Zgłoś uwagi

Poseł Borys Budka - Wystąpienie z dnia 27 marca 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju II czyt. projektów ustaw zawartych w drukach 299, 301, 301-A i 302

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
101 wyświetleń
0

Stenogram

2., 3. i 4. punkt porządku dziennego:


   2. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 299 i 299-A).
   3. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (druki nr 301 i 301-A).
   4. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 302).

Poseł Borys Budka:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Jesteśmy tutaj od wczoraj. Jesteśmy tutaj od wczoraj w poczuciu odpowiedzialności, ale również w poczuciu tego, że ciąży na nas wielki obowiązek pomocy wszystkim, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Dzisiaj mówimy nie tylko o polskiej gospodarce i zdrowiu, ale również o wartościach, które nam wszystkim powinny przyświecać. Solidarność, wspólnota, poczucie zbiorowej odpowiedzialności to coś, co powinno dzisiaj mieć największą wartość. Ubolewam nad tym, że po raz kolejny państwo próbujecie dzielić Polaków. Ubolewam nad tym, że wbrew wielu apelom, które dzisiaj się pojawiają, dzielicie polskich pracowników na lepszych i gorszych, dzielicie polskich pracodawców na lepszych i gorszych, chcecie pomagać tylko wybranym, nie patrząc na to, że nie ma dziś znaczenia, czy pracownik pracuje w malutkim sklepie zatrudniającym trzy osoby, czy też w fabryce, w której zatrudnionych jest kilkaset osób, bo dokładnie tak samo te osoby będą dotknięte skutkami kryzysu.

    Dzisiaj po raz kolejny wykorzystujecie wielką światową tragedię do tego, by atakować wartości, na których budowana jest Wspólnota Europejska. To nie przystoi, panie premierze, by odwoływać się do doświadczeń II wojny światowej i jednocześnie wykazywać słabość Unii Europejskiej. Nie, panie premierze, to właśnie dzięki Wspólnotom Europejskim po II wojnie światowej udało się odbudować Europę, udało się zagwarantować pokój. I dzisiaj jak nigdy potrzebujemy również solidarności europejskiej, a nie ataku na wspólne wartości. Pan nie rozumie współczesnego świata, panie premierze. Pan nie rozumie tego, że wspólnota to nie tylko wspólnota waszej partii (Oklaski), że wspólnota i odpowiedzialność są potrzebne właśnie w takiej chwili. Apelowaliśmy i prosiliśmy: przyjmijmy ten pakiet w zgodzie, ale również w poczuciu wielkiej odpowiedzialności. Pan mówi dzisiaj o tym, że każdy dzień to wielkie zagrożenie. Dokładnie tak. I wczoraj zajmowaliście się samymi sobą, zamiast przyjąć dobre rozwiązania.

    My dzisiaj składamy konkretne propozycje i konkretne poprawki. Chcemy, by rodzice, którzy dzisiaj są w domach, którzy dzisiaj otrzymują świadczenie, mogli otrzymywać je również po poniedziałku, kiedy wasze świadczenie się kończy, ale chcemy, żeby to świadczenie dostawali również opiekunowie osób z niepełnosprawnościami powyżej 8. roku życia i inni opiekunowie dzieciaków powyżej 8. roku życia. I prosimy, żebyście to rozwiązanie przyjęli.

    Prosimy również o to, byście nie dzielili przedsiębiorców na lepszych i gorszych, pracowników na lepszych i gorszych. Proponujemy odbiurokratyzowanie tego systemu, proponujemy czyste zasady dla wszystkich. O to błagają polscy przedsiębiorcy, ale o to błagają też polscy pracownicy.

    Panie Premierze! Proszę zrozumieć, że jeżeli uzależnicie pomoc państwa od przychodu, to dzisiaj pani, która prowadzi sklepik spożywczy, ma te przychody powyżej 15 tys. zł, tylko że dochodu nie ma żadnego, bo koszty stałe są większe. Dzisiaj pracodawca, który zatrudnia 11 osób w zamkniętej restauracji, będzie musiał zwolnić te osoby, bo wy wymyśliliście, że to ma być kryterium do 9 osób. Raz jeszcze apeluję: nie dzielcie Polaków na lepszych i gorszych. (Oklaski) Skończcie z tym podziałem, który wasz prezes zaproponował kilka lat temu: na lepszy i gorszy sort.

    Dzisiaj jest wielki czas próby, dzisiaj jest czas próby dla nas wszystkich, by w poczuciu odpowiedzialności upomnieć się o elementarne zasady: solidarność społeczną, równość wobec prawa, ale również wspólnotę, która musimy razem odbudować. Dzisiaj do pakietu antykryzysowego staraliście się dopisać rozwiązania, które z walką z kryzysem nie mają nic wspólnego. Chcieliście, by prokuratorzy mogli ludzi zamykać w ich domach na 3 miesiące bez żadnej kontroli. To były wasze pomysły. Tylko dzięki naszej interwencji to zmieniliście autopoprawką, ale nadal próbujecie przemycić przepis, który da bezkarność urzędnikom, którzy na tej tragedii będą się bogacić. Proponujecie wyrzucić przestępstwo urzędnicze polegające na niedopełnieniu obowiązków lub przekroczeniu uprawnień. To jest wstyd, panie premierze, nigdy nie powinniście tego robić.

    (Głos z sali: To jest legalizacja korupcji.)

    Wreszcie, panie premierze, proszę się zastanowić, proszę raz jeszcze przemyśleć tę waszą strategię. Chcemy, byśmy ponad podziałami upomnieli się o tych wszystkich, którzy dzisiaj boją się o utratę miejsc pracy.

    (Głos z sali: To jest kłamstwo!)

    Nie wprowadzajcie zapisów biurokratycznych, nie wprowadzajcie kategorii pracodawców i pracowników, nie wprowadzajcie pojęcia przychodu, kiedy ludzie nawet nie mają dochodu. I wreszcie, proszę się nie zachowywać jak regulamin bankowy, kiedy w reklamie wielkimi słowami opisuje się jakąś promocję, ale później znajduje się tam gwiazdka i po tej gwiazdce jest opisanych więcej wyłączeń aniżeli reguły. Bo pan, panie premierze, dziś jest premierem rządu Rzeczypospolitej, a nie prezesem banku. I ja panu o tym przypominam. (Oklaski)

    Szanowni Państwo! Ostatnia rzecz. Odpowiedzialny szef rządu już dawno wprowadziłby stan klęski żywiołowej. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że dzięki takiemu stanowi klęski żywiołowej wy, polscy przedsiębiorcy, wy, którzy ciężko pracujecie na to, by budżet miał podatki, moglibyście starać się o odszkodowania. Nie potrzeba by było regulacji, które będą mówić o wzajemnych relacjach B2B, C2B, jak to pan mówił, bo wówczas miałaby zastosowanie klauzula siły wyższej. Dzisiaj, wsłuchując się w głos pana szefa, bardzo zły, który mówi tylko i wyłącznie o interesie wyborczym, nie wprowadza pan stanu nadzwyczajnego. To jest pana wstyd i to jest pana osobista odpowiedzialność. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.