Zgłoś uwagi

Senator Rafał Ambrozik - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2020 roku.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
52 wyświetleń
0

Senator Rafał Ambrozik:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Pani Marszałek, padło pytanie dotyczące sytuacji prawnej sędziów w Niemczech. Przytoczę art. 95 konstytucji niemieckiej. „W zakresie sądownictwa powszechnego, administracyjnego, finansowego, pracy i spraw socjalnych Federacja tworzy jako trybunały najwyższe: Trybunał Federalny, Federalny Sąd Administracyjny, Federalny Trybunał Obrachunkowy, Federalny Sąd Pracy i Federalny Sąd Socjalny”. I pkt 2: „O powołaniu sędziów tych trybunałów decyduje właściwy dla danego zakresu spraw minister federalny wraz z komisją do spraw powoływania sędziów, składającą się z właściwych dla danego zakresu spraw ministrów krajowych i członków wybieranych w równej liczbie przez Bundestag”. Nie widzi pani tu zagrożenia dla niezawisłości sędziego?

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Panie Senatorze…)

I, kontynuując… Przepraszam.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ale to jeszcze zadaje pan pytanie?)

Dokończę. Kontynuując…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie zakończył pan senator.)

Kwestia powiązania praworządności ze środkami unijnymi. To też jest bardzo ciekawe. Ja bym chciał, Pani Marszałek, żeby pani wskazała kryteria, jakimi miałby się kierować sąd, chyba TSUE, przy ewentualnym orzekaniu w zakresie praworządności. Propozycja Komisji, która się pojawiła, została skrytykowana wprost przez prawników Rady Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy. No, tak że może państwo mają kryteria, na podstawie których Polska ma być karana. Bo przecież państwo, jako klub, są za tym, żeby Polskę karać, żeby nakładać sankcje karne.

(Senator Bogdan Klich: Ja przepraszam, Panie Senatorze, proszę nie insynuować…)

Przepraszam. Kolejne pytanie…

(Senator Bogdan Klich: Proszę nie insynuować.)

No, ale tak jest, przecież państwa liderzy wypowiadają się na ten temat, wprost.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, ale proszę nie dyskutować na sali.)

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Do mnie pytanie, proszę.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pytanie do pani senator.)

I jeszcze, Pani Marszałek, ostatnia kwestia. Jest art. 88a, tam jest mowa o tym, że sędzia jest obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, stowarzyszeniach i fundacjach. Pani Marszałek – no, ja się tu zwracam do pani jako do adwokata, radcy prawnego – nie uważa pani, że to będzie łatwiejsze nawet dla pani, jeżeli pani będzie jeszcze czynnym adwokatem, być może pani jest…

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Czynnym – nie.)

Czy nie uważa pani, że te zapisy ułatwią dochodzenie sprawiedliwości w sądach? No, bo nie jest tak, że pani, jako adwokat, nie wie, czy dany sędzia nie jest np. członkiem stowarzyszenia, w stosunku do którego orzeka, czy ma tam znajomych, czy był członkiem tego stowarzyszenia, czy nie był? No, tu się pojawił taki bardzo dobry przykład procesu między rolnikiem a członkiem koła łowieckiego czy kołem łowieckim jako całością. No, koło łowieckie ma obowiązek wypłaty odszkodowania. Ale taki biedny rolnik nie wie, czy dany sędzia jest członkiem tego koła, czy nie jest. No, przecież to adwokatom absolutnie ułatwi pracę. Dziękuję.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.