Zgłoś uwagi

Poseł Anna Paluch - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
27 wyświetleń
0

Stenogram

5. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druki nr 121 i 156).

Poseł Anna Paluch:

    Dziękuję bardzo.

    Wysoka Izbo! Chcę podziękować przedstawicielom klubów Koalicji Polskiej oraz Lewicy za deklaracje poparcia omawianego projektu. Powiem to jeszcze raz. Z całą odpowiedzialnością staraliśmy się w ramach procedowania w podkomisji i w komisji słuchać przedstawicieli strony społecznej, słuchać głosów krytycznych, wyciągać z tego wnioski i próbować tak sprecyzować przepisy, żeby rozstrzygać wątpliwości różnych kręgów, bo przecież interesariusze mają prawo wyrazić swoje zdanie. Przykro, że wypowiedzi klubu Platformy Obywatelskiej były tak mało merytoryczne.

    (Poseł Krystyna Sibińska: No, pani poseł, moje pytania niemerytoryczne?)

    Wracam jeszcze raz do technologii BIM. Trzykrotnie rozmawialiśmy, bo pani poseł Chmiel wywoływała tę dyskusję, na temat technologii BIM i trzykrotnie przedstawiciel Izby Architektów RP i w debacie w ramach pierwszego czytania, i w debacie w podkomisji, i w debacie w komisji mówił wyraźnie, że zmiany w ustawie nie idą w poprzek, a wręcz przeciwnie, są zgodne z nowymi technologiami, które są wprowadzane. I ten problem, który podnosiła pani poseł, całkowicie inaczej wygląda.

    Proszę państwa, co do kwestii, że nie wprowadzamy nic istotnego w zakresie zgód i przyśpieszenia procedury, to powiem to jeszcze raz. Mówiłam o art. 5 i 7 zawierającymi zmiany do Prawa energetycznego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Przypominam, że w art. 5 dotyczącym Prawa energetycznego mówi się wyraźnie: wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 18, czyli przedłużających się uzgodnień, nie może być niższa niż 1500 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu warunków przyłączenia do sieci. I w art. 7 dotyczącym ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu dodaje się ust. 3a w brzmieniu: Karze pieniężnej podlega przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, które nie wydaje warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w art. 19a ust. 1 lub 2. A więc, są tu przepisy, które dyscyplinują właściwe podmioty i to powinno wpłynąć w oczywisty sposób na przyspieszenie postępowań.

    Generalnie dziękuję za dyskusję. Jestem przekonana, że ustawa się przyczyni do tego... Aha, jeszcze jedna kwestia, kwestia wypowiedzi ze strony Konfederacji, że samowola budowlana to jest pojęcie komunistyczne. Proszę państwa, nie. Planowanie przestrzenne odbywa się na poziomie gminnym i musimy podjąć starania w tym kierunku, żeby jednak kształtować przestrzeń publiczną tak, żeby ona nie raziła oczu. Jeżeli się jedzie do Włoch, to całe Włochy wyglądają jakby spod jednych wytycznych architektonicznych wyszły. Czyli trzeba przedsięwziąć takie działania, które będą wpływały na jakość wspólnej przestrzeni. Z drugiej strony słyszeliśmy, że nie mamy tu ładu urbanistycznego. Trzeba w granicach zdrowego rozsądku zapewnić to, żeby przestrzeń była kształtowana w sposób planowy, spójny, taki, który zapewni nam życie w pięknej przestrzeni, i trudno te wysiłki jak gdyby postponować. Oczywiście wszystko należy robić w granicach zdrowego rozsądku, bo z drugiej strony spotykamy się z zarzutami przedsiębiorców, że nadmierne skomplikowanie procesu przygotowawczego dla inwestycji to są wielkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rolą ustawodawcy, odpowiedzialnego ustawodawcy, jest równoważyć te różnorakie głosy płynące z różnych stron i starać się, żeby tak kształtować prawo, by każdy mógł bronić swojego interesu i by zapewnić realizację zadań publicznych w taki sposób, żeby społeczność żyła w jak najlepszych warunkach, a te lepsze warunki to jest również życie w pięknej przestrzeni. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
3.2
Pozycja w rankingu:
188
Liczba głosów: 21
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.