Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Komisja PET z dnia 06 lutego 2019 roku.

Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.) w zakresie zwolnienia od tej opłaty kuratora (BKSP-145-370/18)
- przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) w zakresie urlopów wypoczynkowych (BKSP-145-387/18)
- przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Grzegorz Raniewicz.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) w zakresie art. 26 ust. 1 (BKSP-145-390/18)
- przedstawia poseł Bogdan Latosiński.
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały dotyczącej osób pochodzenia żydowskiego, które w czasie II wojny światowej udzielały pomocy Polakom pochodzenia nieżydowskiego (BKSP-145-392/18)
- przedstawia poseł Jacek Świat.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 27 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.) w zakresie dostosowania go do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczących ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa oraz zmiany art. 479[68] pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) w zakresie aktualizacji odesłania do ustawy regulującej transport kolejowy (BKSP-145-398/18)
- przedstawia poseł Kornelia Wróblewska.
Rozpatrzenie petycji w sprawie aktualizacji odesłania w art. 2 pkt 3, art. 3 oraz art. 4 ust. 2 dekretu z dnia 10 grudnia 1946 r o umarzaniu utraconych dokumentów (Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20) (BKSP-145-437/18)
- przedstawia poseł Robert Warwas.
Rozpatrzenie projektu autopoprawki do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 3178)
- przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
205 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.