Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Bożena Szydłowska - Wystąpienie z dnia 13 marca 2019 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
219 wyświetleń
0

3. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3205 i 3248).

Poseł Bożena Szydłowska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3205 i 3248.

    Jak już przedstawili to moi przedmówcy, celem projektu rządowej ustawy jest implementacja oraz zapewnienie skutecznego wykonywania przez Rzeczpospolitą Polską rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/2402. Owo rozporządzenie dotyczy ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji i utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji. Przedstawiony rządowy projekt ustawy wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako właściwy organ, którego zadaniem będzie nadzór nad przestrzeganiem przepisów i wypełnianiem obowiązków określonych w rozporządzeniu 2017/2402, poprzez wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

    Celem prac Komisji Finansów Publicznych było dostosowanie przepisów prawnych projektu ustawy do polskiego systemu prawnego. Dla zapewnienia prawidłowego wykonywania niniejszego rozporządzenia projekt ustawy przyznaje dodatkowe kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego. Zapewnia on urzędowi komisji i jego pracownikom nowe i poszerzone kompetencje w zakresie uprawnień nadzorczych oraz uprawnień do stosowania sankcji administracyjnych, grzywien, kar finansowych i środków naprawczych w określonych przypadkach. Z sankcjami wiążą się znowelizowane przepisy karne przewidziane ww. ustawą. Bardzo istotny jest fakt, że KNF jako organ właściwy do sprawowania nadzoru w zakresie obowiązków związanych z sekurytyzacją posiada dostęp do informacji poufnych i ustawowo chronionych, a także możliwość publikacji na portalu internetowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego informacji o nałożonych poszczególnych sankcjach administracyjnych. W toku prac komisji zostały również dokonane poprawki w zakresie zmian w przepisach właściwych ustaw dotyczących poszczególnych sektorów rynku finansowego, uwzględniających nowelizacje wymienianych dyrektyw.

    Przedstawiony projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

    Mój klub jest za przekazaniem projektu do dalszych prac legislacyjnych. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.4
Pozycja w rankingu:
310
Liczba głosów: 33
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.