Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Bogdan Rzońca, Jan Warzecha i Kazimierz Moskal - Zapytanie z dnia 31 stycznia 2019 roku.

Bogdan Rzońca, Jan Warzecha i Kazimierz Moskal - PiS w sprawie stanu zaawansowania prac przygotowawczych związanych z realizacją budowy Zbiornika Kąty-Myscowa w powiecie jasielskim

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
697 wyświetleń
1

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Bogdan Rzońca:

    Dziękuję bardzo, pani marszałek.

    W tym roku będziemy obchodzić 50-lecie niewybudowania zbiornika wodnego Kąty - Myscowa i 11-lecie niestety bardzo niechlubnej decyzji rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego o usunięciu tej inwestycji z listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego ˝Infrastruktura i środowisko˝. To stało się w 2008 r.

    Nikt nie chce do dzisiaj się do tego przyznać, ale takie były fakty - po prostu tę inwestycję z tej listy usunięto. Proszę państwa, mówimy o inwestycji, która jest bardzo istotna i kluczowa z punktu widzenia bezpieczeństwa wodnego, powodziowego dla Polski. Mówimy o inwestycji, o której się całe lata mówi, a niewiele zrobiono. Szczególnie dramatycznie wyglądała sytuacja, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, ponieważ w tym czasie nic nie zrobiono dla zbiornika Kąty - Myscowa oprócz tego, że usunięto tę inwestycję z listy kluczowych, indywidualnych projektów.

    Proszę państwa, powiat jasielski jest dotykany przez powodzie, a także powiaty dębicki, ropczycki i mielecki. Na Wisłoce ta inwestycja jest absolutnie istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego. Mamy wody albo za dużo, albo za mało. W latach 2007-2008 stracono tylko czas, w zasadzie do 2015 r. nic nie zrobiono.

    Na same tylko interpelacje mam chyba z 10 odpowiedzi od pana ministra Gawłowskiego, który kluczył raz po raz, że już będzie robione albo że za chwilę, albo że projekt dopiero będzie robiony. Niestety nic z tego nie pozostało, nie został nawet ślad, który by powodował, że moglibyśmy po objęciu rządów w 2015 r. kontynuować prace.

    Moje pytanie jest takie: W którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o tę niezwykle ważną inwestycję? W którym miejscu jesteśmy? Przypomnę jeszcze, że powiat jasielski czeka na tę inwestycję, bo też w tym czasie, kiedy rządziła Platforma z PSL, sprzedano w Jaśle Pektowin - przyczyniło się do tego PSL, odpowiedzialny za to był pan Jan Bury - sprzedano Gamrat, zlikwidowano (Dzwonek) miejsca pracy, a do tego jeszcze woda nas zalewała.

    W którym miejscu jesteśmy, panie ministrze, jeśli chodzi o budowę tej inwestycji, jaką jest budowa zbiornika wodnego Kąty - Myscowa? Na to czekają ludzie, czekają też ci, którzy mieszkają w Kątach i w Myscowej, bo nie wiedzą, czy budować nowe domy, czy rozwijać gospodarstwa. To jest bardzo, bardzo ważne. Dziękuję, pani marszałek. (Oklaski)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Pośle! Bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście skala zaniedbań, jeśli chodzi o infrastrukturę przeciwpowodziową, podczas rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego była przerażająca. Powiem tylko, że 20 lat był budowany od momentu rozpoczęcia inwestycji zbiornik Świnna Poręba, stopień wodny w Malczycach na Odrze, który też ma funkcję spłaszczania fali powodziowej na Odrze, ale zbiornik Kąty - Myscowa jest rzeczywiście na niechlubnym podium tej długiej listy zaniedbań.

    Wracając do udzielenia odpowiedzi na pana pytanie, powiem, że zbiornik Kąty - Myscowa ma absolutnie priorytetowe znaczenie, jeśli chodzi o kluczowe inwestycje przeciwpowodziowe na południu Polski. Przede wszystkim zapewni ochronę przed skutkami suszy, zagwarantuje wodę dla Jasła, Dębicy, Mielca oraz gmin zlokalizowanych pomiędzy Nowym Żmigrodem a Jasłem poprzez wyrównanie przepływów niskich, zapewni ochronę przed powodzią w związku ze zmniejszeniem kulminacji wezbrań do wielkości przepływu niskoszkodliwego, wspomoże w utrzymaniu dobrego stanu ekologicznego. Chciałbym też zwrócić uwagę na ważne cele, jakimi są umożliwienie w tym miejscu pracy elektrowni wodnej o mocy minimum 1,5 MW i stworzenie warunków dla aktywizacji gospodarczej terenu zgodnej z jego walorami przyrodniczymi.

    Bardzo dziękuję panu posłowi Rzońcy i parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości z tamtych stron za zaproszenie. Kilka miesięcy temu byłem osobiście na terenie przyszłego zbiornika Kąty - Myscowa. Rzeczywiście, kiedy tam się jest - każdy, kto tam był, mógł to zobaczyć - widać, że to miejsce ma świetną lokalizację, co ma znaczenie, jeśli chodzi o wykorzystanie wszystkich tych funkcji, o których mówiłem, przez ten zbiornik, jak też aktywizację turystyczną, gospodarczą tego regionu.

