Zgłoś uwagi

Poseł Stanisław Szwed - Wystąpienie z dnia 13 lutego 2020 roku.

Informacja bieżąca w sprawie działań rządu w związku z lawinowo rosnącymi cenami i kosztami utrzymania polskich rodzin

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0

Stenogram

10. punkt porządku dziennego:

Informacja bieżąca.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziękuję bardzo za to pytanie, bo myślę, że pytanie, które było skierowane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pokaże szereg działań, które podejmowaliśmy w ostatnich 4 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy...

    (Poseł Jakub Rutnicki: Tak jest.)

    ...pokazujących, na ile sytuacja polskich rodzin się poprawiła i dalej się poprawia.

    Oczywiście jeżelibyśmy przyjęli taką strategią, jaką przyjęła pani poseł, mówiąc, że wszystko jest do niczego, nic się nie udaje, wymieniając ministra rolnictwa, przywołując inne rzeczy, to...

    (Głos z sali: Tak nie mówiłam.)

    Oczywiście można przyjąć taką retorykę, ale ona jest absolutnie nieprawdziwa. Myślę, że polskie rodziny, które korzystają z tych wszystkich programów, które rząd realizuje, najlepiej o tym mogą zaświadczyć. (Oklaski)

    Może na początek kilka informacji dotyczących tego głównego celu, bo tak też rozumiem pytanie. Mówimy o inflacji, o wzroście cen. Tutaj nie ma czegoś nadzwyczajnego: przy dobrym rozwoju gospodarki, gdy wzrasta konsumpcja, wzrastają też ceny niektórych towarów i przez to też wzrasta inflacja.

    Jeżeli mówimy o wskaźniku inflacyjnym w grudniu 2019 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r., to inflacja wyniosła 3,4%. To oznacza, że o tyle wzrosła wartość koszyka produktów, koszyka dóbr, która jest oceniana, jeśli chodzi o poziom inflacji.

    (Głos z sali: O nie, nie. Są różne...)

    Jeśli chodzi o cały rok 2019, to zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego inflacja wyniosła 2,3%, czyli była znacznie niższa niż inflacja grudniowa. Grudniowa zawsze jest wyższa ze względu na okres świąteczny, on podnosi wskaźnik inflacji.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Tak jest. Ludzie wiwatują, tak tanio jeszcze nigdy nie było.)

    Czym jeszcze łagodzi się, że tak powiem, skutki inflacji? Oczywiście łagodzi się je przede wszystkim tempem wzrostu wynagrodzeń. Ono było w ostatnich latach imponujące. Podam dane statystyczne, bo warto mówić też o liczbach. W 2019 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wyniosło 4918 zł. Oznacza to przyrost w 2019 r. w stosunku do roku poprzedniego o prawie 5%. Jeżelibyśmy popatrzyli na dynamikę w ostatnich latach... Podam przykład państwa rządów w latach 2012-2015, czyli przez 4 lata. Przeciętne wynagrodzenie wzrastało w tym okresie na poziomie 11%. Jeżeli popatrzymy na nasz okres, lata 2016-2019, ostatnie 4 lata, to wzrost wyniósł prawie 20%. To jest ta różnica między naszymi rządami a państwa rządami. W ostatnich 30 latach w ciągu jednej kadencji to był najwyższy wzrost wynagrodzeń. Najwyższy w ogóle w historii tych 30 lat jest ten 20-procentowy wzrost wynagrodzeń. Jeśli chodzi o kwestię związaną z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, to warto tutaj też podać przykłady, o których mówimy. Za waszych rządów, w latach 2010-2015, minimalne wynagrodzenie wzrosło o 433 zł, w naszym okresie, w latach 2015-2020 - 850 zł, z poziomu 1750 do 2600 zł, co oznacza wzrost o 50%. Jak byśmy się jeszcze cofnęli dalej, do roku 2010, to mamy wzrost 100-procentowy, bo to było wtedy na poziomie 880 zł. I myślę, że teraz warto też podać dane dotyczące siły nabywczej. Ile za to w danym roku można było kupić danych towarów? Porównajmy rok 2015 i rok 2019.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Ile pietruszki można kupić? Pietruszki. No, same sukcesy.)

    Pan poseł zawsze lubił takie porównania, to panu podam zaraz przykłady, jak to wygląda. Jeżeli mówimy o wzroście wynagrodzeń, który przedstawiałem, to on jest wyższy co najmniej o 5%, a w ciągu tych 4 lat to 20%. Będziemy to porównywać do płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia. A więc lata 2015 i 2019 - jeśli chodzi o takie produkty, jak mleko, to 180 l mleka przy płacy minimalnej można więcej kupić za naszych rządów, 400 l mleka więcej za naszych rządów przy średniej płacy niż za rządów państwa.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Jezus, to komuna. Metr kwadratowy mieszkania na przykład. Myślę bardzo, bardzo...)

    Jeśli chodzi o to, to nie wiem, możemy podnieść kwestię... No, kwestia metra kwadratowego też jest interesująca, ale i np. benzyny. Myślę, że interesująca jest benzyna. Benzyna - 50 l przy płacy minimalnej więcej za naszych czasów, 110 litrów benzyny więcej można kupić...

    (Poseł Konrad Frysztak: Przecież benzyna nie drożeje w Polsce tylko na stacjach benzynowych...)

    Jeżeli pan by zrozumiał, o czym mówię, toby pan nie dogadywał, ale pan tego nie rozumie. Po prostu siła nabywcza i wynagrodzenia to są rzeczy, które są zbieżne, ale to trzeba wiedzieć i się trzeba czegoś nauczyć. Jak pan nie wie, niech się pan nie odzywa po prostu. To proste rzeczy. (Oklaski)

    (Poseł Jakub Rutnicki: Tak, pan wie lepiej. Ludzie pod marketami wiwatują. Tak tanio jeszcze nigdy nie było.)

