Zgłoś uwagi

Senator Paweł Arndt - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2020 roku.


Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
5 wyświetleń
0

Stenogram

Senator Paweł Arndt:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Na początku swojego wystąpienia chciałbym zadać pytanie. Nie kryję, że pytanie to jest trochę przewrotne. Czy ustawa okołobudżetowa jest w ogóle potrzebna? Ja byłem posłem przez wiele lat i nie pamiętam ustawy budżetowej, której nie towarzyszyłaby ustawa okołobudżetowa, ale według mnie lepiej byłoby, gdyby tej ustawy okołobudżetowej nie było, gdyby jej nie musiało być, gdyby wszystkie przepisy były tak precyzyjne, żebyśmy mogli tworzyć budżet bez ustawy okołobudżetowej. Ale komu ta ustawa jest potrzebna? No, ta ustawa jest potrzebna przede wszystkim tym, którzy tworzą ten budżet, czyli rządowi. Ona jest potrzebna do tego, żeby rząd mógł dokonywać pewnych przesunięć w ramach działów, miedzy funduszami. Niestety często też można powiedzieć, że jest prowadzona tzw. kreatywna księgowość. To w moim przekonaniu jest też widoczne w tej ustawie i postaram się to w jakiejś mierze uzasadnić.

Zmiany, które są przedstawione w tej ustawie, ja bym podzielił na takie, które są możliwe do zaakceptowania, które są trudne do zaakceptowania i których akceptować się właściwie nie powinno. Do tych zmian możliwych do zaakceptowania zaliczyłbym np. zmiany dotyczące Funduszu Wsparcia Policji. W tym przepisie umożliwiamy komendantowi głównemu Policji finansowanie komend wojewódzkich, finansowanie szkół policyjnych. To jest jak gdyby oczywiste, to dotyczy tego samego rodzaju działalności, więc tutaj trudno mieć do tego specjalne zastrzeżenia.

Do tych trudnych do zaakceptowania zmian zaliczyłbym np. te dotyczące finasowania z Funduszu Pracy czy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Te sprawy podnosili też przedstawiciele związków zawodowych obecni na posiedzeniu komisji. Z Funduszu Pracy sfinansujemy staże lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek. Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych finansujemy wynagrodzenia młodocianych, którzy przygotowują się do zawodu. I wszystko byłoby dobrze, tyle tylko, że te zmiany po raz pierwszy zostały wprowadzone w 2009 r. i miały charakter incydentalny. One, tak jak wiele innych zmian, miały obowiązywać przez rok, może przez 2 lata, a obowiązują przez ponad 10 lat i wygląda na to, że w kolejnych ustawach okołobudżetowych również będą miały miejsce. Mówię, że to jest ewentualnie do zaakceptowania, bo właściwie gdy mówimy o stażach lekarzy czy pielęgniarek, to dotyczy to w jakiejś mierze pracy, więc jeżeli to finansujemy z Funduszu Pracy, to jak myślę, w jakiejś mierze można by przymknąć na to oko.

Parę słów o finansowaniu Sił Zbrojnych, bo o tym mówiliśmy dzisiaj dosyć dużo. Tu jest taka historia, że do puli środków przeznaczonych na obronność kraju wliczamy na mocy tej ustawy okołobudżetowej m.in. środki Agencji Mienia Wojskowego, te, które są przeznaczane na inwestycje internetowe czy na inwestycje mieszkaniowe. No, to jest taki sposób trochę sztuczny, bo chcemy osiągnąć odpowiedni wskaźnik, o którym mówił pan minister, 2% PKB, w związku z czym dodajemy do tych wydatków obronnych jak najwięcej, żeby ten wskaźnik osiągnąć. Ale z drugiej strony wygląda na to, że nie umiemy do końca tych pieniędzy wydać, bo z kolei z tych wydatków na obronność finansujemy wydatki Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa. Tak więc to się w jakiejś mierze kupy nie trzyma.

I jeszcze dwa słowa o tym dzisiaj najbardziej dyskutowanym zapisie, który umożliwiłby ministrowi finansów dokonywanie na wniosek ministra obrony przesunięć między działami. I ze strony pana senatora Mroza, i ze strony pana ministra Robaczyńskiego najczęściej padał argument, że to uelastycznia działalność w tej mierze. Ja na podstawie swojej wieloletniej praktyki poselskiej chciałbym powiedzieć, że Komisja Finansów Publicznych bardzo często opiniowała wnioski dotyczące czy to zmian w funduszach, czy to przeniesienia rezerw celowych w dniu, w którym te wnioski wpływały. Tak więc nie ma obaw, że Komisja Finansów Publicznych Sejmu będzie w jakiejś mierze torpedowała czy spowalniała ten proces. Dlatego się dziwię, że taki zapis ma miejsce. To są jednak duże pieniądze i uważam, że opinia właściwej komisji do spraw finansów publicznych jest niezbędna. Kontrola parlamentu zwłaszcza nad wydatkami MON-owskimi jest konieczna.

Inną sprawą, które też budzi wątpliwości, jest ta sprawa CEPiK, która również była podnoszona przez posła… przepraszam, senatora sprawozdawcę. No, rzeczywiście sytuacja jest taka, że od wielu lat CEPiK, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców nie wykorzystuje środków, które zbiera. W tym roku planowane są dochody tego funduszu w wysokości ok. 150 milionów zł. Niestety, do tej pory CEPiK nie potrafił wykorzystać tych pieniędzy, na koncie na koniec roku było ponad 300 milionów zł, więc to są naprawdę duże pieniądze, a CEPiK cały czas nie funkcjonuje jak należy. Chcieliśmy więc tą poprawką umożliwić CEPiK stanięcie wreszcie na nogi, tak żeby te wszystkie sprawy dotyczące ewidencji pojazdów i kierowców zafunkcjonowały. Ale państwo chcecie znaczną część tych pieniędzy przeznaczyć na sprawy związane z działaniami cyfrowymi, internetowymi. No, rzeczywiście jest taka potrzeba, ale lepiej by było, gdyby rząd znalazł oddzielne pieniądze na te zadania i w taki sposób to właśnie sfinansował.

I ostatnia sprawa z tych, które są trudne do zaakceptowania, to to, że ze środków Urzędu Dozoru Technicznego chcemy dofinansować Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” czy też Krajowy Zasób Nieruchomości. To są już zupełnie różne rzeczy, tu mamy dozór techniczny, a tam mamy zupełnie inne sprawy. No ale wygląda na to, że dochody Urzędu Dozoru Technicznego są zbyt duże, a tych pozostałych instytucji zbyt małe. Tylko pytanie, czy musimy to robić akurat w ustawie okołobudżetowej.

Ja zacząłem od pytania i właściwie chciałbym pytaniem zakończyć. Nie wiem, czy na to pytanie od razu odpowiem. Zastanawiam się, czy senatorowie, którzy krytycznie patrzą na projekt budżetu na rok 2020, powinni poprzeć ustawę okołobudżetową. Ona jest jednak w jakiś sposób nierozerwalnie związana z projektem budżetu, a o tym budżecie będziemy jeszcze mówili na bodajże przyszłym posiedzeniu Senatu. Wielu z nas bardzo krytycznie patrzy na ten projekt budżetu. Wygląda jednak na to, że jeśli uda nam się przegłosować poprawki, które zgłaszamy, to poprzemy ustawę okołobudżetową. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.