Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Halina Rozpondek - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
183 wyświetleń
0

22. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego (druki nr 2990 i 3007).

Poseł Halina Rozpondek:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska przedstawiam opinię dotyczącą komisyjnego projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

    Klub nasz gorąco popiera projekt uchwały nawiązujący do początków odbudowywania polskiego samorządu terytorialnego po 123 latach zaborów.

    Do chwili odzyskania niepodległości polski samorząd działał na zasadach wprowadzonych przez prawodawstwo poszczególnych państw. Próby tworzenia własnych rozwiązań ustrojowych, terytorialnych podjęto wprawdzie podczas Sejmu Czteroletniego, uchwalając w kwietniu 1791 r. ustawę Prawo o miastach, ale w wyniku kolejnych zaborów nie była ona respektowana.

    Zmiany, które przetrwały w Polsce przez kolejne 100 lat rozstrzygnęły się na kongresie wiedeńskim w 1815 r., gdy z ziem polskich pozostających pod zaborami, obok Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczypospolitej Krakowskiej, utworzono Królestwo Polskie. W zaborze rosyjskim, a więc także w Królestwie Polskim, samorządność praktycznie nie istniała oprócz gmin wiejskich wprowadzonych ukazem carskim w 1864 r.

    Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. władze państwowe przystąpiły do odbudowy ustrojowej Rzeczypospolitej, w tym samorządu terytorialnego. Najważniejsza była unifikacja zasad ustrojowych, bowiem samorząd terytorialny był na ziemiach Polski niepodległej nadal regulowany przepisami prawnymi byłych państw zaborczych. Pierwszym krokiem był właśnie dekret naczelnika państwa z 27 listopada 1918 r. o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego, który otwierał drogę do jednolitego prawodawstwa samorządowego.

    Koncepcja regulacji ustroju terytorialnego znalazła się w konstytucji z 17 marca 1921 r. Cytuję: Rzeczpospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadach szerokiego samorządu terytorialnego, przekaże przedstawicielom samorządu szeroki zakres ustawodawstwa, zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa. Samorząd terytorialny w myśl cytowanej konstytucji miał być w pełni autonomiczny. Były to jednak tylko wytyczne dla przyszłych uregulowań, które podjęto, realizując częściowe zalecenia, dopiero w 1933 r. 23 marca uchwalono małą ustawę samorządową o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Regulowała ona wbrew nazwie kompleksowo i jednolicie organizację samorządu gminy wiejskiej, miasta i powiatu.

    Przepisy tej ustawy z 1933 r. wzmocniły także nadzór nad samorządem (Dzwonek) terytorialnym, ale miały bardzo duże znaczenie w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

    Reasumując: klub popiera projekt uchwały i wnosi o jego uchwalenie przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.7
Pozycja w rankingu:
278
Liczba głosów: 21
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.