    I teraz... (Gwar na sali)

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Proszę państwa...

    Panie ministrze, mam prośbę. Niech pan... Nie ma sensu...

    (Głos z sali: Kultury...)

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Panie Marszałku! To pan jest od reagowania...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Dobrze, no dobrze, ale... Dobrze, jestem od...

    (Głos z sali: Ale przeszkadzają...)

    (Głos z sali: Prawda boli.)

    (Głos z sali: Ale proszę się nie denerwować.)

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Ja się nie denerwuję, ja mówię spokojnie. Nie denerwuję się.

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Proszę państwa...

    (Głos z sali: Ale po co ta agresja, panie ministrze?)

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    Jaka agresja, panie pośle? Ja panu odpowiadam...

    Wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty:

    Proszę Państwa! Czy mam przerwać obrady? Możecie się uspokoić? Proszę was serdecznie, jedną i drugą stronę.

    (Głos z sali: Co za chamstwo!)

    Panie ministrze, proszę.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed:

    I teraz kwestia tego, że płace rosną szybciej niż inflacja.

    (Głos z sali: Nie możemy tolerować...)

    To jeszcze państwu przedstawię porównanie. Mieliście w 2013 r. inflację na poziomie niespełna 1%, a wzrost wynagrodzeń to 3%. Za naszych rządów inflacja - 2,31%, poziom wzrostu wynagrodzeń - 7,31%, czyli wzrost wynagrodzeń hamuje w zdecydowany sposób skutki inflacji.

    A teraz przejdę do innych działań, które podejmowaliśmy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, programów, które też oddziałują na życie Polaków. Pierwszy program to przede wszystkim ˝Rodzina 500+˝. Od początku realizacji programu do grudnia 2019 r. wydaliśmy wspólnie razem na program ˝Rodzina 500+˝ 95 400 mln zł. To są olbrzymie środki, które wpłynęły do budżetów polskich rodzin. Jakoś nie przypominam sobie, żeby za waszych czasów było coś podobnego. Mamy program ˝Dobry start˝, który dotyczy wszystkich dzieci uczących się do 20. roku życia. 4,5 mln osób objętych zostało tym programem. 1,5 mld zł przekazano na ten program. Program ˝Maluch+˝ - wzrost nakładów ze 150 mln zł do kwoty 450 mln zł. Już nie będę podawał tych wszystkich kwot, które wzrosły, liczby miejsc żłobkowych, ale warto podkreślić, że od 2016 r. do 2020 r. na program ˝Maluch+˝ przeznaczyliśmy 1650 mln zł. Programy dotyczące polityki senioralnej to oczywiście programy, które są związane z bezpośrednim wsparciem dla emerytów. Ostatnie działania - dodatkowe świadczenie, tzw. trzynasta emerytura, i zmiana zasad waloryzacji - dają łącznie o ponad 22 mld środków więcej. Te środki trafią do polskich rodzin.

    Odnośnie do waloryzacji przypomnę, że wprowadziliśmy waloryzację kwotowo-procentową, żeby chronić najniższe emerytury. Co ważne, podnieśliśmy w ostatnim czasie minimalną emeryturę - jest ona o 40% wyższa niż za państwa rządów. Dzisiaj mamy emeryturę minimalną na poziomie 1200 zł. Ona wzrasta bardziej, niż wynikałoby to z kwotowo-procentowej inflacji, czyli z 1100 zł do 1200 zł.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Pana ministra trzeba nauczyć co, to jest...)

    Do tego dodajmy jeszcze obniżenie podatku PIT z 18% do 17% - to też są wyższe dochody. Dotyczy to osób najsłabiej uposażonych. Do tego jest jeszcze wolna kwota od podatku.

    (Poseł Marek Sowa: Wolna kwota od podatku...)

    Ona też powoduje, że te środki są mniejsze.

    Myślę, że dobrym wskaźnikiem jest też to, co proponujemy dzisiaj w innych programach.

    (Poseł Paulina Hennig-Kloska: Panie ministrze...)

    Chodzi o program, który wspiera osoby niepełnosprawne, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Program wszedł w życie 1 października. Dzisiaj ponad 300 tys. osób, które potrzebują wsparcia, korzysta z możliwości dopłaty o wysokości 500 zł.

    Program ˝Posiłek w domu i w szkole˝ jest kolejną ofertą dla osób, które z tego korzystają. Na tym przykładzie pokazuję, że jeżeli mniej osób z tego korzysta, to znaczy, że poprawia się sytuacja materialna rodzin. Pokazują to również wszystkie dane dotyczące pomocy społecznej - jest mniejsza liczba podopiecznych pomocy społecznej, mimo że w 2018 r. podnieśliśmy poziom kryterium dochodowego jeśli chodzi o korzystanie z niej.

    To są wszystkie działania, o których bardzo skrótowo byłem w stanie powiedzieć w ciągu tych 10 minut. Dotyczą one polityki rodzinnej naszego rządu, polityki dotyczącej nas wszystkich. Działania, które podejmowaliśmy (Dzwonek), najlepiej podsumowują takie dane: w 2015 r. na politykę rodzinną przeznaczaliśmy 1,75% PKB, w 2020 r. przeznaczamy 4%. (Oklaski) To jest ogromny wzrost nakładów na politykę rodzinną Te środki trafiają do polskich rodzin. W jakiś sposób zapobiega to też sytuacjom, które występują, jeśli chodzi o podnoszenie cen. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
2.6
Pozycja w rankingu:
230
Liczba głosów: 15
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.