Zgłoś uwagi

Waldemar Andzel, Barbara Bartuś, Jarosław Krajewski, Marek Suski, Ryszard Terlecki, Stanisław Szwed - pytanie z 16 kwietnia 2020 r.

Pytania w sprawach bieżących
 
Posłowie Waldemar Andzel, Barbara Bartuś, Jarosław Krajewski, Marek Suski i Ryszard Terlecki, Stanisław Szwed - PiS
w sprawie trzynastej emerytury, która jest wsparciem finansowym dla świadczeniobiorców otrzymujących minimalne emerytury i renty

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
18 wyświetleń
0

Stenogram

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Waldemar Andzel:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W kwietniu, podobnie jak w marcu, emeryci będą otrzymywać trzynastki w wysokości 981 zł netto. Jest to niezwykle ważny zastrzyk dla polskich emerytów i rencistów, którzy o to pytają. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami trzynaste emerytury będą rokrocznie wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu. Trzynasta emerytura będzie stanowić potężne wsparcie finansowe dla świadczeniobiorców otrzymujących minimalne emerytury i renty.

    Stąd też kieruję do pani minister swe pytania. Ilu Polaków obecnie otrzymuje emeryturę lub rentę w najniższej wysokości? Czy osoba, która nabędzie prawa emerytalne w kwietniu 2020 r., również otrzyma trzynastą emeryturę? I chciałem, aby pani minister potwierdziła to, o co pyta wielu emerytów i rencistów, czyli gwarancje wypłat w obecnej wysokości emerytur i rent. Dziękuję bardzo.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Dziękuję za to pytanie. Zanim odniosę się do tej głównej treści pytania dotyczącej dodatkowego świadczenia zwanego trzynastą emeryturą, to może podam też kilka informacji dotyczących w ogóle sytuacji osób starszych i tych działań, które podejmowaliśmy w ostatnich latach, jeśli chodzi o wsparcie dla emerytów i rencistów.

    Myślę, że takim najważniejszym momentem, w którym dokonaliśmy istotnej zmiany, jeśli chodzi o świadczenia emerytalne, była kwestia podniesienia minimalnej emerytury. Warto tu przypomnieć rok 2017, kiedy podnieśliśmy najniższą emeryturę do 1 tys. zł. To był wzrost o ponad 13%. To spowodowało, że ta najniższa emerytura zaczęła rosnąć w szybszym tempie, niż to było dotychczas, jeśli chodzi o wzrost wskaźnika emerytalnego, i to było też ważne na wszystkich etapach waloryzacji.

    Drugim takim bardzo ważnym momentem było to, że zapewniliśmy w ubiegłym roku, również w tym roku przy waloryzacji, najniższą wysokość świadczenia na poziomie 70 zł. To spowodowało, że ten wskaźnik, który zawsze był określany jako wskaźnik procentowy, zamieniliśmy na wskaźnik wzrostu emerytur i rent, na wskaźnik kwotowo-procentowy. I ta kwota 70 zł daje te gwarancje podwyższenia najniższego świadczenia. W tym roku ta kwota - mówimy o tej minimalnej podwyżce świadczenia 70 zł - objęła ponad 5 mln świadczeniobiorców, czyli emerytów i rencistów, bo w tej grupie z minimalną emeryturą są również renciści, którzy też są uprawnieni do takiego świadczenia.

    Tegoroczna waloryzacja na poziomie współczynnika 3,56 spowodowała, że ta emerytura wzrasta o 70 zł, a dla tej pozostałej grupy o ten wskaźnik 3,56. Dzisiaj minimalna emerytura wynosi 1200 zł brutto, tak jak już pan poseł powiedział, 981 zł netto, a najniższa emerytura netto to jest 1025 zł. Całkowity koszt tegorocznej waloryzacji to było ponad 9 mld zł. I to są te działania, które podejmujemy. Warto też tutaj podkreślić w kontekście tego minimalnego wynagrodzenia, że jeżelibyśmy popatrzyli procentowo, to od 2016 r., od rządów Prawa i Sprawiedliwości, najniższe emerytury wzrosły o ponad 36%, czyli to jest wysoki wskaźnik.

