Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 13 marca 2019 roku.

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku wraz ze stanowiskiem Komisji

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
213 wyświetleń
0

8. punkt porządku dziennego:

Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2017 roku (druk nr 3138) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawodawczej (druk nr 3196).

Poseł Krzysztof Lipiec:

    Panie Marszałku! Panie Premierze! Szanowna Pani Prezes Trybunału Konstytucyjnego! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam wielką przyjemność podzielić się z Wysoką Izbą refleksją na temat przedstawionego przez panią prezes Trybunału Konstytucyjnego rocznego sprawozdania z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Tytuł tej informacji mówi o problemach, w naszym przekonaniu tych problemów nie ma. Z wielką uwagą wsłuchiwałem się w wystąpienie pani prezes, która przedstawiła działalność Trybunału Konstytucyjnego, szczególnie w kontekście zapadających tam orzeczeń. Z tej informacji jednoznacznie wynika, że Trybunał Konstytucyjny umiał stanąć na straży wolności i swobód obywatelskich i że z dosyć dużą dozą krytyki odniósł się do stanowionego prawa. Za to jestem niezmiernie wdzięczny. Mam takie przekonanie, że parlament, jako ten organ, który stanowi prawo, bardzo szybko odniesie się do tych kwestii, które zostały przez Trybunał Konstytucyjny podniesione.

    Rok 2017 był rokiem niezmiernie ważnym w działalności Trybunału Konstytucyjnego. To jest tak naprawdę pierwszy rok normalnego funkcjonowania trybunału po wielkim kryzysie, który został zapoczątkowany w 2015 r. w Sejmie poprzedniej kadencji, gdzie mocą większości sejmowej skupionej wokół Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego została uchwalona ustawa nowelizująca ówczesną ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Ta ustawa to tak naprawdę skok na Trybunał Konstytucyjny w obliczu świadomości możliwości utraty władzy w zbliżających się, nadchodzących wyborach parlamentarnych. Takie też było dążenie ówczesnej większości parlamentarnej, aby z Trybunału Konstytucyjnego ustanowić kolejną tak jakby izbę ustawodawczą. Tak się jednak nie stało, o czym zaświadcza dzisiejsza informacja złożona przez prezes Trybunału Konstytucyjnego, ale wróćmy do faktów.

    Rzeczą wielce niepojętą było to, że ta nowelizacja z 2015 r., nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, zaskutkowała tym, że dwaj sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy mieli objąć swoje mandaty w trybunale już w nowej kadencji Sejmu, zostali wskazani przez Sejm starej kadencji. To było źródłem całego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. O tym zaświadczyła również komisja wenecka jako organ doradczy Rady Europy i ta rzecz nie podlega tutaj żadnej dyskusji. Dlaczego tak się stało? Mam takie przekonanie, że kolejne perturbacje wynikały z dążenia, aby przywrócić ład i porządek w Trybunale Konstytucyjnym i aby po bardzo długiej drodze dochodzenia do tego wreszcie ustanowić takie ustawodawstwo, na co delegacje daje konstytucja Rzeczypospolitej, by można była uchwalić prawo, które dzisiaj jest powszechnie obowiązujące. To tak naprawdę były trzy ustawy, które Trybunał Konstytucyjny musiał wdrożyć, aby doprowadzić do stabilizacji i normalizacji tej władzy jako bardzo ważnej władzy w systemie konstytucyjnym Rzeczypospolitej. Trybunał jest przecież sądem, jest sądem nad prawem, i ten sąd powinien być sądem o najwyższym autorytecie.

    I chciałem dzisiaj gorąco podziękować pani prezes Julii Przyłębskiej za to, że działalność Trybunału Konstytucyjnego pod rządami tych trzech ustaw, a więc ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz ustawy wprowadzającej te dwie ustawy, dała pożądany efekt. Dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym panuje spokój.

    Dzisiaj zgodnie, wspólnie sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, zarówno ci powołani przez Sejm obecnej kadencji, jak i ci powołani przez Sejm poprzedniej kadencji, orzekają według tych procedur, które zostały zawarte we wspomnianych ustawach. Dzisiaj można powiedzieć, że Trybunałowi Konstytucyjnemu została przywrócona godność, został przywrócony autorytet, za co jestem niezmiernie wdzięczny.

    Mam również przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny jako władza sądownicza nadal będzie działał tak, aby rzeczywiście w dobrym tempie rozpatrywać sprawy, a chcę powiedzieć, że z informacji, która została przedstawiona, wynika, że tych spraw, które zostały rozpatrzone przez Trybunał Konstytucyjny, było dosyć sporo. Co należy podkreślić, Trybunał Konstytucyjny musiał rozstrzygać sprawy, które zawisły przed nim jeszcze za czasów rządów poprzedniego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To bardzo ciekawa sprawa, bo Trybunał Konstytucyjny pod rządami, pod prezesurą pana Andrzeja Rzeplińskiego tak naprawdę dalece odbiegał od tych norm, od tych przymiotów, które przysługują niezawisłym sędziom. Tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny u schyłku jego rządów stawał się ciałem quasi-politycznym, co nie powinno mieć miejsca. Znakomita liczba sędziów, bardzo często aktorów występujących przed kamerami telewizyjnymi i uprawiających politykę, do czego tak naprawdę nie są z mocy prawa powołani... Oni sami sobie wtedy odebrali ten przymiot, nie są sędziami niezawisłymi.

    Dzisiaj mam przekonanie, że takich spraw w Trybunale Konstytucyjnym już nie ma. Wszystko, co stanowiło konflikt, zostało wyciszone. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest dobrze wkomponowany w ustrój polskiego państwa, w system władzy sądowniczej. Dzisiaj przed Trybunałem Konstytucyjnym zawisają sprawy, które są rozpatrywane zgodnie z ustawą, w dobrym tempie, bez zwlekania (Wesołość na sali), jeśli chodzi o czas ich rozpatrywania.

    Mam również przekonanie, że Trybunał Konstytucyjny pod prezesurą pani Julii Przyłębskiej będzie władzą sądowniczą, która będzie stała na straży wartości i wolności konstytucyjnych obywateli. Chciałem raz jeszcze podziękować pani prezes za to, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest wolny od tych wszystkich uwikłań politycznych. Sądzę, że Trybunał Konstytucyjny dalej będzie tak postępował, aby Polacy rzeczywiście nabierali coraz to większego zaufania do państwa, do jego organów, szczególnie do władzy sądowniczej.

    Cieszę się również z tego powodu, że Sejm obecnej kadencji ustalił takie prawo, które dzisiaj daje gwarancję dobrego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Warte podkreślenia jest również to, że Trybunał Konstytucyjny w tym najtrudniejszym czasie, w 2017 r., wykonał wszystkie dyspozycje ustawowe, które pozwoliły mu odnaleźć się w tej nowej, zgoła odmiennej rzeczywistości. Regulamin Trybunał Konstytucyjnego i, co ważne, kodeks etyki sędziów Trybunału Konstytucyjnego są rzeczami niezmiernie ważnymi.

    Chcę zakomunikować, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przyjmuje informację prezesa Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z konstytucyjną zasadą równości władz. Ta informacja nie jest przez Sejm głosowana, ale jestem wdzięczny za to, że została ona przygotowana w sposób godny (Dzwonek) i daje gwarancję tego, że Trybunał Konstytucyjny w tej mierze i w zakresie zadań, które konstytucja stawia przed trybunałem, stanie na wysokości zadania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.6
Pozycja w rankingu:
223
Liczba głosów: 21
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.