Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Poseł Michał Wójcik - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2018 roku.

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
9768 wyświetleń
2

3. punkt porządku dziennego:

Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    Szanowny Panie Marszałku! Panie Premierze! Szanowni Państwo! Prosiłbym, proszę was, żeby trochę ostudzić emocje. Debata o neofaszyzmie, o neonazizmie powinna się toczyć w zupełnie innej izbie, w zupełnie innym kraju, a my rozmawiamy w Polsce... (Oklaski)

    (Poseł Sławomir Nitras: Gdzie jest Ziobro?)

    Proszę łaskawie posłuchać.

    ...w której wymordowano 6 mln naszych rodaków, 17% populacji. (Gwar na sali, dzwonek)

    (Poseł Sławomir Nitras: Żydów, Białorusinów.)

    Dzisiaj, szanowni państwo, zapraszam państwa zaraz po głosowaniach na otwarcie wystawy ˝Intelligenzaktion Schlesien˝, która odbędzie się tutaj na dole, przy głównym wejściu.

    (Poseł Michał Szczerba: Rybak będzie?)

    Chcę zaprosić państwa, żeby to pokazać, bo jeden z posłów mówił o wartości edukacji. Tak, bo na to trzeba zwracać uwagę. To o tym, jak wymordowano kilka tysięcy naszych rodaków na Śląsku w ramach całej akcji przeciwko powstańcom śląskim, inteligencji...

    (Poseł Magdalena Kochan: To Rybaka trzeba zaprosić.)

    ...duchownym, wymordowano polityków. Zapraszam państwa, bo to jest bardzo ważne. Ostudźmy trochę emocje.

    (Poseł Czesław Mroczek: Trzeba Rybaka zaprosić.)

    Natomiast pamiętajmy o tym, że to, co się mówi w naszej Izbie, tutaj, odbija się echem chociażby w Parlamencie Europejskim...

    (Poseł Cezary Tomczyk: Przecież pan był z Rybakiem na konwencie.)

    ...gdzie znajdują się politycy, którzy mówią o 60 tys. patriotów, którzy...

    (Poseł Zbigniew Konwiński: Chcą wieszać.)

    ...maszerują w Warszawie, upamiętniając rocznicę, mówią o nich...

    (Poseł Cezary Tomczyk: Chyba Czarnecki o szmalcownikach.)

    ...że są faszystami. To jest skandal, szanowni państwo. A wy właśnie podgrzewacie tę atmosferę po to, żeby tam, w Parlamencie Europejskim, byli politycy, którzy wymierzają ostre słowa właśnie w Polskę - właśnie w Polskę. (Oklaski)

    (Poseł Elżbieta Radziszewska: Niech się pan nie kompromituje. Panie ministrze, kompromitacja.)

    (Poseł Cezary Tomczyk: Myli pan skutek z przyczyną. Pan był na tej konwencji, śpiewał pan razem z Rybakiem.)

    Szanowni...

    Niech pan nie krzyczy...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie pośle Tomczyk, ostrzegam pana, że będzie pan potem ukarany...

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    Zaraz panu powiem...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    ...i będzie pan prosił o to, żeby panu karę darować.

    (Poseł Ewa Kopacz: Pan minister się obroni.)

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    ...trzeba, żeby to mocno wybrzmiało. Pan Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, powiedział: Idziemy po was. Kiedy to było? Wtedy gdy były te haniebne wydarzenia w Białymstoku. I tak żeście poszli, że rok później zostało...

    (Poseł Sławomir Nitras: No właśnie. Znowu to samo kłamstwo.)

    ...zarejestrowane stowarzyszenie, które wystąpiło w tym filmie, które było odpowiedzialne za te zdarzenia, które wy dzisiaj potępiacie tak jak my. Tak żeście poszli po nich. I trzeba sobie to powiedzieć.

    (Poseł Sławomir Nitras: No, przed chwilą mówiłem - wyroki są, człowieku.)

    Tak samo było z koncertem, festiwalem Orle Gniazdo. Proszę sobie sprawdzić, jak zadziałała prokuratura w państwa czasach, czy tak naprawdę postawiła komuś zarzuty. W ogóle odmówiła wszczęcia postępowania.

    (Poseł Michał Szczerba: Prokuratura była niezależna.)

    O tym już nie zechcecie mówić, prawda? (Poruszenie na sali, oklaski)

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie pośle Tomczyk, ostrzegam pana.

    (Poseł Teresa Piotrowska: A jak minister nie słuchał, to co?)

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    Szanowni państwo, prokuratura...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Pani poseł...

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    ...pod przewodnictwem ministra Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego, działa bardzo dobrze. I teraz statystyka, bo to jest bardzo ważne, dotycząca przestępstw popełnianych na tle narodowościowym, rasowym...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie pośle Wojtkiewicz, proszę zająć swoje miejsce.

    Panie pośle Wojtkiewicz, ostrzegam pana.

