Zgłoś uwagi

Poseł Anna Kwiecień - Wystąpienie z dnia 06 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
28 wyświetleń
0

Stenogram

19. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druki nr 64 i 257).

Poseł Sprawozdawca Anna Kwiecień:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, druk nr 257, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, druk nr 64.

    Marszałek Sejmu skierowała w dniu 12 grudnia 2019 r. powyższy projekt ustawy do pierwszego czytania. Komisje w dniu 8 stycznia postanowiły, że projekt trafi do powołanej podkomisji w celu szczegółowego rozpatrzenia. 21 stycznia odbyło się posiedzenie podkomisji. Sprawozdanie z prac podkomisji zostało przedstawione 13 lutego na posiedzeniu połączonych komisji.

    Na tym posiedzeniu komisji zostały zgłoszone poprawki. Pierwszą poprawkę zgłosiła w imieniu Koalicji Obywatelskiej pani poseł Małgorzata Chmiel. Ta poprawka odnosiła się do art. 1 zmiany 3. i dotyczyła pozbawienia ministra kompetencji do udziału w przygotowaniu strategii wojewódzkiej, a konkretnie do koordynowania przygotowywania tej strategii. Poprawka została odrzucona przez komisje.

    Kolejna poprawka została zgłoszona przez przewodniczącego pana posła Tomasza Ławniczaka w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Odnosiła się do art. 1 zmiany 7. i polegała na wyłączeniu kontraktu programowego, kontraktu sektorowego i porozumienia terytorialnego z obowiązku poddania ich strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Poprawka została przegłosowana wraz z poprawką 4. zaproponowaną także przez Prawo i Sprawiedliwość, a przedstawioną przez pana przewodniczącego. Te poprawki zostały przyjęte.

    Kolejną zmianę zaproponowała ponownie pani poseł Małgorzata Chmiel. W poprawce, która odnosiła się do art. 1 zmiany 32., pani poseł zgłaszała sprzeciw wobec plenipotencji ministra do przygotowania kontraktu programowego, czyli kontraktu, który miał określić zakres RPO dla każdego województwa. Poprawka została odrzucona przez komisje.

    Kolejną poprawkę zgłosił ponownie pan przewodniczący Ławniczak. Ta poprawka odnosiła się do art. 5 ustawy i polegała na wyłączeniu strategii dotyczącej rolnictwa i rozwoju wsi jako dokumentu, z którym powinna być spójna strategia rozwoju województwa. Poprawka została przyjęta przez komisje.

    Kolejna poprawka odnosiła się do art. 8 zmiany 4. Została przedstawiona przez panią poseł Annę Paluch reprezentującą klub Prawa i Sprawiedliwości i polegała na dodaniu nowej przesłanki, czyli diagnozy społecznej, w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na potrzeby przygotowywanej strategii rozwoju gminy.

    Do art. 8 zmiany 7. kolejną poprawkę zgłosiła pani Małgorzata Chmiel reprezentująca Koalicję Obywatelską. Padła propozycja skreślenia tej zmiany. Tutaj odbyła się dosyć burzliwa dyskusja. Poprawka nie została poparta przez komisje.

    Kolejne poprawki zostały zgłoszone przez pana przewodniczącego. Były to zblokowane poprawki 5., 6., 7. i 8., co do których komisje wyraziły zgodę. Przedmiotem tych poprawek było zwiększenie spójności systemu dokumentów strategicznych i usunięcie wątpliwości dotyczących obowiązku przeprowadzenia przez pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

    Projekt został przyjęty 27 głosami, czterech posłów wstrzymało się od głosu, nie było głosu przeciw. W związku z tym proszę Wysoką Izbę o przyjęcie, poparcie projektowanej ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.6
Pozycja w rankingu:
211
Liczba głosów: 29
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.