    Jeśli chodzi o kwestię związaną z trzynastą emeryturą, to, o co pan poseł pytał, dodatkowe roczne świadczenie, czyli tzw. trzynastą emeryturę, która jest wpisana na stałe do ustawy, która będzie corocznie obowiązywała, to ona jest wypłacana w kwocie najniższej emerytury, czyli 1200 zł brutto, i dotyczy wszystkich emerytów, rencistów, osób, które są na świadczeniach kompensacyjnych, na świadczeniach przedemerytalnych, także emerytów, którzy są ubezpieczeni w KRUS-ie, jak również tych emerytów, którzy są w służbach mundurowych. Łącznie na to świadczenie przeznaczamy ponad 11 700 mln zł. Ta trzynasta emerytura obejmie ponad 9700 tys. osób, które są do tego uprawnione.

    Co jest ważne, ta dodatkowa trzynasta emerytura nie ma wpływu na inne świadczenia, czyli doliczamy do dochodu, zarówno jeśli chodzi o dodatki, zasiłki czy ulgę rehabilitacyjną. To jest też ważne rozwiązanie dlatego, że to jest dodatkowe świadczenie, które nie powoduje, że z innego tytułu moglibyśmy stracić jakieś dofinansowanie. Warte jest też podkreślenia to, że trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń i egzekucji.

    To, o co pan poseł pytał, jeśli chodzi o uprawnionych, to do trzynastej emerytury są uprawnieni wszyscy, którzy na 31 marca są w systemie emerytalno-rentowym, czyli jeżeli ktoś przeszedł w kwietniu, to będzie mógł otrzymać trzynastą emeryturę w przyszłym roku, w tym roku już tej trzynastej emerytury nie otrzyma. A więc wszyscy, którzy na 31 marca są uprawnieni do emerytury, to mogą, korzystają z tej trzynastej emerytury. Trzynasta emerytura jest wypłacana w tym samym terminie, co wszystkie emerytury i renty, które otrzymują nasi świadczeniobiorcy, i to jest w transzach. Jeżeli ktoś miał, nie wiem, 10 kwietnia, to otrzymał emeryturę (Dzwonek) plus tzw. trzynastą emeryturę.

    To tyle. Jeżeli będzie jeszcze uzupełniające pytanie, to odpowiem. Dziękuję bardzo.

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marek Suski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Wielu seniorów w związku z koronawirusem ma obawy, czy nie zabraknie pieniędzy. I tu jest pytanie o to, czy mamy pełne zabezpieczenie, jeśli chodzi o emerytury i wypłaty trzynastek, bo ludzie są zaniepokojeni, że w związku z tym kryzysem może być jakiś problem. Bardzo proszę o zapewnienie naszych rodaków, że nie ma z tym problemu. Dziękuję bardzo.

    (Poseł Michał Szczerba: Radomiem byś się zainteresował.)

8. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję za to pytanie. Oczywiście jeszcze raz chcę podkreślić, że nie ma żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o wypłatę trzynastej emerytury. W tegorocznym budżecie środki są zapewnione, tak jak powiedziałem, ponad 11 mld zł zarówno z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i z KRUS-u, jak również w służbach mundurowych, czyli bezpośrednio z budżetu państwa. Zagrożenia, jeśli chodzi o wypłatę trzynastych emerytur, nie ma. Tak że emeryci mogą być spokojni o to, że w tym roku je dostaną, dostaną również w przyszłym roku. Nie mamy żadnych planów związanych z tym, żebyśmy likwidowali trzynastą emeryturę. Ona jest na stałe wpisana do ustawy i będzie realizowana, tak samo jak program ˝Rodzina 500+˝. Bo też pojawiają się głosy, że będziemy coś zawieszać. Nie, to są te działania, które podjęliśmy, które dzisiaj w tej naszej bardzo trudnej sytuacji odpowiadają też na zapotrzebowanie naszych rodaków. Trudno byłoby sobie dzisiaj wyobrazić to, że nie mielibyśmy programu 500+ czy trzynastej emerytury i o ile trudniej naszym rodzinom by się żyło. To wsparcie jest. Na program 500+ mamy ponad 100 mld zł, które trafiły do polskich rodzin. Sukcesywnie co miesiąc trafiają również środki z programów innych niż te, które tutaj wymieniłem. I te programy społeczne będą kontynuowane, tak że mogę zapewnić, że w tym zakresie nic się nie zmienia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie kontynuował tę politykę, aby wspierać w tych trudnych momentach również polskie rodziny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.