Zgłoś uwagi

Poseł Jerzy Bielecki - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
6 wyświetleń
0

Stenogram

16. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne (druk nr 114).

Poseł Jerzy Bielecki:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy z druku nr 114 o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

    Ustawa, jak zapisano w tytule, umożliwi przeniesienie środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne w specjalnych otwartych funduszach inwestycyjnych lub w ZUS, co usprawni system emerytalny oparty na czterech filarach powiązanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, indywidualnymi kontami emerytalnymi, indywidualnymi kontami zabezpieczenia emerytalnego oraz pracowniczymi kontami kapitałowymi.

    Głównym celem ustawy jest wzrost stopy oszczędności bezpośrednio powiązanych ze wzrostem dochodów Polaków. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń wynikających z funkcjonowania systemu emerytalnego można stwierdzić, że wśród głównych czynników ograniczających możliwości generowania oszczędności w Polsce są m.in.: niski poziom aktywów finansowych Polaków, brak powszechnego trzeciego filaru w systemie emerytalnym, a także nieefektywność obecnego modelu funkcjonowania OFE, co skutkuje niskimi emeryturami z drugiego filaru.

    Przedłożony projekt ustawy realizuje również założenia przewidziane w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Umożliwia realizację działań służących budowie kapitału dla rozwoju, który ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego obywateli i stabilność systemu finansów publicznych, przyczyni się do wzmocnienia lokalnego rynku kapitałowego oraz zwiększenia potencjału naszej gospodarki.

    Jednocześnie należy przypomnieć, że w ramach zmian w systemie emerytalnym wprowadzonych w 2014 r. dokonano przetransferowania...

    (Poseł Jakub Rutnicki: O, przetransferowania, bardzo dobra uwaga.)

    ...51,5% aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych do ZUS.

    (Poseł Jakub Rutnicki: A czy był haracz wtedy?)

    Ale podatek od emerytur jest później...

    (Wypowiedź poza mikrofonem)

    ...i ten podatek będzie na pewno wyższy niż te 15%, o których pan mówi.

    (Poseł Jakub Rutnicki: Ale był haracz wtedy czy nie było?)

    Wicemarszałek Piotr Zgorzelski:

    Przepraszam bardzo.

    Była prośba, aby nie dyskutować z osobą, która przemawia.

    Poseł Jerzy Bielecki:

    Powyższe w połączeniu z zastosowaniem tzw. suwaka bezpieczeństwa, tj. mechanizmu przekazania w całości składek danej osoby z OFE do ZUS w okresie 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, doprowadziło do faktycznej likwidacji filaru kapitałowego w polskim systemie emerytalnym. