszenie bufora z 3% do 0%, zmniejszenie wymogów kapitałowych mniej więcej o ok. 30 mld zł, co skutkuje miejscem na dodatkową akcję kredytową w wysokości ok. 40 mld zł.

    W zakresie wprowadzania instrumentów umożliwiających finansowanie przedsiębiorstw warto wskazać, że minister finansów zmienił rozporządzenie dotyczące programu de minimis, które pozwala udzielać gwarancji do 80% kredytów. Jest to zwiększenie z 60% do 80%. Kwota gwarancji przewidzianych na 2020 r. to 20 mld, co da możliwość dodatkowych kredytów w kwocie ok. 25 mld zł. Ponadto powstał Fundusz Gwarancji Płynnościowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota gwarancji, jeżeli chodzi o fundusz płynnościowy, jest to 100 mld zł, czyli będzie można udzielić dodatkowego kredytu o wartości 125 mld zł.

    Dodatkowo nowelizowano ustawę o systemie instytucji rozwoju, która rozszerzyła działalność polskiego funduszu rozwojowego. Polski Fundusz Rozwoju przygotował tarczę dla mikrofirm, które zatrudniają od jednego do dziewięciu pracowników. Ta tarcza obejmuje finansowanie w wysokości 25 mld zł. Ponadto tarcza dla małych i średnich przedsiębiorstw oznacza dodatkowy kredyt, w dużej mierze bezzwrotny, na kwotę 50 mld zł. Ponadto, jeśli chodzi o tarcze dla dużych przedsiębiorstw, to mówimy tu o środkach w wysokości 25 mld zł.

    Ponadto cały czas mówimy o tzw. stronie podażowej, czyli o tym, żeby kredyt był dostępny na rynku, i oprócz rządu, również inna instytucja, czyli Narodowy Bank Polski, podjęła tu pewne działania. W marcu i kwietniu bank obniżył referencyjną stopę procentową do 0,5 punktu procentowego, czyli kredyt i pieniądze na rynku międzybankowym stały się dużo tańsze (Dzwonek), obniżył stopę rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, co da 40 mld dodatkowych środków, płynności, na kredyty, a także podwyższył oprocentowanie środków utrzymywanych w formie rezerwy obowiązkowej do poziomu stopy referencyjnej. Tu mówimy, że działania instytucji państwowych zapewniających stronę podażową, czyli dostępność kredytów w potężnej skali, zostały wykonane.

    Teraz powiedzmy o stronie popytowej, ponieważ również jest strona popytowa.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie ministrze, wyczerpał pan czas.

    (Poseł Sławomir Nitras: I mówił nie na temat.)

    Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak:

    Wprowadzono również szereg rozwiązań o charakterze podatkowym. Już żeby nie przedłużać, przypomnę tylko najważniejsze: zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące dla mikrofirm i samozatrudnionych, zwolnienie z połowy składek ZUS na 3 miesiące, świadczenia postojowe w kwocie ok. 2 tys. zł, dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników, zasiłek dla rolników, zasiłek opiekuńczy. To powoduje, że sytuacja osób zainteresowanych kredytem jest dużo lepsza. Aby podkreślić wszystkie te działania, chciałbym podać kilka liczb pokazujących, że portfel kredytów dla przedsiębiorstw na koniec 2019 r. jest to 383 mld zł w sektorze bankowym. Proszę zauważyć, że wszystkie działania BGK i PFR pozwalają na udzielenie kredytów, w dużej mierze również bezzwrotnych, na kwotę 250 mld zł, czyli przy skali wynoszącej 383 mld kredytów w portfelach bankowych dodatkowe wsparcie jest równe 250 mld zł.

    (Poseł Sławomir Nitras: Nie na temat, panie ministrze.)

    A więc działania rządu pozwoliły, aby ta luka, która powstała przez obecną sytuację, została wypełniona z nadmiarem. Bardzo dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.