Zgłoś uwagi

Poseł Urszula Nowogórska - Wystąpienie z dnia 22 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
40 wyświetleń
0

Stenogram

1. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 158 i 158-A).

Poseł Urszula Nowogórska:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przepraszam za głos, ale przeziębienie dopada czasem w najmniej odpowiednim momencie. Ale do rzeczy.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 158, wraz z autopoprawką, zawartą w druku sejmowym nr 158-A.

    Uchwalenie w dniu 4 września 1997 r. ustawy o działach administracji rządowej było elementem przeprowadzonej w latach 1996-1997 reformy centrum administracyjnego rządu. Jej szczególny charakter polegał na tym, że rozproszony po wielu ustawach zakres działalności administracji rządowej został po raz pierwszy uregulowany niemal w całości w jednej ustawie. Ustawa została oparta na konstrukcji działu administracji rządowej, rozumianego jako wydzielona część obszaru działania administracji rządowej co do zasady kierowana przez ministra.

    Dziś proponowane są kolejne zmiany w tej ustawie. Projekt zakłada dokonanie przesunięć niektórych zakresów spraw pomiędzy działami administracji rządowej, związanych z wyodrębnieniem dwóch nowych działów administracji rządowej, tj. aktywa państwowe oraz klimat.

    Dział aktywa państwowe, jak napisano w uzasadnieniu noweli, obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania procedur majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych pozostaną we właściwości innych działów. Minister do spraw aktywów państwowych będzie reprezentował Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym. Proponuje się również, aby minister ten posiadał kompetencję inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. Dział klimat natomiast będzie obejmował sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju.

    W projekcie ustawy, który dzisiaj przechodzi pierwsze czytanie, zmierza się do zmian w ustawie o działach administracji rządowej, a także w 92 innych ustawach. Skala tych zmian, można powiedzieć, troszeczkę poraża. Ponadto przewiduje się szereg zmian w zakresie spraw objętych działem członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że projekt ustawy nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Nasuwa się zatem pytanie, jaka rzeczywiście jest intencja wnioskodawców.

    Nasuwa się szereg różnych pytań. Po pierwsze, dlaczego tak szybko albo czemu tak późno? Minęły 3 miesiące. Żeby ministerstwa i administracja państwowa mogły sprawnie działać, powinno dziać się to w zupełnie innym trybie, szybko. Na kolanie przygotowano autopoprawkę i przedstawiono nam ją bardzo, bardzo szybko.

    Kolejne pytanie. Czym zgodnie z proponowanymi zmianami tak naprawdę ma się zająć minister klimatu? Czy nie powinno tam być napisane, że minister klimatu powinien zająć się programem ˝Czyste powietrze˝? Wyborcy w terenie, mieszkańcy różnych okręgów sygnalizują, że są bardzo poważne problemy z rozliczaniem tych projektów.

    Co macie na myśli, mówiąc o dokapitalizowaniu? Czy przypadkiem nie chodzi tu o dofinansowanie upadających spółek? Wcześniejsze zmiany doprowadziły do ogromnego rozproszenia. Powstały spółki matki, spółki córki. Czasem trudno się zorientować, kto czym rządzi i kto za co odpowiada.

    Kolejne pytanie. Jakie będą pozytywne efekty nowelizacji oprócz zwiększenia liczebności rad nadzorczych i zwiększenia wydatków na ten cel?

    Zastanawiamy się również, czy nie powstanie spór kompetencyjny pomiędzy Ministerstwem Klimatu a ministerstwem środowiska w wyniku wyodrębnienia działu klimat, ponieważ jak wynika np. z art. 13a ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej, minister do spraw klimatu sprawuje nadzór nad głównym inspektorem ochrony środowiska, a organ ten zajmuje się m.in. monitorowaniem przyrody.

    Kolejne pytanie. W odniesieniu do działu aktywa państwowe wydaje się, że wnioskodawca zamierza przywrócić treść normatywną działu Skarb Państwa pod nazwą: dział aktywa państwowe, czyli można wnioskować, że to, co działało wcześniej, przez 8 lat, było rzeczywiście dobre.

    Szanowni Państwo! Klub Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 jest przeciwko wprowadzeniu chaosu i rozproszenia. Nie popieramy pisania prawa, pod którym kryją się ukryte mechanizmy. Nie podoba nam się pisanie prawa bez konsultacji, na kolanie i pod dyktando określonej grupy interesów, ale zależy nam na sprawności administracji państwowej i skuteczności państwa. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
4.2
Pozycja w rankingu:
123
Liczba głosów: 48
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.