Zgłoś uwagi

Senator Zdzisław Pupa - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2020 roku.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
54 wyświetleń
0

Senator Sprawozdawca Zdzisław Pupa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu wczorajszym, tj. 14 stycznia 2020 r., Komisja Środowiska na swoim czwartym posiedzeniu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; druk senacki – jak pan marszałek odczytał – nr 33, druki sejmowe nr 119, 120 i 122-A.

W trakcie posiedzenia pan minister zabrał głos i przybliżył przedmiot ustawy. Później odbyła się dyskusja, w której zwrócono uwagę na pewne sprawy i problemy, dotyczące przede wszystkim funkcjonowania bazy danych odpadowych.

Zwrócę uwagę na fakt, że od 1 stycznia 2020 r. dokumenty ewidencji odpadów należy sporządzać w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO. Działający od początku roku najważniejszy moduł bazy, czyli moduł ewidencji, umożliwia sprawne ewidencjonowanie wytwarzanych odpadów oraz generowanie potwierdzeń przekazania odpadów. Generowane jest ponad 50 tysięcy kart dziennie bez żadnej awarii. Ma to na celu lepszą ewidencję i dokładniejszą informacje, dotyczącą wyprodukowania i zagospodarowania różnych odpadów. Obsługa całej bazy zaprojektowana jest w taki sposób, aby wykonywać jak najmniej czynności. Jest to szczególne ułatwienie dla małych firm. Baza danych odpadowych umożliwia kompleksowe gromadzenie informacji i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewnia podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków w zakresie formalnych czynności związanych z gospodarką odpadami.

Z punktu widzenia organów Inspekcji Ochrony Środowiska BDO pozwala jednocześnie na zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami oraz zapewnia monitoring przepływu strumieni odpadów. Baza danych odpadowych wykorzystuje zaawansowane technologie umożliwiające obsługę wielu tysięcy użytkowników, którzy w tym samym czasie mogą generować różne dokumenty. Ponadto baza wraz z rozwojem będzie wprowadzała kolejne, nowe udogodnienia, tak aby była jak najbardziej funkcjonalna dla przedsiębiorców i zainteresowanych.

Wychodząc naprzeciw propozycjom zgłaszanym przez przedsiębiorców, w przedłożonym projekcie zaproponowano ułatwienia, które umożliwią bardziej elastyczne wdrożenie do stosowania bazy danych odpadowych.

Przedłożona pod obrady ustawa dodaje przepisy regulujące sposób sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w przypadku awarii bazy danych odpadowych. W takim przypadku wprowadza się też możliwość sporządzania dokumentów w formie papierowej oraz w formie elektronicznej poza bazą danych odpadowych. W przypadku awarii bazy danych odpadowych termin składania części sprawozdań zostanie przedłużony do czasu usunięcia awarii.

Przedłożona pod obrady ustawa wydłuża też możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2020 r. celem umożliwienia przedsiębiorcom zapoznania się z funkcjonowaniem bazy danych odpadowych.

Ponadto w związku z wnioskami zgłaszanymi przez przedsiębiorców w zakresie wydłużenia czasu na dostosowanie się do nowego sposobu sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej oraz postulatów dotyczących opracowania modułu integracyjnego, tzw. API, sporządzono również poprawkę, która umożliwi przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 składanych w roku 2020. Dodatkowo w terminie wcześniejszym udostępniony zostanie moduł integracyjny API, który umożliwi opracowanie sprawozdań również za pośrednictwem wewnętrznych programów poszczególnych przedsiębiorstw oraz integrację danych z bazą danych odpadowych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że większość jej przepisów zostanie zastosowana od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych.

Minister, który często zabierał głos na posiedzeniu komisji, stwierdził, że zaproponowane rozwiązanie nie ogranicza możliwości przedsiębiorców, którzy odpowiednio dostosowali swoje działania do prowadzenia ich w wymienionym okresie elektronicznie w bazie danych odpadowych.

Jeżeli chodzi o głosowanie, to ustawa została przyjęta jednogłośnie. Zostały złożone 3 poprawki. Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy z poprawkami

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Oceń senatora
Ocena
1
Pozycja w rankingu:
497
Liczba głosów: 1
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.