Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Andrzej Szlachta - Wystąpienie z dnia 08 lutego 2018 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
238 wyświetleń
0

28. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233).

Poseł Andrzej Szlachta:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z druku nr 2233.

    Projekt ustawy ma na celu dostosowanie polskich przepisów do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. oraz znowelizowanych zaleceń FATF, a także zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W toku prac nad tym projektem uwzględniono również zalecenia kierowane przez Komitet Ekspertów ds. Oceny Środków Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu.

    W art. 1 podano, że ustawa określa zasady i tryb przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także inne środki służące ochronie interesu publicznego. W art. 2 wymienione są szczegółowo wszystkie instytucje zobowiązane do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Katalog instytucji obowiązanych wymienionych w tym artykule w znacznym stopniu pokrywa się z katalogiem instytucji obowiązanych określonym w obecnie obowiązujących przepisach. Statusem instytucji obowiązanej objęto, w myśl nowej dyrektywy, przedsiębiorców świadczących usługi na rzecz spółek i trustów oraz podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi a prawnymi środkami płatniczymi.

    Ponadto doprecyzowano zakres, w jakim obowiązki instytucji obowiązanych spoczywają na stowarzyszeniach posiadających osobowość prawną oraz fundacjach, wskazując, że dotyczy on wyłącznie przypadków przyjęcia lub dokonania płatności w gotówce o wartości równej równowartości 10 tys. euro lub ją przekraczającej. Dookreślono zakres definicji podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut.

    Pozbawiono statusu instytucji obowiązanej przedsiębiorców prowadzących domy aukcyjne, antykwariaty, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi oraz w zakresie sprzedaży komisowej. Z listy instytucji obowiązanych wykreślono również Narodowy Bank Polski, który na gruncie obecnie obowiązujących przepisów ma specyficzny, dualistyczny status - zarówno instytucji obowiązanej, jak i jednostki współpracującej. Ponadto ograniczono zakres, w jakim adwokaci, radcy prawni, prawnicy zagraniczni oraz doradcy podatkowi będą podlegać obowiązkom związanym z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

    Fundamentalne dla projektu ustawy pojęcia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zostały zdefiniowane poprzez odwołanie się do czynów karalnych stypizowanych w Kodeksie karnym. W art. 2 ust. 2 pkt 11 zdefiniowano pojęcie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, wymieniając w lit. b członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów. W art. 2 ust. 2 pkt 26 zdefiniowano pojęcie waluty wirtualnej. Intencją projektodawców było objęcie zakresem tej definicji zarówno tzw. kryptowalut, jak i scentralizowanych walut wirtualnych. W rozdziale 2 określono m.in. zadania generalnego inspektora informacji finansowej, zwanego dalej generalnym inspektorem, który podejmuje działania w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W rozdziale 3 określono zadania funkcjonowania Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego.

    Ustawa, poza przepisami dotyczącymi gromadzenia informacji o beneficjentach rzeczywistych, wejdzie w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Przedmiotowy projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość stwierdzam, że poprzemy ten projekt i proponujemy przekazanie go do dalszych prac legislacyjnych do (Dzwonek) Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.