Zgłoś uwagi

Poseł Jerzy Paul - Wystąpienie z dnia 06 maja 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
14 wyświetleń
0

Stenogram

18. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (druki nr 268 i 354).

Poseł Jerzy Paul:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić oświadczenie w sprawie rządowego projektu ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.

    Potrzeba opracowania ustawy o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do tego typu maszyn wynika z faktu, że w dniu 6 października 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/1628 w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Pomimo że rozporządzenie 2016/1628 wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane, państwa członkowskie zostały zobowiązane do powołania lub wyznaczenia organów udzielających homologacji i organów nadzoru rynku zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, także do powołania na mocy prawa krajowego służby technicznej oraz, w związku z wydawanymi przez organ udzielający homologacji decyzjami, do wskazania środków odwoławczych przysługujących stronie na mocy przepisów obowiązujących w danych państwach członkowskich, również terminów mających zastosowanie w odniesieniu do środków zaradczych. Państwa członkowskie zostały również zobowiązane do określenia sankcji za naruszenie przepisów rozporządzenia.

    Aktualnie obowiązujące w Polsce rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki regulujące dotychczas przedmiotową kwestię zostało opracowane zgodnie z upoważnieniem ustawowym zawartym w art. 10 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, zwanej dalej ustawą SOZ. Pełna implementacja rozporządzenia 2016/1628 nie jest możliwa w ramach ustawy SOZ, tak jak to było dotychczas, tylko wymaga wydania odrębnych aktów prawnych. Potrzeba zmian w ustawie wynika przede wszystkim z zakresu tematyki, która ma zostać uregulowana, tj. kwestii homologacji silników przeznaczonych dla maszyn ruchomych nieporuszających się po drogach, ustanowienia systemu nadzoru rynku odnośnie do przestrzegania ograniczeń dotyczących dopuszczalnego poziomu spalin w ww. silnikach i systemu kar dla podmiotów niespełniających tychże wymagań. Wdrożenie tych przepisów w ramach ustawy SOZ skutkowałoby stworzeniem w ramach jednego aktu prawnego dwóch równoległych systemów, co nie jest zgodne z polskimi zasadami techniki prawodawczej. Dotychczas, tj. od wejścia Polski do Unii Europejskiej, organem udzielającym homologacji był Instytut Transportu Samochodowego, niemniej przedmiotowy projekt zakłada powierzenie funkcji organu homologacyjnego Urzędowi Dozoru Technicznego. UDT pełni funkcję jednostki dozoru technicznego zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. Jako organ mający doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie dozoru technicznego posiada również odpowiednio przygotowane kadry oraz sprzęt niezbędny do pełnienia roli organu homologacyjnego.

    Odnośnie do nadzoru rynku. Dotychczas był on sprawowany zgodnie z wymaganiami ustawy SOZ, natomiast powyższy projekt zakłada stworzenie nowego, specyficznego systemu nadzoru rynku dla wypełniania wymagań zawartych w przedmiotowym rozporządzeniu. Projekt przewiduje, że nadzór rynku sprawowany byłby m.in. przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska i prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Projekt przewiduje również wprowadzenie sankcji dla producenta, importera lub instalatora, który wprowadza do obrotu, a także oddaje do użytku wyrób niezgodny z wymaganiami.

    Wejście w życie rozporządzenia 2016/1628 umożliwi jednolite stosowanie go we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

    Wysoka Izbo! Posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniują projekt o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach. Złożony projekt Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość poprze, mam nadzieję, jednomyślnie. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2
Pozycja w rankingu:
351
Liczba głosów: 7
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.