Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Posłowie Agnieszka Ścigaj, Józef Brynkus i Barbara Chrobak - Kukiz15, Stanisław Szwed PiS- Zapytanie z dnia 13 grudnia 2018 roku.

Posłowie Agnieszka Ścigaj, Józef Brynkus i Barbara Chrobak - Kukiz15, Stanisław Szwed PiS w sprawie wsparcia finansowego w zakresie tworzenia centrów wspierania osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi i ich rodzin współfinansowanych w ramach środków Unii Europejskiej

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
511 wyświetleń
0

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Agnieszka Ścigaj:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W Małopolsce - ale nie tylko w Małopolsce - pojawiła się szansa, ale jest to też szansa, która może być zmarnowana. Z funduszy unijnych w ramach programów operacyjnych po 2 latach przyznano środki na organizację Centrum Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Ich Rodzin w Strzyżowie oraz Centrum Wspierania Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach. To jest szansa na profesjonalne wsparcie dla łącznie 240 rodzin osób niepełnosprawnych. Pieniądze, które znalazły się na realizację tego zadania, pochodzą z funduszu programu operacyjnego. Każdy z tych projektów, którego realizatorem jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, jeden oddział w Wolbromiu, drugi oddział w Miechowie, pozyskały najpierw, każdy z nich, po ok. 150 tys. na realizację projektu technicznego, a potem otrzymały dotację po 4,5 mln, natomiast cała procedura w województwie trwała dość długo, bo prawie 2 lata. W tym czasie niestety zmieniły się ceny na rynku, jeśli chodzi o usługi budowlane, i żadna z tych organizacji nie jest w stanie zrealizować za pieniądze, które otrzymała, tych projektów, więc jeżeli nie otrzymają wsparcia i nie pomożemy, i państwo nie spróbujecie im pomóc w kwocie ok. 2 mln 100 łącznie na te dwa projekty, to te ośrodki nie powstaną i te 9 mln z Unii Europejskiej po prostu przepadnie.

    I jest takie pytanie - bo to jest przykład z Małopolski, ale takich miejsc jest w Polsce więcej - czy rząd może, czy planuje, czy jest jakaś szansa na to, aby wesprzeć realizację tych dwóch innowacyjnych projektów, bardzo nowatorskich, takich, w których rzeczywiście te dzieciaki, osoby dorosłe, jak i ich rodziny otrzymają profesjonalne wsparcie, realizowane przez wiele lat i naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Moje pytanie dotyczy tego, czy rząd może (Dzwonek) się nad tym zastanowić.

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Pani Marszałek! Pani Poseł! Jest pewien kłopot, jeśli chodzi o bezpośrednią odpowiedź na to pytanie, bo w naszym ministerstwie ten projekt nie był znany, nie przechodził przez nasze ministerstwo. Tak pokrótce zapoznałem się z bardzo dobrą działalnością stowarzyszenia - działają tam i WTZ-y, i zapewne ośrodki edukacji, bo jest to kwestia związana z wychowaniem i z nauczaniem dzieci, tak że jest to bardzo dobry ośrodek, który pomaga i działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. To, co możemy zaproponować już tak bezpośrednio, czyli to, co jest w kompetencji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, to są jednostki zajmujące się wsparciem w ramach systemu pomocy społecznej, czyli te jednostki, które z tego wynikają, jeśli chodzi o DPS-y, i to jest pierwsza kwestia z tym związana. Oczywiście są tutaj różne jednostki dotyczące DPS-ów, zarówno jeśli chodzi o dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, jak i o kwestie związane z ośrodkami wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z upośledzeniami typu A, typu B, typu C - te wszystkie jednostki, które funkcjonują.

    Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli środowiskowych domów samopomocy oraz klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez samorząd gminny lub powiatowy. I tutaj możemy te kwestie zlecać. Jak wynika z powyższego, prowadzenie ŚDS-u przez organizację pozarządową, np. stowarzyszenie, jest możliwe tylko na zlecenie gminy, powiatu, jeżeli uznają, że świadczenie tego typu usług na ich terenie jest niezbędne i zlecą realizację tego działania. Tylko w tej sytuacji istnieje możliwość ubiegania się o środki z budżetu państwa.

    Realizacja zlecenia, o którym mowa, może odbywać się w obiekcie stanowiącym własność gminy, powiatu albo własność podmiotu niepublicznego, przy czym dotacja z budżetu państwa nie może być przeznaczona na powiększenie majątku organizacji, a w szczególności na wybudowanie obiektu, który stanowiłby własność podmiotu niepublicznego. Organizacja, która chciałaby utworzyć taką jednostkę, może ubiegać się o dofinansowanie ze środków budżetu państwa na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. Środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będącej do dyspozycji ministra do spraw zabezpieczenia społecznego mogą być przeznaczone zarówno na wybudowanie nowego obiektu środowiskowego domu samopomocy, jak i na remont czy też dostosowanie istniejącego budynku na potrzeby ŚDS-u, na zakup wyposażenia środowiskowego domu samopomocy oraz bieżące finansowanie nowo uruchamianych miejsc w tych jednostkach. Nie są jednak finansowane inwestycje zakładające znaczne nakłady finansowe z uwagi na ograniczone środki z rezerwy budżetu państwa.

