Zgłoś uwagi

Senator Leszek Czarnobaj - Wystąpienie z dnia 25 lutego 2020 roku.

Ustawa budżetowa na rok 2020

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
51 wyświetleń
0

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Panowie Senatorowie!

Ja pierwsze pytanie skieruję do pana senator Kleiny, bo pan senator Bierecki najpierw mówi o pewnym zjawisku, a później na szczegółowe pytanie udziela odpowiedzi, że to nie było przedmiotem obrad. No, tak też można. Zaraz, za chwilę zadam panu jeszcze pytania dotyczące pana wypowiedzi. Te wypowiedzi, na które pan sobie pozwolił, również nie dotyczyły przedmiotu obrad, ale ja je zadam.

Z kolei do pana senatora Kleiny chciałbym skierować takie pytanie. Panie Senatorze, pan senator sekretarz pytał o to, co jest wyprowadzane poza budżet, jeśli chodzi o wydatki. Czy oprócz tego, co jest związane z Funduszem Solidarnościowym i finansowaniem trzynastych emerytur, są jeszcze inne instrumenty, które są wyprowadzane poza budżet roku 2020? To jest jedno pytanie. Czy pan wie i czy może pan podać, jaka jest wartość deficytu całego systemu finansów publicznych? To są te 2 pytania.

A później zwrócę się do pana senatora Biereckiego.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek! Panie Senatorze!

No, myśmy już wspominali tutaj, że to zadłużenie w formie obligacji jest w różnych miejscach stosowane, ale głównie to dotyczy szkolnictwa wyższego, tych środków przeznaczonych na badania naukowe, na inwestycje, na różne cele szkół wyższych. A drugie takie spektakularne, duże źródło finansowania dotyczy mediów publicznych, to są te 2 miliardy zł.

Z kolei całe zadłużenie sektora finansów publicznych na rok bieżący… To jest zresztą oparte na dokumencie, który komisja dostała, czyli na analizie, ekspertyzie, która została nam dostarczona. To jest opinia, ekspertyza OE-285. Każdy senator członek komisji ją otrzymał, ale warto tutaj powiedzieć, że to zadłużenie wynosi ponad 32 miliardy zł, z tym że główny koszt jest związany z Funduszem Solidarnościowym i jego przekształceniem, wskutek którego środki są przeznaczane na inne cele niż te, dla których on został powołany. A więc to jest ten faktyczny deficyt. Można byłoby powiedzieć, że to jest ok. 32 miliardów zł. No, może nie do końca, bo część tego zadłużenia obejmuje inne podmioty, ale powyżej 20 miliardów zł na pewno tu jest. Warto po prostu pamiętać, kiedy mówi się o tym zrównoważonym budżecie, że on jest zrównoważony w taki szczególny sposób.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Dziękuję bardzo.

I jeszcze pan senator chciał zwrócić się do pana senatora Biereckiego.

Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Panie Senatorze!

Co do wypowiedzi pana senatora, to mówił pan o tym, co dotyczy wydatków na obronność. No, mówię tak w skrócie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak, tak.)

Dokładnie chodzi o przebudowę, modernizację oraz finansowanie Sił Zbrojnych. Czy według pana oprócz wydatków związanych, tak ogólnie rzecz biorąc, z polską armią można z tego funduszu, z tej kwoty, finansować inne zadania, czy nie? Bo mówił pan o zmniejszeniu…

(Senator Marek Borowski: …bezpieczeństwa.)

…bezpieczeństwa państwa. Czy z tego funduszu można finansować tylko zadania związane z modernizacją i udoskonalaniem polskiej armii? To jest pierwsze pytanie.

Panie Senatorze, powiedział pan: środki na ECS są we właściwych rękach.

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie, ja tego nie powiedziałem.)

Powiedział pan… Panie Senatorze, zapisałem to dokładnie: środki na funkcjonowanie czy tam na wsparcie ECS są we właściwych rękach.

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie, nie, to poprosimy o stenogram.)

O stenogram, dobrze.

(Senator Grzegorz Bierecki: Na pewno tego nie powiedziałem.)

(Senator Joanna Sekuła: Środki na obchody wydarzeń.)

(Senator Grzegorz Bierecki: Na obchody, na obchody. Nie na ECS, tylko na obchody.)

A, przepraszam, na obchody wydarzeń. Przepraszam, sorry.

(Senator Grzegorz Bierecki: To się zgodziliśmy, nie musimy tego szukać w stenogramie.)

To się zgodziliśmy, zresztą jak zwykle.

Środki na obchody są we właściwych rękach. Czy mógłby pan wskazać te właściwe ręce? Co pan miał dokładnie na myśli? Bo to ciekawe jest.

I teraz tak: podawał pan kwoty dotyczące szpitali, nakładów na ochronę zdrowia. Czy mógłby pan powiedzieć, jaki procent PKB w roku 2020… Zakładam, że od stycznia 2020 r., nie mówię już o tym, co wydarzy się jeszcze w roku 2020. Wiemy, że mamy zaplanowane wydatki na rok 2020, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, i mamy określoną wartość produktu krajowego brutto w styczniu 2020 r. Jaki procent przeznaczamy na ochronę zdrowia? I mam też z tym związane pytanie. Czy pan senator wie – już kończę – jakie są długi szpitali?