    (Poseł Michał Wojtkiewicz: Ale oni przeszkadzają.)

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    ...przestępstw dotyczących...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Ostrzegam pana. Proszę usiąść.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    ...mowy nienawiści. Posłuchajcie państwo, bo to jest ważne. Zbadaliśmy, jak wyglądała sprawa skierowania aktów oskarżenia i wniosków do sądu o skazanie bez przeprowadzania rozprawy w trybie art. 355 § 1 Kodeksu postępowania karnego. W 2010 r. skierowano 30 aktów oskarżenia, w 2011 r. - 40, w 2012 r. - 75, w 2013 r. - 111, w 2014 r. - 154, w 2015 r. - 158, w 2016 r. - 158 aktów oskarżenia. W 73 sprawach skierowano wnioski do sądu w trybie art. 355 Kodeksu postępowania karnego, było 48 wniosków o warunkowe umorzenie. Łącznie zostało podjętych 279 decyzji w tego typu sprawach, to 20% spraw, najwięcej w ostatnich latach. I państwo mówicie, że my zamiatamy pod dywan? Przecież to jest nieprawda. (Oklaski, poruszenie na sali) To jest nieprawda.

    (Głos z sali: Trzy razy więcej.)

    Ze statystyką pan nie może przecież polemizować. Prokuratura działa sprawnie.

    (Głos z sali: To nie wypada.)

    Chcę powiedzieć, że wytyczne dotyczące tego rodzaju przestępczości zostały wydane za prokuratora Seremeta i one obowiązują. Jest w Prokuraturze Krajowej specjalny prokurator, który zajmuje się tego typu sprawami - było takie pytanie - są tzw. koordynatorzy w prokuraturach okręgowych, jest ich wielu. My traktujemy te sprawy bardzo poważnie, chociaż one mają marginalne... tak naprawdę znaczenie mają duże, ale ich jest bardzo mało - jest ich bardzo mało.

    (Poseł Sławomir Nitras: A pana Rybaka pan zna?)

    Jeżeli chodzi o sprawę...

    (Poseł Sławomir Nitras: Rybaka.)

    ...pana Rybaka. Proszę pana...

    (Poseł Sławomir Nitras: I Międlara.)

    ...jeżeli chodzi o pana Rybaka, to pan Rybak za kraty został wsadzony za dobrej zmiany. Tak, tak, akt oskarżenia wniosła prokuratura Zbigniewa Ziobry. Tak, pan tego nie wie. (Poruszenie na sali)

    (Poseł Borys Budka: Jak tam śpiewanie z nim?)

    (Poseł Izabela Leszczyna: Śpiewaliście razem.)

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie pośle, proszę usiąść spokojnie.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    Mało tego. Chcę powiedzieć, że kiedy zamieniano mu dozór elektroniczny na bezwzględną karę pozbawienia wolności, pozytywną opinię wydała Służba Więzienna w tym zakresie. A pod czyim nadzorem jest Służba Więzienna? Prokuratora generalnego - ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Taka jest prawda. Tylko państwo tego...

    (Poseł Sławomir Nitras: Żeby Polska była Polską.)

    ...nie chcecie zauważyć łaskawie.

    (Poseł Tadeusz Cymański: A widzą zdjęcie sprzed lat.)

    Co do kwestii pojawienia się pana Rybaka na scenie w czasie jednej z konwencji, można, szanowni państwo...

    (Poseł Sławomir Nitras: A czyjej konwencji?)

    (Poseł Tadeusz Cymański: Posłuchajcie teraz!)

    ...można, szanowni państwo, zadać pytanie: Dlaczego Donald Tusk się spotkał z panem Rybakiem?

    (Poseł Sławomir Nitras: Bo go Mularczyk... Ty kłamco jeden, manipulatorze ty!)

    Dlaczego? (Poruszenie na sali) Dlaczego? Godzinę rozmawiał.

    (Poseł Sławomir Nitras: Ty oszuście jeden... bo go do Sejmu wprowadził...)

    Dlaczego? Tylko... tylko...

    Panie marszałku, proszę uspokoić pana...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie pośle Nitras, ostrzegam pana. Znowu...

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    Panie pośle Nitras...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    ...będzie pan pisał odwołania od kar.

    (Poseł Sławomir Nitras: Proszę o tryb sprostowania.)

    Proszę usiąść na miejscu.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    Panie pośle Nitras...

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Jakie sprostowanie?

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    ...proszę sobie ten czas, kiedy pan krzyczy, wykorzystać na to, żeby...

    (Poseł Sławomir Nitras: Do sądu go podaj. Niech pan się do mnie nie zwraca.)

    ...pan zobaczył, jakie obrazki chodzą w Internecie, czy to jest Donald Tusk i Rybak, czy nie.

    (Poseł Sławomir Nitras: Ty kłamco, mówię ci po raz kolejny.)

    To jest to. Szanowni państwo, tylko jest różnica między nami, bo my nie mówimy...

