Zgłoś uwagi

Poseł Andrzej Grzyb - Wystąpienie z dnia 07 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
0 wyświetleń
0

Stenogram

25. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druki nr 346 i 362).

Poseł Sprawozdawca Andrzej Grzyb:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Połączone komisje polskiego Sejmu, Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja do Spraw Unii Europejskiej, przedkładają sprawozdanie z prac nad rozpatrzeniem ustawy o ratyfikacji umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Jako poseł sprawozdawca chcę stwierdzić, że, po pierwsze, połączone komisje uznały zasadność zawarcia tejże umowy, po drugie, że zawarcie tej umowy w trybie art. 89 ust. 1 jest zasadne, podobnie jak i powołanie się na art. 89 ust. 1 pkt 5.

    Umowa stanowi rozszerzenie aktualnie obowiązującej umowy z 2006 r., która również została zawarta w Neuhardenbergu, o kwestie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Tamta umowa odnosiła się do ocen oddziaływania na środowisko. Również należy wskazać, że ta umowa wcześniejsza, z 11 kwietnia 2006 r., jak i obecna przedkładana do ratyfikacji Wysokiej Izbie, zostały przygotowane w oparciu o postanowienia Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym - ta konwencja została sporządzona w Espoo 25 lutego 1991 r., nazywana jest też konwencją z Espoo - oraz protokołu uzupełniającego nazywanego Protokołem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, który został sporządzony w Kijowie 21 maja 2003 r. i nazywany jest Protokołem Strategicznym. I de facto to rozszerzenie umowy w nowym brzmieniu następuje właśnie w oparciu o postanowienia i tamtej umowy, i tegoż protokołu.

    Połączone komisje uznały za zasadne argumenty rządu o korzyściach dla strony polskiej, które wynikają właśnie z podpisanej umowy, a które dotyczą różnych aspektów związanych z postępowaniem przy nowych projektach gospodarczych czy budowlanych, gdy konieczna jest ocena oddziaływania na środowisko czy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Przede wszystkim należy uwzględnić fakt, że Republika Federalna Niemiec jest państwem federalnym. W związku z tym mamy do czynienia częstokroć z nieco innymi procedurami, porządkami prawnymi w poszczególnych landach. Dla postępowania, gdy dotyczy to zbiegu inwestycji na pograniczu nie tylko z Niemcami, ale również z poszczególnymi landami, ma to bardzo istotne znaczenie. Stąd też wszystkie te postanowienia umowy mają służyć sprawności postępowania przy uzyskiwaniu oceny oddziaływania na środowisko, mają służyć również obniżeniu kosztów czy też w ogóle sprawności postępowania.

    W trakcie debaty oczywiście podnoszona była też sprawa, na ile dotychczasowe doświadczenia różnych inwestorów po stronie polskiej, że tak powiem, wypełniają to poczucie, że państwo polskie troszczy się o polskie przedsiębiorstwa, polskie firmy, polskich inwestorów, którzy w tym kontekście transgranicznym dokonują jakichś uzgodnień związanych z tą strategiczną oceną. Tutaj oceny nie do końca zawsze są pozytywne. Myślę, że wymaga to pewnej, że tak powiem, rewizji, dlatego że częstokroć tutaj podkreślana była sprawa tego, że nasz sąsiad w tej materii jest dużo bardziej życzliwy dla przedsiębiorców, którzy takich inwestycji się podejmują, a są inwestorami ze strony niemieckiej. Dziękuję bardzo, panie marszałku.

    Stwierdzam, że komisje wnoszą o uchwalenie tejże ustawy. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.