Zgłoś uwagi

Senator Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 27 lutego 2020 roku.

Informacja Ministra Zdrowia w sprawie sytuacji epidemiologicznej związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

W kontekście tych słów, które mówią o tym, że potrzebny jest spokój, ja gorąco proszę… Bo rozumiem, że pewno przez jakiś błąd pan minister Kraska ‒ zacytuję, bo aż zapisałem sobie jego wypowiedź ‒ powiedział, że 80% przypadków koronawirusa przebiega w sposób lekki i że liczba zgonów jest pomiędzy 2‒4%, tak jak w przypadku grypy. Rozumiem, że to niechcący… że to był skrót. Dlaczego? Bo jeżeli byłoby tak jak w przypadku grypy ‒ a od początku października do połowy lutego w Polsce zachorowało 2 miliony 665 tysięcy 494 pacjentów… Czyli jeżeli liczba zgonów w przypadku koronawirusa jest taka jak w przypadku grypy, to mielibyśmy w Polsce już 80 tysięcy zgonów w wyniku grypy. Na szczęście tak nie jest, bo do tej pory zmarło 48 osób. A więc powiedzmy sobie, że grypa to nie to samo co koronawirus. I mam nadzieję, że pan minister po prostu się pomylił.

A teraz już przechodzę do konkretnych pytań. Oczywiście przyjmując za dobrą monetę te wszystkie deklaracje o przygotowaniu, z góry zaznaczam, że będę prosił także o odpowiedzi pisemne na każde z tych pytań. Będę prosił o odpowiedzi na następujące pytania.

Czy dokonaliście państwo przeglądu procedur działających przy wjeździe do kraju? Chodzi mi o procedury na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, pieszych, w portach morskich i na lotniskach, zarówno na przejściach będących zewnętrznymi granicami Unii, jak i na granicach w ramach tzw. umowy Schengen, czyli wewnętrznych granicach Unii. Jeżeli taki przegląd był zrobiony, to proszę o przedstawienie szczegółowych wniosków związanych z tym przeglądem.

Jakie nowe regulacje będziecie państwo wprowadzać w związku z zagrożeniem koronawirusem?

Czy sprawdziliście państwo procedury obowiązujące w placówkach medycznych, zarówno przychodniach, jak szpitalach?

Czy przeanalizowaliście państwo m.in. raport NIK z maja 2018 r., który wskazał, że tylko w układzie rok do roku, 2015 r. do 2016 r., mieliśmy trzykrotny wzrost liczby pacjentów zarażonych lekoodpornymi szczepami bakterii? Jeżeli ten przegląd był zrobiony, to oczywiście proszę o szczegółowe informacje o tym, co z niego wynika.

Czy sprawdziliście państwo procedury obowiązujące w jednostkach ratownictwa medycznego oraz stacjach sanepidu? I co z tego przeglądu wynika?

I czy macie państwo jakiekolwiek symulacje rozwoju, możliwego oczywiście, zagrożenia epidemiologicznego? Pytam o to w kontekście symulacji dotyczącej liczby potrzebnych łóżek i możliwości wzrostu tej liczby, bo pan minister mówił ogólnie o przekształceniach poszczególnych oddziałów w oddziały zakaźne. Proszę o szczegółową informację o tym, które oddziały są wytypowane i w jakim układzie czasowym, jeżeli będzie taka potrzeba. Dziękuję bardzo.

(Senator Marek Pęk: Panie Marszałku, ale to bez sensu… Niezgodnie z regulaminem.)

(Senator Robert Mamątow: Minuta już…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

(Senator Alicja Zając: To jeszcze więcej tych pytań…)

To pytania do pana ministra Kraski, jak rozumiem.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Tak jest.)

Proszę bardzo.

Senator Marek Pęk:

Panie Marszałku, w kwestii formalnej. Jednak regulamin wskazuje, że jest 1 minuta na pytanie, a nie na taką wielgachną serię pytań. To przecież……

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No dobrze, Panie…)

(Głos z sali: To trzeba regulamin zmienić.)

Jeżeli ma to być debata, z której mamy coś zrozumieć i dowiedzieć się…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Temat jest bardzo poważny i pytania też są poważne.

(Senator Marek Pęk: No tak, ale jakaś dyscyplina czasowa i merytoryczna powinna być, Panie Marszałku.)

(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku, wniosek formalny.)

Dobrze. Jaki wniosek?

(Senator Danuta Jazłowiecka: Z wnioskiem formalnym. Ponieważ temat jest…)

Proszę bardzo, pani senator Jazłowiecka.

