Zgłoś uwagi

Poseł Szymon Giżyński - Zapytanie z dnia 10 stycznia 2020 roku.

Pytania w sprawach bieżących

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
8 wyświetleń
0

Stenogram

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Jakub Rutnicki:

    Bardzo dziękuję.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Rozmawialiśmy o sprawie ASF-u i tego, co się dzieje. Pozwólcie, że skoncentruję się na terenie Wielkopolski, szczególnie na powiecie wolsztyńskim, nowotomyskim, międzychodzkim, gdzie mamy zagłębie produkcji, chociażby w samej gminie Siedlec to jest 250 tys. tuczników rocznie, to jest gigantyczna gałąź przemysłu. Jest wielka obawa, ponieważ od czasu gdy wirus ASF pojawił się na terenie województwa lubuskiego, nieopodal Wschowy, w wyniku też opieszałości działań ten wirus się rozprzestrzenia, panie ministrze, sytuacja się nie zmienia. Jestem po rozmowie z samorządowcami, jeszcze z dzisiejszego poranka. Oni robią wszystko, aby zabezpieczyć hodowlę, aby pomagać rolnikom, a nie ma realnego, dużego działania ze strony ministerstwa i władz centralnych. I o to cały czas, panie ministrze, jest wielka prośba. W okolicach Kębłowa, gmina Wolsztyn, po raz kolejny znajdowane są padłe dziki, u których stwierdzono wirus ASF-u. Wojsko pojawia się incydentalnie, przede wszystkim jeżeli chodzi o poszukiwania padłej zwierzyny. Tu naprawdę potrzeba wielkich, gigantycznych działań, panie ministrze. Powiat wolsztyński cały już jest strefą czerwoną, a w skali powiatu, jeżeli chodzi o produkcję wieprzowiny, to jest gigantyczna ilość osób zatrudnionych, również jeżeli chodzi o cały przemysł spożywczy i przetwórczy. Tak że oczekujemy konkretnych działań.

    Chciałbym też usłyszeć jasną deklarację (Dzwonek) ze strony ministerstwa. Nie daj Boże, panie ministrze, ale jeżeli ten wirus pojawiłby się w jakimś gospodarstwie, czy państwo zagwarantujecie pomoc finansową i odszkodowanie dla rolników? Oni chcą to od państwa usłyszeć. Bardzo dziękuję.

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

    Panie Marszałku! Szanowni Panie i Panowie Posłowie! Jest tak, że formuła, której pan użył, panowie użyli w pytaniu, dotyczy sytuacji, które już mają miejsce. Reakcja była natychmiastowa i wszystko, co się dzieje, dzieje się pozytywnie w formule: natychmiast.

    Jeżeli chodzi o województwo wielkopolskie, zagrożenie tam pojawiło się wtórnie w stosunku do województwa lubuskiego. Od 15 listopada ub.r. - bo to było wtedy potwierdzone ostatecznie i byliśmy już bardzo dobrze przygotowani na tę fatalną ewentualność, że jednak będziemy mieli do czynienia z tym wirusem przeskakującym obszar Polski o 300-360 km - w województwie lubuskim w ciągu 3 dni zrobiono to, co trzeba, żeby wirus osaczyć, całkowicie uniemożliwić przedostanie się go na zewnątrz. Ale przecież było wiadomo, że walczymy na terenie obcym, gdzie już pewne rzeczy mogły zajść kilka tygodni temu. Powstał natychmiast płot, ogrodzenie czy przegroda między województwem lubuskim a wielkopolskim, o długości w tej chwili ponad 100 km. I wtedy kiedy w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim pojawiły się przypadki - a do tej pory są dwa - każdemu przypadkowi poświęciliśmy to samo dokładnie, według tej samej koncepcji, która była zrealizowana w województwie lubuskim, czyli powstało ogrodzenie o promieniu 5 km. To był jeden przypadek, i tak się natychmiast stało, i drugi przypadek, i też tak się natychmiast stało. To są ogrodzenia doklejone do tej przegrody między województwem lubuskim i województwem wielkopolskim. A więc tam dokonujemy tego samego. Posłużę się przykładem wielokrotnie używanym, ale nie nadużywanym, bo nigdy dość przypominania, że to, co realizowaliśmy i realizujemy w województwie lubuskim i teraz w województwie wielkopolskim, to jest dokładna replika przypadku czeskiego, czyli sposobu, w jaki Czesi poradzili sobie skutecznie z ASF-em - pełna izolacja i likwidacja, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, krok po kroku, tydzień po tygodniu. Chodzi o to, żeby izolować, żeby się nic nie przedostało. Inspektorzy Unii Europejskiej na bieżąco to kontrolują, i to kontrolują też skutecznie, nie mają zresztą przesadnych uwag. Tutaj jest pewna współpraca ekspercka, a nie wykonywanie poleceń czy instrukcji, zwłaszcza nagannych. Wszystko funkcjonuje tak jak trzeba. Jest to skuteczne, wirus jest osaczony, nie ma w tej chwili żadnych racjonalnych powodów, żeby myśleć, że on się przedostanie. Następuje natomiast, całkowicie zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, całkowita redukcja populacji wewnątrz tych zagrodzeń.

