Zgłoś uwagi

Barbara Bartuś, Jacek Osuch, Marek Polak, Anna Milczanowska, Marlena Maląg - pytanie z 30 kwietnia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Barbara Bartuś, Jacek Osuch, Marek Polak, Anna Milczanowska, Marlena Maląg - PiS
w sprawie utrzymania trwałości realizowanych przez rząd programów społecznych dedykowanych rodzinie

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
26 wyświetleń
0

Stenogram

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Barbara Bartuś:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Rząd Prawa i Sprawiedliwości uznał wsparcie polskich rodzin za jeden z priorytetowych celów i bardzo się z tego cieszymy. Realizując ów cel, wprowadziliśmy i realizujemy programy społeczne dedykowane rodzinie, takie jak program wsparcia wychowania dzieci ˝Rodzina 500+˝, pierwszy, sztandarowy program, program wspierający dzieci i młodzież w związku z rozpoczęciem roku szkolnego ˝Dobry start˝, rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla osób, które wychowały czwórkę i więcej dzieci, a nie mają prawa do świadczeń z uwagi na niepodjęcie lub rezygnację z pracy zarobkowej, czyli tzw. Mama 4+, ale też wiele programów skierowanych do osób niepełnosprawnych, do opiekunów, programy, które zaczęły niedawno funkcjonować, jak m.in. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

    Natomiast w ostatnim czasie pojawiły się, głównie w przestrzeni medialnej, takie informacje, które zasiały niepokój w polskich rodzinach, czy te programy będą kontynuowane, bo bardzo się podaje je w wątpliwość, szczególnie program 500+. Spotkałam się w kampanii wyborczej z sytuacją, kiedy ze strony opozycji padały słowa, że 500+ trafia do patologii, że rodziny, które mają co najmniej czwórkę dzieci, to już jest patologia. Takie jest podejście drugiej strony do rodziny. W tej sytuacji, kiedy tylko obecnie urzędujący pan prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację, że nie podpisze żadnej ustawy, która znosiłaby te programy, a nie ma odpowiedzi ze strony opozycji, ze strony innych kandydatów, a ponadto wielu Polaków pamięta, co się działo za czasów rządu PO-PSL, kiedy też mieliśmy kryzys, i to o wiele mniejszy, bo to był kryzys (Dzwonek) ekonomiczny, a właśnie wtedy zostały chociażby obniżone zasiłki pogrzebowe, zostały podwyższone podatki... Tak więc to zaniepokojenie jest pewnie uzasadnione.

    Dlatego chciałabym, aby pani minister odpowiedziała wprost, tutaj, w polskim Sejmie, czy rząd planuje kontynuację programów społecznych dedykowanych polskim rodzinom. Czy ewentualnie są rozważane jakieś ograniczenia tych programów? Proszę też o odpowiedź na pytanie, ile osób, ile polskich rodzin skorzystało z tej pomocy państwa, z tej pomocy powrotu do normalności albo dążenia do normalności i te na ile programy dzisiaj, w tym trudnym okresie, są skuteczne, pomagają. Mamy naprawdę trudny okres pandemii, nie tylko trudny okres zdrowotny, ale przecież też gospodarczy, i trudny okres w rodzinach. Dziękuję.

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Magdalena Maląg:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Można powiedzieć, że ostatnie 5 lat to dobry czas dla polskich rodzin. Sztandarowe programy, które zostały przez panią poseł wymienione, ˝Rodzina 500+˝, ˝Dobry start˝ czy ˝Mama 4+˝, polityka senioralna, senior, aktywizacja osób starszych, a także pakiet programów wspierających osoby z niepełnosprawnościami, to są właśnie te działania, które przede wszystkim mają wspierać polskie rodziny.

    W przestrzeni publicznej program ˝Rodzina 500+˝ jest często krytykowany. Słyszymy wiele niepokojących informacji. My gwarantujemy, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego gwarantuje, że te programy będą realizowane. Tak jak pan prezydent Andrzej Duda powiedział, to jest istotne i ważne dla polskich rodzin. Mało, szanowni państwo, dzisiaj program ˝Rodzina 500+˝ ma jeszcze inny, dodatkowy wymiar w tej trudnej sytuacji.

