Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Jerzy Gosiewski - Wystąpienie z dnia 13 marca 2019 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
220 wyświetleń
0

14. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 3255).

Poseł Jerzy Gosiewski:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, druk nr 3255.

    Projektowana ustawa ma na celu maksymalne uproszczenie systemu stawek VAT i zapewnienie jego prostoty i przejrzystości. Zdecydowanie przyczyni się ona do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej podatników, w tym mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

    Polskie przepisy w zakresie podatku VAT przewidują stosowanie trzech jego stawek: 23%, 8% oraz stawki 0% przewidzianej dla transakcji wewnątrzwspólnotowych.

    Wieloletnia praktyka stosowania tzw. PKWiU pokazała, że oparty na niej istniejący w Polsce system stawek podatku VAT jest w istocie rozbudowany i skomplikowany, co powoduje znaczne utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej związanej ze stosowaniem właściwych stawek podatku. Dodać trzeba, że na PKWiU opiera się również krajowy system odwróconego obciążenia, tzw. reverse charge, czy też system zryczałtowany dla rolników, o czym mówił pan minister mówił.

    Z tego powodu planuje się zmianę sposobu identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2008 na rzecz nomenklatury scalonej w zakresie towarów oraz aktualnej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2015 w zakresie usług. Jednocześnie przedmiotowy projekt wprowadza instrumenty dające podatnikom oraz organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości stosowania przepisów VAT m.in. w zakresie stawek tego podatku.

    Projekt wprowadza matrycę stawek VAT przy założeniu radykalnego uproszczenia tego systemu stawek.

    Istotą wprowadzonego systemu ryczałtowego dla rolników jest wsparcie rolnictwa przez rekompensatę przynajmniej części wydatków związanych z inwestycjami i zakupem środków produkcji. Mając na uwadze potrzebę ujednolicenia sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego poprzez odniesienie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proponuje się objęcie definicją produktów rolnych wszystkich towarów pochodzących z działalności rolniczej rolnika ryczałtowego.

    Projektowana ustawa wprowadza wiążącą informację stawkową, która będzie instrumentem zapewniającym podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek tego podatku. Wiążąca informacja stawkowa ma za zadanie m.in. ochronę podatnika stosującego ją na potrzeby podatku VAT. Będzie ona instrumentem ochronnym - będzie wiążąca dla organów podatkowych względem podmiotu, dla którego została wydana, i w odniesieniu do konkretnego towaru albo usługi.

    Realizacja celu, jaki legł u podstaw omawianego projektu, tj. opodatkowanie poszczególnymi stawkami VAT całych działów tzw. nomenklatury scalonej, ułatwi korzystanie z przepisów prawa podatkowego i prawidłowe ich stosowanie w praktyce w gospodarce oraz skróci czas i koszty wykonywania określonych czynności administracyjnych. Regulacje związane z wprowadzeniem wiążącej informacji stawkowej dającej określoną ochronę podatnikom zapewnią stabilność w obszarze stosowania prawa podatkowego, co przełoży się na ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Proponowane zmiany będą miały podobny skutek w systemie ryczałtowym dla rolników. Nie tylko uproszczą on zastosowanie regulacji w tym zakresie, lecz także dostosują wspomniany system do obecnych realiów życia gospodarczego.

    Planowane zmiany nie mają, jak pan minister powiedział, charakteru fiskalnego, mają natomiast uprościć system i zdecydowanie ograniczyć niekonsekwencje w stosowaniu stawek VAT. Uproszczenie stawek podatku powinno dać impuls rozwojowy. (Dzwonek)

    Dlatego w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość popieram zawarty w druku nr 3255 rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.5
Pozycja w rankingu:
37
Liczba głosów: 33
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.