Zgłoś uwagi

Poseł Jadwiga Emilewicz - Wystąpienie z dnia 27 marca 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju II czyt. projektów ustaw zawartych w drukach 299, 301, 301-A i 302

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
20 wyświetleń
0

Stenogram

2., 3. i 4. punkt porządku dziennego:


   2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A).
   3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druki nr 301 i 301-A).
   4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 302).

Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Chciałabym spróbować odpowiedzieć zarówno na pytania, jak i na wątpliwości, które pojawiły się w tych otwierających wystąpieniach, jak i w poszczególnych pytaniach. I muszę powiedzieć, że jestem wstrząśnięta zakresem pomocy publicznej, jakiej chciałyby udzielić kluby opozycyjne. Myślę, że tutaj bardzo dobre zastosowanie ma stwierdzenie, że nikt nigdy nie da tyle, ile opozycja obieca.

    (Poseł Robert Kropiwnicki: Możemy się zamienić, to będziemy dawać.)

    Ale rzeczywiście sprawdźmy sens. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące było wystąpienie pani poseł Leszczyny, z którego wynotowałam sobie jedno zdanie: ludziom potrzebne są publiczne pieniądze. Chciałabym przypomnieć cytaty z państwa wystąpień, kiedy nasz rząd proponował programy społeczne takie jak 500+ oraz następnie rozszerzenie tego programu na pierwsze dziecko. Wówczas państwo byli zgoła odmiennego zdania i wówczas nie mówili państwo o tym, że tym ludziom potrzebne są publiczne pieniądze.

    (Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: Sytuacja jest inna, pani minister.)

    (Poseł Sławomir Nitras: Na pytania niech pani odpowiada.)

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Nie godzi się w takim momencie, pani minister.)

    Ale ciekawa zmiana. To jest państwa wystąpienie. Odnoszę się do wystąpień.

    W wystąpieniach opozycji pojawił się postulat utworzenia komitetu antyspekulacyjnego. Chciałam przypomnieć i polecić uważnej lekturze ustawę, ponieważ w naszej ustawie proponujemy, wprowadzamy ograniczenie marż oraz cen maksymalnych zarówno produktów potrzebnych do opieki, ochrony osobistej, jak i ważnych produktów spożywczych. Kontrolę tę będą prowadzili - w porozumieniu - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, minister właściwy do spraw gospodarki oraz minister zdrowia. Decyzje w zależności od produktów będą podejmowane przez właściwe organy i służby.

    Jednocześnie chciałabym podziękować, bo odbyliśmy długie i - myślę - bardzo rzeczowe dyskusje nad poszczególnymi ustawami wczoraj późno wieczorem oraz 2 dni temu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na możliwość włączenia pomocy publicznej dla tych, którzy na mocy ustawy będą zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, także z możliwością postojowego. Chętnie tę poprawkę przyjmiemy. Dziękujemy także za uwagi dotyczące możliwości korzystania z zasiłku przez osoby objęte ubezpieczeniem rolniczym, te, które są na kwarantannie, czy też możliwości rozszerzenia zasiłku opiekuńczego właśnie na tych, którzy są objęci tym ubezpieczeniem.

    Odpowiadam na pytania. Pani poseł Janyska w swoim retorycznym wystąpieniu pyta, czy tarcza nie starcza. Chciałabym powiedzieć państwu, że w naszej przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich tygodni pojawiło się wiele wątpliwości, odwołań, odniesień do publicznych programów pomocowych proponowanych przez inne państwa członkowskie. Nie chciałabym się porównywać z takimi państwami jak Dania, do której państwo się odnosili, choć nawet tam nie jest gwarantowane minimalne wynagrodzenie - mówimy o wynagrodzeniu na poziomie 75%. Nie mówimy o państwach, które miały okazję budować bogactwo swoich narodów przez minione dwa stulecia. My odbudowujemy je z mozołem przez ostatnie trzy dekady i rzeczywiście dzisiaj być może nie jesteśmy w stanie zaoferować tak szerokich programów. Ale jeśli spojrzymy na wachlarz naszej pomocy... Bardzo często mówili państwo: zróbcie nam w Warszawie Budapeszt, a my robimy w Warszawie Warszawę w znacznie większej skali.