    Na południu Polski oprócz dokończenia zbiornika w Boboszowie na Nysie Kłodzkiej w powiecie kłodzkim zbiornik Kąty - Myscowa jest drugim pod względem ważności obiektem, który będzie realizowany, już w zasadzie jest to przygotowane do realizacji. Za to odpowiada nowo utworzony RZGW w Rzeszowie, który w 2018 r. przejął całość dokumentacji związanej z tym przedsięwzięciem od RZGW w Krakowie. W II półroczu 2018 r. zostało przygotowane i przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy, wystąpiono o uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko tego zbiornika. W dniu 7 grudnia została podpisana umowa z nowo wybranym wykonawcą na uzupełnienie i aktualizację tego zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w związku z wejściem w życie nowego Prawa wodnego. Ten termin realizacji... Do końca tego roku ma to zostać zrobione - ma być całość dokumentacji. Mam nadzieję, że wyłonienie generalnego wykonawcy i cały przetarg nastąpią w I półroczu przyszłego roku, może nawet w I kwartale, ale nie chcemy być aż tak optymistyczni, więc mówimy o I połowie przyszłego roku, 2020.

    Aktualnie trwają prace związane z modelowaniem hydraulicznym i wariantowaniem. Jeśli ukończymy prace związane z modelowaniem hydraulicznym, będziemy mogli rozpocząć modelowanie hydrotechniczne, dokładnie wskazać, w którym miejscu będzie czasza zbiornika, w którym miejscu ta budowa powstanie. Rozpoczęto również inwentaryzację przyrodniczą mającą na celu aktualizację informacji o stanie flory i fauny na obszarze zbiornika.

    W 2019 r. planujemy zlecić opracowanie koncepcji urbanistycznej obejmującej nie tylko obszar czaszy zbiornika, ale również obszar do tego zbiornika przylegający, chodzi o drogi i o kompensację przyrodniczą. Mamy to już przepracowane przy okazji prac dotyczących zbiornika Świnna Poręba w powiecie wadowickim. Umożliwi to przede wszystkim przesiedlenie właścicieli nieruchomości zbiornika. Na pytanie, czy mają się pobudować, odpowiem: nie, mają się nie budować, ponieważ tam naprawdę planujemy utworzyć duży zbiornik wodny, planujemy rozpocząć proces mediacji z właścicielami ok. 53 gospodarstw położonych w czaszy projektowanego zbiornika. RZGW w Rzeszowie dokłada wszelkiej staranności i jest świetnie przygotowany do tej roli.

    W grudniu 2017 r. minister środowiska powołał do działania właśnie przy RZGW jednostkę realizującą ten projekt. We wrześniu 2017 r. na kwotę ponad 1 800 000 zł zostało zagwarantowane na podstawie umowy z NFOŚiGW na przygotowane dokumentacji, jej przeprojektowanie i uzupełnienie. Tak jak powiedziałem, to jest strategiczna inwestycja Wód Polskich. RZGW w Rzeszowie, oprócz bieżącego administrowania wodami na swoim terenie (Dzwonek), nie ma ważniejszej inwestycji do realizacji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Kazimierz Moskal:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Po pierwsze, dziękuję panu ministrowi za odpowiedź i przede wszystkim za wizytę, determinację, żeby ta inwestycja została zrealizowana. Tak, jak pan minister powiedział, jest to dla Podkarpacia inwestycja kluczowa, najważniejsza. Powiaty jasielski, dębicki, mielecki będą być może zabezpieczone przed zagrożeniem powodzią, ale ma też ona pełnić pewną rolę w przypadku, kiedy byłaby susza.

    Panie Ministrze. Ja mam też takie pytanie: Kiedy ewentualnie przy tej determinacji, jaką pan minister wykazuje, ale też RZGW w Rzeszowie, ta inwestycja mogłaby być zakończona? Ja wiem, że to jest daleka perspektywa, ale chyba funkcjonuje też harmonogram rzeczowo-finansowy? To jest jak gdyby jedno pytanie.

    Natomiast gdyby pan minister miał możliwość przekazania nam w formie pisemnej informacji, jakie są inne zadania (Dzwonek) w województwie podkarpackim, oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

9. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski:

    Odpowiadam na to drugie pytanie i prośbę: oczywiście taka informacja zostanie przekazana panom posłom.

    Jeśli chodzi o wstęp do tego pytania, to ja przypominam, że rząd pana premiera Morawieckiego w tzw. piątce dla Podkarpacia umieścił zbiornik Kąty - Myscowa właśnie jako kluczowe przedsięwzięcie, jedno z pięciu kluczowych przedsięwzięć. Jeśli chodzi o harmonogram realizacji, to szanowni państwo, musimy wrócić jednak do tej skali zaniedbań. O wiele dalej bylibyśmy w realizacji tej inwestycji, gdyby gospodarka wodna była prowadzona w sposób jasny, klarowny, przejrzysty, a informacje o byłym wiceministrze środowiska każą sądzić, że czymś innym zajmowano się w ówczesnym Ministerstwie Środowiska niż gospodarką wodną. Natomiast przygotowanie dokumentacji przetargowej planujemy na zakończenie 2021 r. Wszczęcie procedury przetargowej i jej zakończenie to jest również 2021 r. Zakup gruntów to jest ok. 2 lat, to będą lata 2022-2024. No i w 2025 r. rozpoczniemy budowę według bardzo optymistycznych założeń. Natomiast w odpowiedzi na piśmie przekażemy całościowy plan rzeczowy i jak według bardzo ostrożnych szacunków może wyglądać harmonogram budowy tego zbiornika. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.