    Dotacje z rezerwy budżetu państwa na rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w pierwszej kolejności przeznaczone są na likwidację tzw. białych plam, to jest tworzenie środowiskowych domów samopomocy w powiatach, w których jeszcze nie funkcjonują takie ośrodki. I to, co widzimy w tym zakresie, to jest kwestia związana z urzędem marszałkowskim, z programami, które są teraz w urzędach marszałkowskich, bo zgodnie z rozporządzeniem ministra polityki społecznej w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dofinansowanie może być przeznaczone dla przedsiębiorców albo podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, jeśli spełniają następujące warunki: są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi albo byli przez okres co najmniej 1 roku przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł, przedstawią pozwolenia itd. Jeżeli wnioskodawcą jest podmiot będący przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 30% kosztów realizacji zadania, jeśli jest to podmiot niebędący przedsiębiorcą - wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania.

    Zgodnie z tym rozporządzeniem wniosek o dofinansowanie należy złożyć we właściwym dla miejsca realizacji zadania urzędzie marszałkowskim w terminie do dnia 30 listopada. Nie mamy wiedzy, czy ten wniosek został złożony do urzędu marszałkowskiego, czy nie został.

    Tak jak powiedziałem, jeżeli byłoby konkretne wystąpienie tego ośrodka do naszego ministerstwa, to moglibyśmy służyć pomocą, jeśli chodzi o próbę znalezienia rozwiązania. Ale myślę, że pierwszą kwestią jest zwrócenie się jeszcze raz do urzędu marszałkowskiego w tym zakresie, z pytaniem, czy jest tutaj możliwość dofinansowania, czy ewentualnie byłaby szansa skorzystania z pomocy z tej rezerwy budżetu państwa. Dziękuję.

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Józef Brynkus:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Problem w tym, że ta ścieżka, którą pan proponuje, została już wyczerpana. Natomiast nie można takich inicjatyw marnować z tego powodu, że nie ma możliwości pozyskania środków w ramach tych przepisów, które pan przytoczył, bo środowiskowe domy społeczne... Myśmy pytali o coś innego. Myśmy pytali po prostu o centra wspierania osób niepełnosprawnych. To jest całkowicie innego rodzaju działalność. Problem polega na tym, że chodzi o to, żeby państwo nie tylko wykazali się empatią, ale też wskazali możliwość pozyskania środków. To, co pan przytoczył w ramach przepisów, to jest całkowicie inny typ działalności.

    Mam takie pytanie: Czy nie dałoby się pozyskać środków choćby z tego funduszu solidarnościowego, który Sejm przyjął? Czy są decyzje, na co pójdą pieniądze z tego funduszu? W tym konkretnym przypadku pieniądze przepadną (Dzwonek) ze względu na proponowaną przez pana ścieżkę.

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Tak jak już powiedziałem, ten projekt nie przechodzi przez nasze ministerstwo. Nie mamy na dzisiaj takiej pełnej wiedzy, o której państwo mówicie. Zadeklarowałem, że jeżeli stowarzyszenie zwróci się bezpośrednio do nas, to wskażemy drogę. Tak jak powiedziałem, według mojej oceny można spróbować skorzystać z rezerwy budżetu. Przytoczyłem te przepisy, w ramach których się poruszamy. Dzisiaj, jeżeli nie mamy innych możliwości w ramach przepisów, trudno mi tutaj zadeklarować państwu, że jesteśmy w stanie w tym konkretnym przypadku pomóc.

    Jeżeli chodzi o fundusz solidarnościowy, to propozycje wykorzystania tego funduszu będą państwu przedstawione w najbliższym czasie. Czy tam będzie taka ścieżka dotycząca dofinansowania, nie powiem w tej chwili, bo tutaj jeszcze ostatecznego kształtu nie ma. Ale deklaruję, że jeżeli stowarzyszenie zwróci się do naszego ministerstwa, to będziemy szukać rozwiązania, tak żeby, i tutaj pełna zgoda, jeżeli chodzi o dorobek tego stowarzyszenia, było to możliwe do kontynuowania. Dziękuję.

    (Poseł Agnieszka Ścigaj: Dziękuję. Na tę deklarację w sumie czekaliśmy. Dziękuję.)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.