Zgłoś uwagi

Senator Krzysztof Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2020 roku.

Drugie czytanie projektu ustawy o łódzkim związku metropolitalnym

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
2 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Sprawozdawca Krzysztof Kwiatkowski:

Panie Marszałku! Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które przeprowadziły pierwsze czytanie projektu 30 stycznia br.

Projekt określa zasady i tryb utworzenia oraz zasady funkcjonowania łódzkiego związku metropolitalnego. Celem utworzenia tego związku ma być sprawniejsze wykonywanie zadań publicznych, w szczególności tych związanych z infrastrukturą transportową. Proponowane rozwiązania wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych dla metropolii śląskiej. Dziś jest to jedyny zespół metropolitalny funkcjonujący w praktyce w Polsce. Skorzystaliśmy w przygotowanym projekcie ustawy z regulacji zawartych w tamtym projekcie.

Projekt ustawy stanowi realizację postulatu środowisk samorządowych, gmin metropolii łódzkiej, oczekiwań mieszkańców, a przede wszystkim stanowi realne narzędzie umożliwiające rozwiązywanie istotnych problemów o charakterze ponadgminnym.

Nad projektem ustawy została przeprowadzona dyskusja, w której senatorowie poruszali kwestie m.in. depopulacji Łodzi, włączania gmin do związku metropolitalnego czy możliwości wystąpienia z niego.

Podczas pierwszego czytania zgłosiłem poprawki do projektu ustawy, wynikające z uwag nadesłanych w toku konsultacji dotyczących zasad zmian obszaru i granic związku metropolitalnego czy zasad wystąpienia z metropolii oraz rozszerzenia zakresu działania związku.

Chciałbym w tym miejscu bardzo ciepło i bardzo serdecznie podziękować przedstawicielom administracji rządowej, którzy włączyli się w prace – przedstawiali uwagi na piśmie, przedstawiali swoje opinie w rozmowach bezpośrednich – tak żeby ten projekt jakoś udoskonalić. W sposób szczególny te podziękowania kieruję na ręce obecnego na sali pana ministra Pawła Szefernakera. Dziękuję, Panie Ministrze, za dialog przy tym projekcie.

Dziękuję także licznym samorządowcom, którzy są senatorami na tej sali. Dziękuję panu senatorowi Frankiewiczowi, panu senatorowi Tyszkiewiczowi. Ich wieloletnie doświadczenia związane z funkcjonowaniem samorządu były niezwykle pomocne przy przygotowaniu ostatecznego kształtu tego projektu.

Komisje wprowadziły do przedstawionego projektu ustawy wszystkie zgłoszone poprawki, uwzględnione są one w druku nr 42 S.

Tekst projektu ustawy został przyjęty 10 głosami za, nie było głosów przeciwnych, a 8 senatorów wstrzymało się od głosu. Przyjęcie projektu bez głosów sprzeciwu – chciałbym wszystkim obecnym na sali paniom i panom senatorom ciepło podziękować za takie podejście do projektu ustawy.

W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie przedstawionego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
5
Pozycja w rankingu:
10
Liczba głosów: 7
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.