Zgłoś uwagi
Twoje opinie lub sugestie

Jarosław Szlachetka, Urszula Rusecka, Krzysztof Ostrowski, Barbara Bartuś - pytanie z 7 grudnia 2017 r.

Pytania w sprawach bieżących
Posłowie Jarosław Szlachetka, Urszula Rusecka, Krzysztof Ostrowski i Barbara Bartuś - PiS
w sprawie nowego programu rządowego dla seniorów "Opieka 75 plus"

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
486 wyświetleń
0

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jarosław Szlachetka:

    Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Na początku grudnia GUS podał dane dotyczące obciążenia demograficznego i wskaźniki starości w gminach z terenu całego kraju. Dane jednoznacznie mówią, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. Prognozy są nieubłagane i mówią, że w 2050 r. już co 10. Polak będzie miał powyżej 80 lat. Wzrost liczby najstarszych osób oznacza konieczność zapewniania im wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego.

    Przypomnę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dla tych, którzy ukończyli 75 lat, od 1 września 2016 r. wprowadził program gwarantujący dostęp do bezpłatnych leków. Ich lista jest sukcesywnie poszerzana. Obecnie zawiera ponad 1600 specyfików. Następnym programem obok wspomnianych bezpłatnych leków dla seniorów 75+, programu ˝Senior+˝, programu ASOS będzie zapowiedziany przez panią minister nowy program rządowy dla seniorów ˝Opieka 75+˝.

    Szanowna Pani Minister! Jaki jest cel programu ˝Opieka 75+˝ i na czym ten program kierowany do seniorów będzie polegał? Dziękuję.

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska:

    Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Program ˝Opieka 75+˝ ma na celu zwiększenie dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych i kierowany jest do osób samotnych i starszych, w wieku 75 lat i więcej, które mieszkają na terenach małym gmin, do 20 tys. mieszkańców.

    W ramach tego programu gminy do 20 tys. mieszkańców mogą skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wtedy, gdy dana gmina realizuje ten program samodzielnie, gdy nie zleca innemu podmiotowi realizacji tego zadania.

    Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia tych usług dla osób samotnych, w wieku 75 lat i więcej, które spełniają warunki do udzielenia pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wstępnie szacujemy, że program jest adresowany do ok. 1229 gmin.

    Na co mogą być te środki przeznaczone? Po pierwsze, na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które już korzystały z tych usług, bądź na dofinansowanie usług opiekuńczych dla osób, które jeszcze do tej pory w tym systemie nie były, czyli osób, które dopiero będą mogły skorzystać z tych usług.

    Czym uzasadniamy wprowadzenie tego programu? Jedną z form wspierania osób starszych, która została określona w przepisach ustawy o pomocy społecznej, są właśnie usługi opiekuńcze, w tym również specjalistyczne usługi opiekuńcze. Celem tych usług jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, ale także zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

    Należy podkreślić, że właśnie organizowanie oraz świadczenie usług jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym z zadań własnych gminy. Ten program umożliwia wsparcie gmin w realizacji ich własnego zadania. Wynika on także z coraz bardziej zauważalnych i postępujących procesów demograficznych, które prowadzą do starzenia się naszego społeczeństwa, oraz wzrostu liczby osób wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych.

    Krótko mówiąc, jeżeli dana gmina oferuje danej osobie 2 godziny, to my mówimy, że dodajemy kolejne 2 godziny dla tej osoby, w związku z czym ta osoba będzie objęta opieką już 4 godziny, czyli zwiększamy tę liczbę godzin.

    Z czego to też wynika? Corocznie obserwujemy wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. Z naszych analiz wynika, że w roku 2016 w stosunku do roku 2015 w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich nastąpił wzrost o ok. 7% liczby osób, którym w drodze decyzji administracyjnych przyznano właśnie świadczenia opiekuńcze, czyli nastąpił wzrost o 7% liczby osób powyżej 75. roku życia.

    Mamy też analizy, które pokazują, że liczba osób w wieku 75 lat i więcej w gminach, w których świadczone są właśnie te usługi, wynosi ok. 55 tys. osób, co stanowi ok. 60% ogółu tych osób.

    Chcę również powiedzieć, że ten program już został ogłoszony i trwa nabór wniosków do tego programu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Urszula Rusecka:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Pani Minister! Polityka społeczna wobec osób starszych została uznana przez rząd za jeden z priorytetów. Chodzi tu o kwestie związane z sytuacją materialną, mieszkaniową seniorów, z zapewnieniem im dostępu do opieki zdrowotnej, jak również z aktywnością zawodową, społeczną, edukacyjną, kulturalną czy sportową osób starszych. Zapowiadany nowy program rządowy ˝Opieka 75+˝ wychodzi zapewne naprzeciw oczekiwaniom osób starszych, zwłaszcza jeżeli chodzi o opiekę indywidualną, specjalistyczną w miejscu zamieszkania. Bardzo ważne, żeby osoby starsze były objęte taką opieką właśnie w swoim miejscu zamieszkania, w swoim środowisku. Jest to bardzo ważne.

    Natomiast moje pytanie brzmi: Do jakich gmin jest skierowany ten program? Z informacji, które otrzymaliśmy, wynika, że do gmin, które mają do 20 tys. mieszkańców. Czym to jest spowodowane, pani minister? (Dzwonek)

11. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzeczywiście ten program skierowany jest do gmin do 20 tys. mieszkańców. Z czego to wynika? To wynika po prostu z dochodowości gmin. Średni dochód gminy w Polsce wynosi 1225,94 zł na mieszkańca. Natomiast w małych gminach, w których liczba mieszkańców jest niższa niż 20 tys. bądź jest równa 20 tys., jest on o ok. 4% niższy i wynosi 1173,03 zł. Wśród wszystkich gmin do 20 tys. mieszkańców 70%, czyli 1471, wykazuje niższe dochody, aniżeli wynosi średnia krajowa. W tych miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców średni dochód wynosi powyżej 1400 zł i dlatego program ten adresujemy do gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich, w których liczba mieszkańców właśnie nie przekracza 20 tys., ponieważ sytuacja osób w tych gminach jest zdecydowanie gorsza, czyli średni dochód na mieszkańca jest niższy, aniżeli wynosi średnia w innych miejscowościach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.