Ażeby drugi raz nie zabierać głosu, Panie Senatorze, to taka sprawa. Jeśli chodzi o ochronę powietrza, poprawę jakości powietrza, mówił pan o tym rozkręcającym się dobrym trybie. Czy pan widział wczoraj, dzisiaj sprawozdanie z udzielania wsparcia w związku z wymianą pieców w województwie dolnośląskim, w Jeleniej Górze? Czy pan je widział? Jeśli pan widział, to…

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Najłatwiejsze jest ostatnie pytanie. No nie widziałem tego sprawozdania, więc…

(Senator Leszek Czarnobaj: To ja w debacie pokażę…)

Jak pan senator mi pokaże, to chętnie je obejrzę i będę mógł się do tego odnieść. Tak że nie widziałem go.

Jeżeli chodzi o pańskie pytania dotyczące stanu zadłużenia szpitali, środków na służbę zdrowia, to chciałbym przypomnieć – pan senator był na posiedzeniu – że o tym zupełnie nie rozmawialiśmy.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale pan tu mówił…)

O tym zupełnie nie rozmawialiśmy. Ja podawałem tylko liczby, odnosząc się do poprawki, którą państwo złożyliście, dotyczącej przeznaczenia dodatkowych środków na onkologię. Pokazywałem, ile już jest w tym budżecie, i takie dane posiadam. Jednak trudno mi w tej chwili prowadzić dyskusję o wszystkim, bo spędzilibyśmy tutaj bardzo dużo czasu, a chyba nie jest naszą intencją rozmycie prac nad ustawą budżetową na szereg dygresji.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Dziękuję bardzo.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, Pani Marszałek…)

A, jeszcze jedno?

(Senator Leszek Czarnobaj: Na 2 pytania nie odpowiedział…)

(Senator Grzegorz Bierecki: A co jeszcze…)

Ale na drugie pan senator odpowiedział, że nie wie, że nie widział…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, ja przypomnę, Pani Marszałek…)

(Senator Grzegorz Bierecki: Ja nie widziałem tego sprawozdania z Jeleniej Góry…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Bo pan senator nie zapisuje sobie…)

(Senator Grzegorz Bierecki: …ale jest senator Mróz, który jest z tego okręgu wyborczego, Jelenia Góra…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, nie o to pytam.)

(Senator Grzegorz Bierecki: …to dumne miasto, które…)

(Senator Marek Borowski: Jeszcze obrona narodowa.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Obrona narodowa.)

To proszę jeszcze powtórzyć pytanie, jeżeli pan senator nie pamięta.

(Senator Grzegorz Bierecki: Obrona narodowa, właśnie. Zapomnieliśmy.)

Senator Leszek Czarnobaj:

Finansowanie modernizacji technicznej i przebudowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. I tu jest wniosek… Chodzi chyba o 30 czy 50 milionów, już nie pamiętam, o przeniesienie na inne zadanie dotyczące wsparcia międzynarodowej… Pan powiedział, że to jest olbrzymie osłabienie potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej.

Czy zna pan… Czy jest możliwe finansowanie innych zadań ze środków na to zadanie? Pytam o modernizację i przebudowę techniczną Sił Zbrojnych.

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:

Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Ja nie jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej, więc…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale mieliśmy to na posiedzeniu komisji.)

…mam tutaj ograniczoną wiedzę. A moja wypowiedź, żeby jasno to powiedzieć, sprecyzować, dotyczyła kuriozalnej dla mnie poprawki, jaką jest propozycja przeznaczenia 50 milionów z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej – niezgodnie z ustawą o modernizacji Sił Zbrojnych, niezgodnie z naszymi zobowiązaniami NATO-wskimi – na pomoc rozwojową, kierowaną przez Departament Współpracy Rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w celu zbliżenia się do osiągnięcia wyznaczonego przez ONZ celu. Przeznaczenie na pomoc rozwojową. No, w opinii mniejszości komisji nie jest to właściwa poprawka, nie jest to właściwe źródło.

My nie kwestionujemy potrzeby udziału Rzeczypospolitej w finansowaniu programów rozwojowych w krajach rozwijających się. Szczęśliwie Polska nie jest już zaliczana do krajów rozwijających się, jesteśmy krajem rozwiniętym. Z informacji, jakie ostatnio uzyskujemy, wynika, że dochód na głowę w Rzeczypospolitej przekracza już dochód w Portugalii. Ostatnia taka informacja jest z dzisiaj, tak? Tak więc nie kwestionujemy potrzeby udziału Rzeczypospolitej w programach rozwojowych oferowanych krajom trzeciego świata, głównie krajom trzeciego świata, albo krajom zaliczanym do krajów nierozwiniętych, bo przecież w Europie są i takie kraje, choćby Mołdawia, blisko nas, która jest krajem rozwijającym się, ale przeznaczanie na to środków z budżetu przeznaczonego na obronę narodową nie jest właściwym rozwiązaniem i do tego się odnosimy.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
4.2
Pozycja w rankingu:
90
Liczba głosów: 10
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.