Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Iwona Krawczyk - Wystąpienie z dnia 14 marca 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
207 wyświetleń
0

27. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 3175).

Poseł Iwona Krawczyk:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, druk nr 3175.

    Ustawa ta będzie istotnym narzędziem interwencji, regulującym w sposób kompleksowy sprawy hodowli i rozrodu wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Na to narzędzie składają się rozporządzenie 2016/1012 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 8 czerwca 2016 r. wraz z aktami wykonawczymi i delegowanymi, w odniesieniu do takich gatunków zwierząt, jak bydło, świnie, kozy i koniowate, oraz krajowe regulacje dotyczące takich zwierząt gospodarskich, jak drób, zwierzęta futerkowe, pszczoły i jeleniowate, których to rozporządzenie nie dotyczy, wraz z uzupełnieniem tej listy zwierząt gospodarskich o alpaki.

    Ustawa jest niby czysto techniczna, porządkuje porządek prawny, tak jak powiedział pan minister. My oczywiście bardzo chcemy ją poprzeć. Chcemy poprzeć nie tylko takie rozwiązania, które to implementują czy też likwidują kolizje prawne, które miałyby miejsce, ale też takie, które gwarantują konkretne efekty oraz pełen nadzór nad publicznymi pieniędzmi i przyczynią się do rozwoju hodowli przy pełnym zaangażowaniu polskiej nauki.

    Wielka szkoda, że pierwsze czytanie projektu tak ważnej ustawy odbywa się bez wcześniejszej dyskusji w komisji rolnictwa. Chcielibyśmy porozmawiać na temat efektywności dotychczasowego wydatkowania środków oraz weryfikacji i ponownej wyceny zadań finansowanych przez państwo w zakresie hodowli - właśnie przy okazji prac nad tą ustawą. Szkoda, że proponowana ustawa jedynie podtrzymuje istniejący stan rzeczy i nie gwarantuje, że środki będą należały się za efekty. Nowe prawo powinno rozwiązywać problemy i stać się środkiem do rozwoju polskiej hodowli.

    Stąd też nasze pytania. Czy jak to jest ujęte w art. 36 ustawy, pracownicy Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt posiadają wystarczające kwalifikacje, aby w ramach kontroli dokonywać oględzin zwierząt gospodarskich, przeprowadzać badania, pobierać próbki krwi oraz próbki materiału biologicznego? Czy rozwiązania zawarte w projekcie ustawy, które w bardzo ograniczony sposób precyzują mechanizmy kontrolne przy uznaniu Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt za instytucję kontrolującą, są wystarczające? Czy kwestie finansowe opisane w ustawie nie powinny być kontrolowane przez właściwe organy administracji skarbowej w zakresie dyscypliny finansów publicznych? Czy też wybór jednostek realizujących cele hodowlane nie powinien odbywać się w ramach jawnej, transparentnej procedury pod nadzorem ministra? I czy wszystkie naruszenia prawa należy traktować tylko jako wykroczenia, które podlegają grzywnie, z pominięciem możliwych innych przestępstw?

    Tak jak powiedziałam na wstępie, klub Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej widzi potrzebę poparcia tejże ustawy, ale jednocześnie oczekujemy na odpowiedzi na pytania zawarte w moim wystąpieniu. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.6
Pozycja w rankingu:
4
Liczba głosów: 130
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.