    Dzisiaj, kiedy jeden z rodziców lub może nawet oboje martwią się o to, czy na pewno zostaną ochronione miejsca pracy - oczywiście rząd zadba o to, żeby te miejsca były ochronione - to świadczenie, wpływające co miesiąc do budżetu domowego, pozwala w miarę spokojnie przejść przez ten trudny czas.

    A jak to wygląda w liczbach? Sztandarowy program ˝Rodzina 500+˝ - miałam przyjemność wprowadzać ten program, pracując w urzędzie wojewódzkim w Poznaniu. Krytykowano go, pokazywano, że polska rodzina nie będzie wiedziała, jak wydać te pieniądze, że powinien być katalog określający, na co rodzice mogą wydać pieniądze. I cóż się okazuje? Do tego momentu przekazaliśmy jako inwestycję w polską rodzinę, wierząc w polską rodzinę, ponad 105 mld zł. 105 mld zł to pieniądze, które co miesiąc trafiają do ok. 6,5 mln dzieci. Dzisiaj w budżecie roku 2020 pomimo trudnej sytuacji środki są w pełni zapewnione. Realizacja tego programu jest bezpieczna, program będzie realizowany w kolejnych latach. Nie ma zagrożenia dla realizacji tego programu. Właśnie dzięki temu, że budżet był tak skonstruowany, że budżet był zrównoważony, dzisiaj, kiedy pewnie trzeba będzie podejmować inne działania, jest pozwolenie na jego realizację. Dla nas są wyznaczone priorytety. Fundamentem polskiego rządu, fundamentem Polski jest polska rodzina, a więc chodzi o ochronę polskiej rodziny, inwestowanie w polską rodzinę i ochronę miejsc pracy w tej trudnej sytuacji.

    Ale są też inne programy, które realizujemy i realizować będziemy. ˝Dobry start˝ to realizowany program - tzw. wyprawka na rozpoczęcie roku szkolnego, 300 zł dla każdego ucznia. Również w tym roku program będzie realizowany. Programem jest objętych ok. 4,5 mln dzieci, budżet wynosi ok. 1,5 mld rocznie. Można więc powiedzieć, że właściwie wydatkowaliśmy już, jeżeli ten rok doliczymy, prawie 4,5 mld zł. Będziemy ten program realizować.

    Wyjątkowo ważny program, kiedy mówimy o rodzinie, to program ˝Mama 4+˝, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Ono obejmuje mamę, ale także tatę, którzy wychowali czworo dzieci. Na ten moment w roku 2019 programem, tym wsparciem, tym dodatkowym świadczeniem zostało objętych 55 tys. świadczeniobiorców - 300 mln zł. W roku 2020 mamy zapewnione środki na poziomie 400 mln zł.

    Warto wspomnieć też o programach uzupełniających, które przede wszystkim pomagają funkcjonować polskim rodzinom, rodzinom z małymi dziećmi, podejmować decyzję, czy mama po urlopie macierzyńskim może wrócić do pracy, czy chce pozostać w domu. Chodzi o program ˝Maluch+˝, na który środki od 2018 r. są zwiększane: w roku 2017 było 150 mln na realizację programu, od roku 2018 rokrocznie 450 mln zł jest przeznaczanych na tworzenie miejsc żłobkowych, ale także na dopłatę właśnie do funkcjonowania żłobków publicznych i niepublicznych. Nawet w ustawie COVID-owej zwróciliśmy uwagę na to, że jest trudna sytuacja (Dzwonek), żłobki były zamknięte, ale dofinansowanie z programu ˝Maluch+˝ zarówno do samorządów, jak i do podmiotów niesamorządowych będzie przekazywane.

    I oczywiście cała polityka senioralna. Nie możemy zapomnieć o naszych seniorach. To nasze podziękowanie, trzynasta emerytura, w zeszłym roku wypłacona jako pierwsze świadczenie. Dziś polski parlament zadbał o to, aby było to świadczenie wypłacane na mocy ustawy co roku. Mamy kwiecień, kończymy wypłatę trzynastej emerytury na ten rok. To ponad 12 mld zł dla naszych emerytów, dla ok. 10 mln emerytów. To nasze podziękowanie właśnie za to, jak nasi emeryci wychowali swoje dzieci, pomogli w wychowaniu wnuków, ale w dzisiejszej sytuacji pandemii to także wsparcie, właśnie po to, żeby nawet nasi seniorzy mogli troszeczkę lepiej przeżyć ten ciężki okres.