Senator Danuta Jazłowiecka:

Ponieważ zajmujemy się tematem bardzo poważnym i znaleźliśmy się w bardzo poważnej sytuacji, prosiłabym pana marszałka, aby nie ograniczał do 1 minuty czasu wypowiedzi senatorów zadających pytania. (Oklaski)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Szanowni Państwo, regulamin jest jasny. Stanowi, że pytający powinien się zmieścić w 1 minucie. Pytających jest dużo, więc mam do nich apel. Jeżeli ktoś nie będzie w stanie się zmieścić, to może…

(Senator Leszek Czarnobaj: W następnej rundzie.)

…zadać pytania w następnej rundzie. O to jest apel. No, do pana senatora Kwiatkowskiego już nie apeluję, bo on zadał takie pytanie…

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Waldemar Kraska:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Może rzeczywiście to był skrót myślowy, Panie Senatorze. Z 2,5 miliona osób, które były zgłoszone jako zainfekowane wirusem grypy, hospitalizowanych było tylko 10 tysięcy, a więc ja jako praktyk, jako lekarz bym bardziej… Bo nie zawsze grypa jest ewidentnie grypą, są objawy paragrypowe, które sugerują nam grypę, ale to nie jest grypa. Tak więc hospitalizowanych było ponad 10 tysięcy osób. Śmiertelność jest właśnie taka, jak podawałem.

Jeżeli chodzi o przejścia graniczne, bo o to pytał pan senator Kwiatkowski, to procedury na przejściach lotniczych są bardzo rygorystyczne. One od początku są wdrożone, wczoraj dołożyliśmy jeszcze we wszystkich portach lotniczych w Polsce pomiar temperatury. Jest to badanie skriningowe, ale myślę, że ułatwi nam to także wyłapanie tzw. pacjenta zerowego, czyli tego pacjenta, od którego może się zacząć w Polsce epidemia. Znamy przykład włoski, gdzie trudności z lokalizacją tego pacjenta zerowego doprowadziły do tego, że epidemia przybrała taki kształt, jaki ma w tej chwili. Na przejściach kolejowych też wdrożyliśmy… We wszystkich pociągach relacji międzynarodowych są w tej chwili wręczane pasażerom ulotki w 3 językach, aby wiedzieli, jak postępować, co dalej ze sobą robić, jeżeli wracają z obszarów, gdzie mogli być narażeni na zarażenie koronawirusem.

Jeżeli chodzi o przejścia drogowe… No, w tej chwili nie mamy kontroli granicznej. W wielu krajach Unii Europejskiej rozważane jest wprowadzenie okresowej kontroli granicznej. My na razie takiego scenariusza nie rozważamy. Ruch jest jakby bezproblemowy, wszyscy ci, którzy przekraczają polską granicę, najczęściej prywatnymi samochodami, dostają na swoje komórki wiadomości SMS-owe – bo operatorzy to umożliwiają – o dalszym postępowaniu, gdyby wystąpiły u nich jakieś objawy nasuwające podejrzenie, że mogą być zarażeni koronawirusem.

Procedury medyczne, proszę państwa, w placówkach medycznych są na bieżąco aktualizowane, ponieważ ta sytuacja aktualnie ciągle się zmienia. Pan senator, który był szefem NIK, wie doskonale, że procedura, oprócz tego, że jest, w formie papierowej czy elektronicznej, musi także być wdrożona, bo samo to, że ona jest, to za mało, dlatego oddziały NFZ są w ciągłym kontakcie z dyrektorami szpitali, którzy na bieżąco te procedury uaktualniają.

Także w ratownictwie medycznym… Ja jako praktyk wiem, że te procedury były od zawsze, tak było w przypadku poprzednich epidemii, czy to SARS, czy Eboli, i sprzęt ochronny, i procedury są podobne jak przy poprzednich epidemiach. One są stosowane. Mamy też sygnały o potrzebie uzupełnienia braków w sprzęcie ochrony osobistej. W przypadku każdego takiego sygnału na bieżąco z rezerw materiałowych państwa zostanie to uzupełnione.

Jeżeli chodzi o łóżka, na których potencjalnie mogliby znaleźć się pacjenci zarażeni koronawirusem, to, jak powiedziałem, codziennie raportujemy o stanie tych łóżek. W tej chwili, jeżeli chodzi o same szpitale zakaźne w Polsce, mamy prawie 300 łóżek z tzw. systemem ochrony oddechowej aktywnej, czyli takich, że pacjent w pomieszczeniu jest całkowicie izolowany, i prawie 600 łóżek z systemem ochrony kontaktowej. Myślę, że jeżeli chodzi o grypę i o koronawirusa, te 2 systemy są wystarczające, ponieważ widzimy, że izolacja pacjenta od innych i zapewnienie personelowi, który ma kontakt z pacjentem, środków ochrony osobistej zdecydowanie wystarcza.

Oczywiście także na piśmie panu senatorowi dokładne informacje przekażemy.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
5
Pozycja w rankingu:
10
Liczba głosów: 7
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.