    A więc tyle można powiedzieć dokładnie, jeśli chodzi o pytanie pana posła Jakuba Rutnickiego. Z tą bardzo ważną dopowiedzią, że gdyby takie nieszczęście się zdarzyło - tak to pan sformułował, prawda? - to natychmiast rząd, państwo polskie przyjdzie z pomocą rolnikom, którzy będą tym nieszczęściem dotknięci. Mówimy oczywiście o pomocy finansowej. Natomiast na dzisiaj jest tak, że zrobiliśmy literalnie wszystko, zgodnie ze wszystkimi dyrektywami i procedurami, co wykonać należało.

    Proszę państwa, jeszcze kilka chwil zostało, więc powiem może o czymś poza tym, co wynika bezpośrednio z ustawy, która została przyjęta przez Wysoką Izbę - wczoraj była na ten temat gorąca dyskusja w Senacie, ale również w wyniku głosowań zaakceptowano pomysły ustawy - i która daje możliwości gremialnej, pełnej rozprawy z wirusem ASF i likwidacji tego wirusa na obszarze Polski.

    Ale zanim do tego dojdzie w sensie takim, że będziemy mieć już te prawne środki, całkowicie gwarantujące realizację pewnych konkretnych pomysłów, to chcę powiedzieć, że właśnie w kontekście Wielkopolski, w kontekście województw dolnośląskiego, lubuskiego, to co będzie bardzo jasno opisane w ustawie, już praktycznie się dzieje i stanie się. Na mocy decyzji pana premiera, na mocy decyzji ministra infrastruktury grodzimy te przejścia, tak żeby nie było najmniejszej możliwości migracji zakażonych dzików. Autostrady A2 i A4, czyli od granicy niemieckiej do Poznania i od granicy niemieckiej do Wrocławia, są już bardzo mocno zagradzane i ten proces skończy się w ciągu 2-3 tygodni. Drogi w tym poziomie S3 i S5, czyli drogi szybkiego ruchu... S3, czyli między północą a południem, jest już zagrodzona, S5 też będzie niebawem, w ciągu 2-3 tygodni. A więc mamy taki kwadrat, który będzie całkowicie bezpieczny, jeśli chodzi o ewentualne migracje w obie strony. Jest to absolutnie pewne zabezpieczenie, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał.

    Bardzo mocno postępują kontrole bioasekuracji. Ogromnie to przyspieszyliśmy. W tej chwili mamy już skontrolowanych w granicach 90%, nawet 92% wszystkich gospodarstw (Dzwonek), a mieliśmy tutaj bardzo, bardzo dużo do nadrobienia. (Oklaski)

