Zgłoś uwagi

Senator Stanisław Lamczyk - Wystąpienie z dnia 26 lutego 2020 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
38 wyświetleń
0

Senator Sprawozdawca Stanisław Lamczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu senackiej Komisji Infrastruktury sprawozdania dotyczącego ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, druk nr 69. Komisja procedowała wczoraj nad tą ustawą, w przypadku której proces legislacyjny odbył się w Sejmie w styczniu. Żadnej poprawki w dniu wczorajszym nie wniesiono.

Drodzy Państwo, cel i przedmiot ustawy to wdrożenie do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2370 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającej dyrektywę z roku 2012, dyrektywę nr 34 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową. Termin wdrożenia tej dyrektywy upłynął w roku 2018.

Jednocześnie ustawa przewiduje uzupełnienie przepisów dotyczących wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z roku 2012, dyrektywy nr 34 w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru krajowego. Została ona co do zasady transponowana do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. W szczególności dotyczy to m.in. wyłączenia z obowiązku uzyskiwania licencji przewoźnika kolejowego.

Nadmienić wypada, że ten katalog niezbędnych zmian stanowi odzwierciedlenie zarzutów sformułowanych przez Komisję Europejską w wezwaniu z dnia 26 lipca 2019 r. do usunięcia uchybienia dotyczącego transpozycji dyrektywy z roku 2012 nr 34.

Opiniowana ustawa dokonuje zmian ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Ich istotą jest umocnienie gwarancji niezależności, bezstronności i przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej. Nowela odnosi się m.in. do następujących zagadnień: możliwości zlecenia zadań zarządcy infrastruktury innym podmiotom; sposobu ustalania rekompensat za opóźnienia pociągu; zawierania umów ramowych między aplikantem a zarządcą infrastruktury; zasad udostępniania obiektów infrastruktury usługowej; elementów planu biznesowego opracowywanego przez zarządcę infrastruktury; zdefiniowania przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo; przejrzystości rozliczeń między zarządcami infrastruktury a przewoźnikami kolejowymi.

Proponowane rozwiązania mają na celu otwarcie rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, co spowoduje wzrost konkurencyjności na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Unii Europejskiej wynikający z równoprawnego traktowania w zakresie zapewnienia prawa dostępu dla wszystkich zainteresowanych podmiotów niezależnie od kraju członkowskiego, z którego pochodzą. Wprowadzane rozwiązania eliminują dotychczasowe ograniczenia w tym zakresie.

To jest bardzo ważne dla nas, dla naszego rynku, a przede wszystkim dla pasażerów. Jak wiemy, otwarcie rynku nastąpiło w Niemczech i w innych krajach, u naszych południowych sąsiadów. Zyskał na tym przede wszystkim pasażer. W Czechach czy w Niemczech to właśnie pasażerowie zyskali, ponieważ jest więcej przejazdów, więcej ludzi korzysta z transportu i są tańsze bilety. To jest bardzo istotne i dlatego właśnie procedowaliśmy tę ustawę. Żadne poprawki nie były do niej wniesione. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4
Pozycja w rankingu:
89
Liczba głosów: 17
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.