Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Tomasz Zieliński - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
348 wyświetleń
0

22. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego (druki nr 2990 i 3007).

Poseł Tomasz Zieliński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec komisyjnego projektu uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy wydania dekretu Naczelnika Państwa o utworzeniu Rad Gminnych na obszarze b. Królestwa Kongresowego.

    Rok 1918 to nie tylko rozpoczęcie walki o granice odrodzonej po rozbiorach Rzeczypospolitej, ale także próba scalenia trzech różnie rozwijających się ziem polskich pozostających przez 123 lata w różnych systemach geopolitycznych. Władze młodego państwa polskiego stanęły przed niezwykle trudnym zadaniem stworzenia nowej administracji państwowej oraz instytucji administracji samorządowej. Pozostałością po rządach zaborczych była zróżnicowana administracja, której unifikacja w krótkim czasie była w praktyce niemożliwa.

    Sytuacja ta spowodowała, że postanowiono wprowadzić stopniowe kształtowanie podziału terytorialnego państwa. Pierwszym aktem prawnym tworzącym nowy samorząd terytorialny był podpisany dnia 27 listopada 1918 r. przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego dekret o utworzeniu rad gminnych na obszarze byłego Królestwa Kongresowego.

    Na mocy dekretu utworzone zostały rady gminne składające się z wójta oraz 12 członków wybieranych w tajnym głosowaniu przez zgromadzenie gminne. Prawo do udziału w jawnych obradach rady przysługiwało każdemu mieszkańcowi gminy mieszkającemu w niej przynajmniej 6 miesięcy, który ukończył 21 lat i posiadał polskie obywatelstwo. Do podstawowych zadań rady należało m.in. przygotowywanie wniosków i budżetu na zgromadzenie gminne, czuwanie nad wykonaniem uchwał zgromadzenia, gospodarowanie nieruchomościami i finansami należącymi do gminy, kontrola działalności wójta, nadzór nad instytucjami i zakładami gminnymi.

    Jak zaznaczył sam prawodawca, dekret miał charakter tymczasowy i obowiązywać miał do czasu uchwalenia przez przyszły Sejm ustawy o samorządzie gminnym. Jednak formalnie został uchylony dopiero ustawą z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego.

    Kolejne dekrety naczelnika państwa ustanawiały i regulowały funkcjonowanie samorządów miejskiego i powiatowego.

    Dekret z 27 listopada 1918 r. ma wyjątkowe znaczenie w historii polskiego samorządu. Był to akt prawny mający cechy realizacji idei demokracji bezpośredniej, dzięki któremu rozpoczął funkcjonowanie samorząd szczebla gminnego.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, pragnąc podkreślić znaczenie decyzji podejmowanych 100 lat temu, będzie głosował za przyjęciem tej uchwały. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.6
Pozycja w rankingu:
105
Liczba głosów: 15
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.