Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Komisja PET z dnia 06 lutego 2019 roku.

Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) w zakresie możliwości odliczania od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nakładów na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, które podnoszą wartość nieruchomości (BKSP-145-412/18)
- przedstawia poseł Robert Warwas.
Rozpatrzenie petycji w sprawie aktualizacji odesłania zawartego w art. 46 § 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) (BKSP-145-433/18)
- przedstawia poseł Jerzy Paul.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1543 ze zm.), art. 259a § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1285 ze zm.) oraz art. 3 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1543) w zakresie aktualizacji terminologii i odesłań (BKSP-145-448/18)
- przedstawia poseł Robert Warwas.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 6a, 7 i 6 dekretu z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U. z 1953 r. Nr 23, poz. 93 ze zm.) celem uwzględnienia zmian wprowadzonych do obowiązującego ustawodawstwa (BKSP-145-409/18)
- przedstawia poseł Marcin Duszek.
Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie zakazu łączenia emerytury policyjnej z wykonywaniem pracy zarobkowej lub prowadzeniem działalności gospodarczej: w przypadku kobiet przed ukończeniem 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn – przed ukończeniem 65 roku życia (BKSP-145-438/18)
- przedstawia poseł Marcin Duszek.
Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 3 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2014 r. poz. 1001 ze zm.) w zakresie wysokości świadczenia przysługującego osobom represjonowanym (BKSP-145-450/18)
- przedstawia poseł Marcin Duszek.
Rozpatrzenie projektów dezyderatów w sprawie:
- możliwych skutków ewentualnego zwolnienia samorządów z obowiązku ubezpieczenia pojazdów usuniętych z drogi;
- możliwości zadośćuczynienia osobom poszkodowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
- przepisów dotyczących stwierdzenia zgonu;
- zasadności zmian przepisów przejściowych dotyczących inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych;
- zatrzymywania się i postoju pojazdów samochodowych na chodnikach.

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
178 wyświetleń
0
Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.