Zgłoś uwagi

Senator Ewa Matecka - Wystąpienie z dnia 27 lutego 2020 roku.

Oświadczenie

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Ewa Matecka:

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w sprawie Kolei Dużych Prędkości.

Zaprezentowana w 2002 r. koncepcja budowy linii Kolei Dużych Prędkości, nazwanej umownie Y, a łączącej w swoim obrębie Warszawę, Łódź, Poznań i Wrocław, zakłada jeden z kluczowych przystanków na terenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Rozwiązanie takie traktowano jako oczywiste ze względu na efektywność komunikacyjną i wyraźnie podkreślano ten fakt we wnioskach o studium wykonalności. Co jednak najważniejsze, w szerokiej perspektywie linia ta miała stanowić fragment transeuropejskiego korytarza dla Kolei Dużych Prędkości wschód – zachód. Na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury oraz PKP PLK w latach 2005–2006 sporządzono wstępne studium wykonalności, w którym zaproponowano kilka wariantów przebiegu omawianej linii, w tym jako najbardziej uzasadniony ekonomicznie i logistycznie wariant zakładający włączenie aglomeracji kalisko-ostrowskiej. W ramach konsultacji społecznych taki przebieg linii uznano za optymalny i uwzględniono go w specyfikacji przetargowej na pełne studium wykonalności jako finansowany ze środków unijnych.

Za przyjęciem tego wariantu przemawiało kilka koronnych argumentów. Po pierwsze, potencjalnie duża liczba pasażerów, jaką generować może 400-tysięczna aglomeracja, z czysto ekonomicznych względów trudna będzie do zbagatelizowania. Po drugie, z uwagi na wielkość i możliwość funkcjonalną węzła kolejowego, jakim pozostaje Ostrów Wielkopolski, możliwe jest połączenie przystanku Kolei Dużych Prędkości z licznymi lokalizacjami i liniami kolei tradycyjnej. Po trzecie, wspomniany wariant jest wariantem najkrótszym, co pozwala na racjonalizację kosztów związanych z budową. Ponadto oznaczałoby to możliwość pokonania odcinka między Wrocławiem a Poznaniem w czasie krótszym niż 60 minut, co pośrednio miałoby również wpływ na wydatną redukcję czasu przejazdu przecinającym Polskę z północy na południe korytarzem Katowice – Opole – Wrocław – Poznań – Szczecin. Wszystkie inne spośród proponowanych wówczas wariantów, nie uwzględniając aglomeracji kalisko-ostrowskiej, miały wyraźnie niższe wskaźniki ekonomiczne, co zdecydowało o ich odrzuceniu.

Niespodziewanie w roku 2019 pojawiła się nowa, zupełnie niezgodna z wcześniejszymi ustaleniami propozycja, która w rzeczywistości niweczy starannie przygotowany plan i budzi fundamentalne zastrzeżenia co do swojej zasadności. Zaprezentowano ją publicznie podczas II Kongresu Rozwoju Kolei 29 stycznia 2020 r. w Warszawie. Alternatywna linia do Wrocławia zawarta w tej nowej koncepcji nie rozwiązuje kwestii dostępności do kluczowych szlaków komunikacyjnych regionu z pogranicza województw wielkopolskiego i łódzkiego. Ponadto eksperci podkreślają, że ostatnio zaproponowane rozwiązania oznaczają de facto wykluczenie z planów połączenia z transeuropejską siecią transportową, dla której przystanek Kolei Dużych Prędkości w aglomeracji kalisko-ostrowskiej miał być, jak od początku zakładano, punktem węzłowym. Proponowane obecnie rozwiązania nie gwarantują ekonomicznej opłacalności połączeń i powodują olbrzymie rozdrobnienie samej idei Kolei Dużych Prędkości. Nie wpisują się także w żaden szeroki, ponadnarodowy projekt, który sprawiłby, że Polska zbliży się komunikacyjnie do europejskich standardów i wpisze w transeuropejski system połączeń.

Dlatego jako senator reprezentująca region południowej Wielkopolski postuluję przywrócenie pierwotnego planu przebiegu linii Kolei Dużych Prędkości, szczególnie że zmiana tego rozwiązania nie posiada uzasadnienia społecznego, logicznego i ekonomicznego.

Ponadto na prace projektowe trwające w latach 2008‒2015 wydane zostały już środki unijne i krajowe. W efekcie rodzą się w społeczności lokalnej podejrzenia, iż w decyzji o zmianie lokalizacji główną rolę odegrały czynniki polityczne i partykularne interesy, od których tego rodzaju przedsięwzięcia powinny być całkowicie wolne.

Z uwagi na społeczną i ekonomiczną wagę poruszanych zagadnień oczekuję szybkiej odpowiedzi, zanim ostateczne plany zostaną zatwierdzone. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4.8
Pozycja w rankingu:
23
Liczba głosów: 53
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.