    (Głos z sali: No jest, to prawda.)

    (Poseł Sławomir Nitras: My nie pokazujemy palcem.)

    ...że Donald Tusk wiedział, że pan Rybak spali za ileś miesięcy kukłę, tak samo jak my, kiedy się pojawiła ta osoba...

    (Poseł Tadeusz Cymański: Za kilka lat.)

    ...na scenie, reprezentowała Ruch Oburzonych...

    (Poseł Tadeusz Cymański: A my wiedzieliśmy...)

    ...nie była zaproszona przez nas...

    (Poseł Sławomir Nitras: Ale wy go wpuściliście.)

    ...nie mogliśmy wiedzieć, że ileś miesięcy później spali kukłę Żyda.

    Tym się różnimy. Rozumie pan?

    (Poseł Tadeusz Cymański: Chronologia zdarzeń.)

    (Poseł Sławomir Nitras: Przed prokuratorem się będziesz tłumaczył.)

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    Panie Nitras, ostrzegam...

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    Niech pan nie straszy mnie, dobrze?

    Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

    ...pana po raz drugi - po raz drugi.

    Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik:

    I niech pan się wyciszy. Niech pan się wyciszy.

    (Poseł Tadeusz Cymański: Sekwencja zdarzeń.)

    To jest właśnie brak tej kultury politycznej. My nie oskarżamy TVN24 o to, że Rybak pojawiał się w ich materiałach, bo nie możemy. Dlaczego? Bo jesteśmy uczciwi. Wy byście to od razu wyciągnęli. (Oklaski)

    (Poseł Sławomir Nitras: Kto to stwierdził? Ziobro to stwierdził.)

    Jeżeli chodzi o sprawę tego haniebnego wydarzenia, które miało miejsce, szanowni państwo, prokurator generalny - minister sprawiedliwości zareagował natychmiast, tak samo jak szef resortu spraw wewnętrznych. Natychmiast, jeszcze tego samego wieczoru, wszczęto postępowanie. Chcę państwu powiedzieć, że...

    (Poseł Czesław Mroczek: Po TVN.)

    ...część osób została natychmiast zatrzymana, najpierw pierwsze trzy, potem kolejne dwie osoby. Natychmiast...

    (Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: I natychmiast wypuszczono.)

    ...polecił prokurator generalny nadzór Prokuraturze Regionalnej w Katowicach. Sprawę prowadzi Prokuratura Okręgowa w Gliwicach, podstawa prawna to art. 256 i 263. Śledztwo objęte jest zwierzchnim nadzorem służbowym prokuratora krajowego, dlatego że te sprawy traktujemy bardzo poważnie - bardzo poważnie. I chcę, szanowni państwo, powiedzieć, że we wtorek ABW zatrzymała trzy osoby, w środę dwie kolejne osoby. W gronie tych zatrzymanych jest m.in. Mateusz S., ps. Sitas. W dalszym ciągu trwają czynności, chodzi o czczenie urodzin Adolfa Hitlera. Kolejne czynności będą przeprowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

    Szanowni Państwo! Jeżeli chodzi natomiast o cofnięcia aktów oskarżenia, o których mówicie, nie ma czegoś takiego jak cofnięcie aktu oskarżenia.

    (Głos z sali: Jest.)

    To sąd decyduje o tym, czy materiał powinien być cofnięty, nawet jeżeli wniosek jest złożony. To sąd o tym decyduje.

    (Poseł Andrzej Halicki: Są umorzenia.)

    (Poseł Arkadiusz Myrcha: Nie.)

    Przeczytajcie sobie przepisy proceduralne. Sąd decyduje o tym, czy zwrócić, chodzi o uzupełnienie postępowania. To jest zupełnie inna sytuacja.

    (Poseł Tadeusz Cymański: Więzienie. Też sąd decyduje.)

    Na koniec chcę powiedzieć tak. Bardzo dziękuję, że dziennikarze ujawnili te rzeczy. Szkoda, że po takim czasie. Trzeba walczyć z takimi rzeczami, z takimi zjawiskami. Nie wolno budować się na tego typu sprawach, dlatego że to może prowadzić do zjawisk, o których mówili tutaj szef i wiceszef resortu spraw wewnętrznych, chodzi m.in. o sprawę zamordowania działacza Prawa i Sprawiedliwości. To jest straszna rzecz. Wiecie, kogo chciał zamordować sprawca? Jarosława Kaczyńskiego bądź Zbigniewa Ziobrę. Tylko bał się, bo przyszedł na manifestację i bał się ochroniarzy. Do tego prowadzi, niestety, podgrzewanie tych emocji.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Co ty robisz teraz?)

    Proszę was dzisiaj, żebyście tonowali i naprawdę wyciszyli, trochę ostudzili emocje. Bardzo dziękuję. (Poruszenie na sali, oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.4
Pozycja w rankingu:
334
Liczba głosów: 49
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.