Zgłoś uwagi

Poseł Zbigniew Ziejewski - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
15 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druki nr 62 i 125).

Poseł Zbigniew Ziejewski:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W rządowym projekcie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, druki nr 62 i 125, przewidziano rozwiązania ograniczające ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, tj. m.in. wirusów, bakterii, grzybów czy szkodników, które atakują rośliny. Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń i dyrektyw unijnych.

    Ochrona roślin przed agrofagami ma istotne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i środowiska naturalnego. Agrofagi niszczą m.in. plony, a także powodują znaczne ubytki w drzewostanach. Ich zwalczanie wymaga dodatkowych zabiegów w zakresie ochrony chemicznej lub działań kwarantannowych, co podnosi znacznie koszty produkcji. Wystąpienie w Polsce nowych agrofagów może mieć negatywny wpływ na eksport płodów rolnych. Przykładem może być występująca w Polsce w ziemniakach bakteria Ralstonia, która ogranicza możliwość wysyłania tychże płodów do Unii Europejskiej. Agrofag ten spowodował w Irlandii katastrofalny głód. W ostatnich dekadach w Europie odnotowano przypadki wystąpienia nowych agrofagów, co uzasadnia wzmocnienie dotychczasowych przepisów dotyczących eksportu i importu. Przykładem może być nowa bakteria, która zagraża ponad 300 gatunkom roślin. Najczęściej porażane są przez nią gatunki roślin o znaczeniu gospodarczym dla Polski. Mówimy tutaj o wiśni, czereśni, śliwie, tudzież innych gatunkach.

    Najważniejsze zadania związane ze zdrowiem roślin będą wykonywane jak do tej pory przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie przeprowadzał kontrolę dotyczącą spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu unijnym, jak również kontrolę występowania agrofagów, będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał jak obecnie decyzje administracyjne w razie stwierdzenia występowania tzw. agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających zwalczaniu. Nowością będą możliwości wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów, co powinno ułatwić eksport towarów do państw trzecich, poza Unię Europejską. Obszar wolny od określonego agrofaga będzie ustanawiał wojewoda. Ograniczenia lub nakazy obowiązujące na takim obszarze będą natomiast wynikały z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Komisja przyjęła poprawkę dotyczącą zmiany terminu dokonywania opłaty pobieranej przez głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa bądź właściwego wojewódzkiego inspektora. Opłaty uiszczane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku.

    Panie Marszałku! Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dwa istotne aspekty. Po pierwsze, chodzi o art. 17 ust. 2 projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa stanowiący, że urzędowym inspektorem może być osoba, która ukończyła studia wyższe. Zasadne by było, aby obligatoryjnie były to studia wyższe o kierunku rolniczym lub pokrewnym. Właściwe pod względem merytorycznym wykonywanie obowiązków wymaga posiadania ogromnej wiedzy rolniczej, specjalistycznej wiedzy. Dlatego zatrudnianie obecnie w inspekcji pracowników legitymujących się średnim wykształceniem znacznie obniża poziom wiedzy.

    Chciałbym ponadto zwrócić uwagę - mam prośbę do pana ministra - że jeśli chodzi o pracowników tej sfery, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe narodu, wysokość stawki wynagrodzenia korpusu służby cywilnej zależy od kwoty bazowej i mnożnika.

    Panie Ministrze! Dzisiaj wysokość stawki bazowej wynosi 2031,96 zł zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 rządowego projektu ustawy budżetowej. Pracownicy dzisiaj pracują na prowizorium budżetowym. To prowizorium jest od 1 stycznia do 29 lutego tego roku. Nie wiedzą, jakie będą otrzymywać pensje w tym roku. Dlatego to prowizorium, które jest ustalone na te 2 miesiące, będzie mnożone przelicznikiem od 1,5 do 2,2. Pracownicy tej administracji, którzy odpowiadają za tak ważną dziedzinę gospodarki narodowej, apelują o przyjrzenie się ich pensjom (Dzwonek), tym bardziej że jest to w skali kraju 1870 zatrudnionych osób. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.