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Poseł Kazimierz Plocke:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jeszcze kilka pytań chciałem dołożyć do tego, co powiedział pan poseł Rutnicki. Chciałem mianowicie się spytać, kiedy rząd przedstawi narodowy program walki z ASF-em. Po drugie, czy będą zwiększone środki finansowe na działalność Inspekcji Weterynaryjnej w budżecie na rok 2020? Po trzecie, kiedy rząd wprowadzi 100-procentowy zwrot kosztów bioasekuracji w małych gospodarstwach rolnych? Przypomnę, że teraz jest to 50%. Po czwarte, chciałem się spytać, czy rząd planuje uruchomienie ogólnopolskiej akcji informacyjnej skierowanej do konsumentów, do polskiego społeczeństwa w zakresie informowania o skutkach choroby ASF. Przypomnę, że organizacje rolnicze przekazały w ubiegłym roku prawie 5 mln zł na działalność telewizji publicznej, mimo że telewizja otrzymała także pieniądze z budżetu państwa.

    I ostatnia uwaga. Chciałbym (Dzwonek) także prosić pana ministra, resort, żeby poparł nasz wniosek z 2018 r. o utworzenie stałej podkomisji sejmowej do monitorowania walki z ASF-em. Dziękuję.

20. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński:

    Panie Marszałku! Państwo Posłowie! Jest tak, że narodowy program walki z ASF-em oczywiście jest. Na to składają się strategie pełnomocnika rządu, które są cały czas aplikowane do centrum, ale one m.in. wywołały skutek faktycznego powstania narodowego programu walki z ASF-em, jakim jest ustawa, jej literalny zapis. To jest coś, co pozwoli skończyć z ASF-em w praktycznie bardzo bliskiej perspektywie.

    Środki, o które pan pytał, panie pośle, na bioasekurację i na walkę z ASF-em będą całkowicie adekwatne do potrzeb, wymuszone, mówiąc w cudzysłowie, również zapisami ustawy, bo tam jasno zostały pokazane możliwości, już całkowicie prawnie, nie tyle jako możliwości, ile jako obligatoryjne zastosowania, gdzie Lasy Państwowe mogą i muszą w praktyce finansować te wszystkie przegrody, przeszkody dla zwierząt, które będą w praktycznej walce podczas tych polowań możliwe i konieczne do zastosowania.

    To samo jest w przypadku tych grodzeń, o których mówiłem, gdzie Ministerstwo Infrastruktury będzie miało możliwość, czytaj: po prostu konieczność, sposobność, ale także obowiązek dotowania tego i brania na swoją odpowiedzialność sfinansowania takich przedsięwzięć, o których opowiedziałem przy pierwszym pytaniu. A więc tam jest szereg takich zastosowań.

    Jeżeli chodzi o małe gospodarstwa, również jest taki program przygotowany. On będzie dedykowany małym gospodarstwom, których to nieszczęście dotknie.

    Ostatnie pytanie dotyczyło... Może pan przypomni, panie pośle, bo niedokładnie zanotowałem.

    (Poseł Kazimierz Plocke: Powołanie stałej podkomisji sejmowej.)

    Ale nie, wcześniejsze.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Bioasekuracja do 100%.)

    Nie, jeszcze wcześniejsze.

    (Poseł Kazimierz Plocke: Ogólnopolska akcja informacyjna na temat ASF.)

    Tak, właśnie o tym chciałem powiedzieć.

    Proszę państwa, to jest też najzupełniej oczywiste, że ta akcja, którą prowadzimy, nie mimochodem, tylko z pełnym przekonaniem i z pełnym założeniem, że tak powinno być, gdzie bronimy założeń ustawy, bardzo szeroko o tym informujemy... Zresztą państwo również nam w tym pomagają, zgłaszając szereg wątpliwości, które traktujemy bardzo poważnie, ale jednocześnie z ogromną satysfakcją. Większość tych postulatów, tych pytań dotyczy sytuacji nieistniejącej. Ze spokojem odpowiadamy, że zastosowanie mają wyłącznie pomysły praktyczne, które zaczną działać w momencie, kiedy ustawa - mam nadzieję, że bardzo szybko (Dzwonek), na dniach - będzie już do realizowania. Dziękuję uprzejmie.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń posła
Ocena
1.3
Pozycja w rankingu:
411
Liczba głosów: 12
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.