Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Marek Kwitek, Krzysztof Lipiec i Anna Czech - pytanie z 15 marca 2019 r. Posiedzenie Sejmu RP nr 78

Posłowie Marek Kwitek, Krzysztof Lipiec i Anna Czech - PiS w sprawie funkcjonowania rolniczego handlu detalicznego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
188 wyświetleń
0

30. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marek Kwitek:

    Panie Ministrze! Zmiana prawa dotyczącego rolniczego handlu detalicznego była bardzo oczekiwana przez rolników, gdyż stwarza ona duże możliwości zwiększenia dochodowości małych i średnich gospodarstw rolnych. Jest w zasadzie wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz konsumentów.

    Rolnicy mogą sprzedawać wyprodukowaną i przetworzoną w swoim gospodarstwie żywność bezpośrednio konsumentowi, bez pośredników, którzy często zarabiają na marżach więcej niż producenci. Konsumenci mają gwarancję bezpośredniego zakupu z wiadomego źródła zdrowej i świeżej żywności wytwarzanej przez rolników tradycyjnymi metodami w domowych warunkach, pochodzącej w całości lub w części z ich upraw, hodowli lub chowów. Jest również możliwość negocjowania ceny produktu, co jest korzystne dla obu stron. Ta działalność rolnicza nie musi być zatwierdzana przez służby sanitarne ani weterynaryjne, jak było wcześniej, ale tylko rejestrowana: w przypadku przetwórstwa roślin - w inspekcji sanitarnej, natomiast w przypadku przetwórstwa mięsnego - w Inspekcji Weterynaryjnej. Rolniczy handel może być prowadzony bezpośrednio w gospodarstwie, na targowiskach, podczas wystaw, festynów, kiermaszów, a od stycznia 2019 r. nowe przepisy, na które czekali rolnicy, rozszerzają możliwość sprzedaży produktów spożywczych m.in. prowadzącym handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, w tym sklepom, restauracjom czy stołówkom. Producenci na każdym etapie: produkcji, przetwarzania i sprzedaży muszą oczywiście zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Rolnicy, którzy uzyskują dodatkowe przychody ze sprzedaży przetworzonej żywności, mają również zachęty podatkowe, gdyż są zwolnieni z płacenia podatku od osób fizycznych przy przychodach do 40 tys. Dopiero powyżej tej sumy rolnik będzie zobowiązany płacić zryczałtowany, 2-procentowy podatek.

    Panie Ministrze! W jaki sposób nowe przepisy wpłynęły na zwiększenie dochodowości małych i średnich gospodarstw? Jak dużo rolników prowadzi rolniczy handel detaliczny? Czy nowe przepisy spowodowały wychodzenie rolników z tzw. szarej strefy? (Dzwonek) W jaki sposób rolnicy zostali poinformowani o zmianie wprowadzonych przepisów i ułatwieniach, korzyściach związanych z działalnością - handlem detalicznym? Dziękuję.

30. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo za to pytanie. Rolniczy handel detaliczny to jeden z ważnych priorytetów resortu. Tak jak pan poseł przedstawił, prace, które rozpoczęliśmy blisko 3 lata temu, w tej chwili jakby procentują. W szczególności też ważne są te ostatnie rozszerzenia, które umożliwiają to, że rolniczy handel detaliczny staje się elementem, jak myślę, coraz bardziej rozwijającej się przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Przypomnijmy to, co mówiliśmy: Rozszerzamy pewną możliwość, jest większa możliwość, nie płaci się podatku przy przychodach do 40 tys. O tym było wspominane. Można również sprzedawać bezpośrednio sklepom, restauracjom, co stwarza warunki pozwalające w ten sposób w szczególności na zabezpieczenie dochodów małych gospodarstw bez podnoszenia działalności gospodarczej... Wystarczy tylko rejestracja.

    Pan poseł pyta, jak wprowadzenie tej formy handlu detalicznego, bo rolniczy handel to handel detaliczny, wpłynęło na rolników i jak duże jest to na dzień dzisiejszy już przedsięwzięcie, jak o tym informujemy rolników. Tu jest kilka elementów. Przede wszystkim trzeba powiedzieć tak: Z danych, które są aktualnie dostępne, wynika, że pod nadzorem jest blisko 2900 - w zasadzie nie blisko, tylko dokładnie. Mamy tutaj dwie inspekcje, które w sposób przyjazny - ciągle musimy przekonywać rolników, jeśli chodzi o tę rzeczywistość - podkreślam: w sposób przyjazny kontrolują... Kontrolują to jest za duże słowo. Inspekcje pomagają rolnikom: Inspekcja Weterynaryjna - tym, którzy przetwarzają u siebie w gospodarstwie produkcję zwierzęcą, a inspekcja sanitarna, czyli sanepid - tym, którzy zajmują się produkcją roślinną.