    Są też programy kierowane do seniorów realizowane przez jednostki samorządu. ˝Senior+˝ - budżet wynosi 80 mln. Powstają domy i kluby seniora, które jeszcze w tym momencie nie funkcjonują, ale za chwilę pewnie będziemy je otwierać. Są to miejsca spotkań, miejsca aktywności właśnie osób starszych, bo każdy uśmiech tych osób to przede wszystkim ich zdrowie. Żyją z poczuciem, że mogą porozmawiać ze znajomymi, mogą się spotkać, że różne zajęcia rehabilitacyjne mogą być realizowane. Widzimy tę potrzebę. Te programy będą realizowane.

    Czeka na rozstrzygnięcie program dotyczący aktywności społecznej osób starszych...

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Zmierzamy do konkluzji.

    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Magdalena Maląg:

    ...program realizowany już od lat, w tym roku - zapewne na początku maja. 40 mln zł rokrocznie zostanie rozdysponowane do organizacji pozarządowych i one też będą to realizowały.

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Zmierzamy do konkluzji, pani minister.

    Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Magdalena Maląg:

    A więc zapewniam państwa, że wszystkie programy społeczne wdrożone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, programy, które pokazują wartość rodziny jako tę najwyższą, były i będą realizowane w pełnym zakresie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Anna Milczanowska:

    Dziękuję serdecznie.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie, jak realizowany jest cały pakiet programów społecznych skierowanych w stronę polskiej rodziny: od tych najmłodszych, poprzez ich rodziców, osoby w wieku średnim, do seniorów, na których nam tak bardzo zależy.

    Pani Minister! Wiem, że to jest kwota ok. kilkuset miliardów złotych, gdybyśmy chcieli policzyć to wszystko od momentu, gdy programy zaczęły funkcjonować. Wiem, że w tym roku trzynaste emerytury są jeszcze wypłacane. Chciałabym zapytać, jak to jest realizowane, czy nie ma jakichś przestojów i czy rzeczywiście zgodnie z obietnicami składanymi przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, przez panią minister te trzynaste emerytury dotrą na czas do naszych seniorów.

    Pragnę jeszcze serdecznie podziękować za to, o czym pani minister tutaj wspomniała i co zostało zapisane w ustawach antycovidowych, za program ˝Maluch˝ (Dzwonek), za to, że te pieniądze zostaną zatrzymane w samorządach, które z niego korzystają. Dziękuję serdecznie. (Oklaski)

7. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Magdalena Maląg:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Oczywiście świadczenie trzynasta emerytura, tak jak powiedziałam, w ubiegłym roku wypłacone jeszcze nie na mocy ustawy, jako jednorazowe świadczenie, a w tym roku wpisane do ustawy, nasi emeryci i renciści, bez składania wniosków, otrzymają w kwietniu, w dniu, w którym są wypłacane ich emerytury. Mała liczba emerytów rzeczywiście może dostać je na początku maja. Świadczenie w pełni jest realizowane, ZUS mimo trudnej sytuacji stanął na wysokości zadania. Świadczenie w bezpiecznych kopertach zostało dostarczone przez Pocztę Polską do domów naszych emerytów i rencistów w tych przypadkach, gdy nie było kont. Tak że spokojnie, świadczenie jest realizowane i nie ma zagrożenia, aby ktokolwiek tego świadczenia nie uzyskał.

    Jeżeli chodzi o realizację kolejnych rodzajów wsparcia, to oczywiście to jest bardzo ważne. Nasi seniorzy są priorytetem, bo rodzina jest priorytetem naszych działań, stąd te wszystkie działania zabezpieczające w tej trudnej sytuacji związanej z COVID-em. Musimy spojrzeć na to również z tej strony, że programy adresowane są do samorządów, do organizacji pozarządowych i samorządy, jednostki nie są pozbawione tych pieniędzy, one będą przekazywane, bo zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest ich realizacja. A więc trzynasta emerytura na mocy ustawy wypłacana jest w roku 2020, po raz pierwszy była wypłacona w 2019 r., i będzie wypłacana w latach kolejnych. Dotrzymujemy słowa, bo troska o polską rodzinę jest dla nas najważniejsza. Dlatego też wszystkie działania podejmujemy w trosce o rodzinę, również te związane z ochroną miejsc pracy. Będziemy to pokazywać, nie tylko o tym mówić, i popierać konkretami, bo wiarygodność jest rzeczą bardzo ważną. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.