    (Poseł Robert Kropiwnicki: To prezes tak mówił, pomyliło się pani.)

    (Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: Budapeszt to nie my.)

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Prezes, tam.)

    Proszę przeczytać z uwagą rozporządzenia węgierskie, jaka tam jest proponowana dziś pomoc publiczna. Jest, owszem, zniesienie składek na ubezpieczenia społeczne. Powszechne? Nie, dla wybranych sześciu branż. I co jeszcze? Jest odroczenie, nie anulacja - odroczenie składek na ubezpieczenia społeczne.

    (Poseł Sławomir Nitras: My nie chcemy jak Węgrzy.)

    (Poseł Maria Małgorzata Janyska: A jak się dzisiejsza sytuacja ma do tamtej ?)

    My proponujemy znacznie więcej niż inne pakiety osłonowe, które są proponowane nie tylko w państwach naszego regionu, ale także w Unii, w innych państwach członkowskich. Jak powiedzieliśmy, staramy się objąć opieką także tych, którzy dzisiaj nie mają podstaw prawnych do skorzystania z żadnej formy zasiłku, z żadnej formy świadczenia. Ci, którzy pracują na umowach zlecenia, ci, którzy pracują na umowach o dzieło, w naszym pakiecie będą mogli uzyskać świadczenia.

    Oczywiście łatwo jest mówić o tym, że dziś państwo powinno wypłacić wszystkie pensje. Jak zestawić te państwa wypowiedzi z tymi w czasie minionej kadencji, kiedy mówili państwo do nas, że nie rozumiemy wolnego rynku, że wprowadzamy gospodarkę centralnie planowaną? Jak te wypowiedzi mają się do dzisiejszego postulatu, że państwo polskie ma przejąć obowiązki płacowe wszystkich? My mówimy o tym, żeby rozłożyć tę odpowiedzialność proporcjonalnie, i staramy się, jak powiedziałam, pomóc każdemu (Dzwonek), tym najsłabszym najwięcej, tym mocniejszym odrobinę mniej.

    Pan poseł Wieczorek pyta, czy analizujemy sytuację na rynku pracy. Tak, oczywiście, monitorujemy ją stale i codziennie. Monitorujemy wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ale także kontaktując się bezpośrednio z branżą, jak wygląda dzisiaj obecność pracowników na rynku pracy, z jakich świadczeń i zasiłków korzystają. Tak naprawdę więcej będziemy mogli powiedzieć w pierwszych tygodniach kwietnia, kiedy okres płacowy się zamknie, i będziemy patrzeć i dostrajać instrumenty do rozwijającej się sytuacji.

    Czy planujemy rekompensaty dla samorządów? Szanowni państwo, ta ustawa jest bardzo duża, ona ingeruje w wiele elementów - oferuje nie tylko pomoc bezpośrednią, ale także ułatwienia administracyjne. Ale już w tym tygodniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wspólnie z Ministerstwem Finansów przygotowało... analizuje, spotyka się ze Związkiem Miast Polskich, związkiem metropolii i przygotowuje, także wspólnie z samorządem, pakiet ochronny, bo zdajemy sobie sprawę, jak istotne i trudne są w tej chwili momenty, także dla samorządu.

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Dziękuję, pani minister. Bardzo dziękuję.

    Teraz głos ma...

    Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz:

    Mogą państwo powiedzieć: Czy ten pakiet wystarcza? Ja powiem tak: pewnie nikt dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, jaki pakiet byłby wystarczający. Musimy obserwować sytuację i reagować adekwatnie, i jesteśmy gotowi na takie działania. Będziemy obserwować i będziemy reagować adekwatnie. (Oklaski)

    (Poseł Maria Małgorzata Janyska: A pytanie o adekwatność?)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.