    I teraz jeśli chodzi o pierwszą część, to mamy blisko 3 tys. takich podmiotów, rolników prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną. To jest pierwsza sprawa. Jeśli chodzi o produkcję roślinną, to te dane są częściowe, ponieważ dokładne informacje będą znane pod koniec marca. Ale w tej chwili szacujemy, że to ok. 1 tys. gospodarstw. Tak że łącznie ok. 4 tys. gospodarstw podjęło działalność w zakresie produkcji roślinnej, przetworzonej zwierzęcej lub sprzedaży bezpośredniej w ramach rolniczego handlu. Można powiedzieć: A cóż to jest 4 tys.? Czy to jest dużo, czy to jest mało? To zależy, jak na to patrzymy. Jeśli chodzi o pewien proces, który się dzieje, to proszę pamiętać, że musimy jak gdyby wytworzyć pewne przekonanie, że warto, musimy zachęcić rolników, żeby jednak te drobne inwestycje, które nie wymagają rejestracji, wielkich nakładów, wielkich modernizacji, budowania jakichś ciągów technologicznych, zaistniały. Powiem też, że częściowo zależy nam na tym, żeby to, co do tej pory rozstrzygało się, mogło ujrzeć światło dzienne, czyli żeby szara strefa pokazała swoje wartości, pokazała, że warto wyjść na powierzchnię i zacząć normalnie funkcjonować w ramach prawa. Ten proces się dzieje, stąd też uważam, że tu będzie istotny efekt kuli śnieżnej. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale wiem, że ten proces się dzieje, że to jest kilka tysięcy gospodarstw w skali całego kraju. Będziemy ten proces analizować. A najlepszym przykładem tego, że to się rozwija, jest ostatni nabór w ramach tzw. linii w zakresie przetwórstwa i marketingu produktów rolnych. Mam tu aktualne dane, z których wynika, że blisko... nie blisko, tylko dokładnie 746 wniosków zostało złożonych o dofinansowanie do 100 tys. zł tytułem wsparcia, czyli, można powiedzieć, duża część tych rolników, którzy mają zarejestrowany rolniczy handel, albo też tych, u których spowodowało to potrzebę rejestracji, robi takie małe inwestycje. Do 100 tys. tytułem wsparcia można uzyskać, a inwestycja maksymalnie może być warta do 200 tys. Ale to są maksymalne wielkości, więc można 50, 60 tys. zainwestować, wyremontować kuchnię, można zrobić taką przyjazną jakąś inwestycję w mały sprzęt potrzebny do przetwarzania, wyrobu wędlin, w pewne takie ciągi, które umożliwią nam zabezpieczenie się, jeśli do tej pory tego nie było, i to w formie takiej przyjaznej, jaką wskaże też ten urząd, który to rejestruje, czyli Inspekcja Weterynaryjna lub też sanepid. To był pierwszy nabór. Jestem osobiście zadowolony. To jest bardzo dobry proces, jak informujemy. Myślę o ośrodkach doradztwa rolniczego. Mamy od 2005 r. blisko 190 małych ryneczków, czyli w gminach są małe ryneczki i też trzeba spowodować, żeby ten handel detaliczny otworzył się na te takie bezpośrednie możliwości już w bardziej cywilizowany sposób. Stąd też uważam, że (Dzwonek) jest to dobry początek. To początek i tylko trzeba konsekwencji i czasu, aby było to przedsięwzięcie masowe. I stąd też dziękuję za to pytanie. Jestem przekonany, że idziemy w dobrą stronę, w dobrym kierunku. Monitorujemy to na bieżąco, aby pokonywać problemy, które się pojawiają. Dziękuję bardzo, panie marszałku. (Oklaski)

30. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Marek Kwitek:

    Odniosę się do tego, co pan minister mówił. Przede wszystkim...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    To była wyczerpująca odpowiedź.

    Poseł Marek Kwitek:

    ...czy pula środków, jeśli chodzi o tę pomoc, została wyczerpana? Czy pan minister przewiduje, że na jesieni, nawet pod kątem sadowników, można byłoby uruchomić kolejną edycję? I jedna sprawa jeszcze. Czy promocja jest właściwa? Czy ona rzeczywiście dociera w sposób skuteczny do rolników? I jakie tu należy działania jeszcze w tej materii podjąć?

30. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki:

    Nigdy dosyć promocji. Ja rozumiem pana posła. Wiem, z jakiego województwa jest pan poseł i gdzie pan na co dzień pracuje. Dużo zależy od ośrodków doradztwa. Trzeba usiąść z nimi, zweryfikować to, co chcę zrobić, jaką analizę chcę zrobić, w każdym województwie. W tej chwili jestem na etapie ustalania, ile jest zarejestrowanych nowych RHD w zakresie produkcji roślinnej i produkcji zwierzęcej, chcę zobaczyć, ilu ubiegało się o wsparcie z każdego województwa przy tych prawie 800 wnioskach, no i chcę rozliczyć ośrodki doradztwa.

    (Poseł Marek Kwitek: Ja te dane mam.)

    To jedno z kryterium oceny, po prostu.

    No więc rozumiem pańskie pytanie. Mam naradę w przyszłym tygodniu z dyrektorami ośrodków i, bardzo proszę, te województwa właśnie mają mi przedstawić te analizy. To jest jeden z punktów. Pieniędzy jest wystarczająca ilość. Ja chcę też zwrócić uwagę, że musimy być na tyle ostrożni, by nie wylać dziecka z kąpielą. To jest ważne. Efekt kuli śnieżnej pokazuje: trochę ciężko na starcie, ale trzeba postawić pewne wymagania, minimalne chociażby, aby nie spowodować jakiegoś niepotrzebnego zawirowania, które nas cofnie do punktu wyjścia. A więc spokojnie, konsekwentnie. To jest ten etap. Przecież nabór zakończył się niedawno, 2 tygodnie temu, w sprawie rolniczego handlu detalicznego. Ja jeszcze nie znam rozliczeń moich dyrektorów z ich pracy, a to jeden z elementów. Mam teraz narzędzie w postaci środków dla doradztwa, doradcy muszą być dowartościowani. Jednym z takich kryteriów oceny samych dyrektorów m.in. jest to, ile jest grup na rzecz innowacji i jak się rozwija rolniczy handel detaliczny w województwie. To jest dla mnie pewien punkt odniesienia, nad którym będziemy pracować. Tutaj mamy dobry proces i jestem spokojny o to, że będziemy mieli coraz lepsze wyniki. Dziękuję.

    (Poseł Marek Kwitek: Bardzo dziękuję.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.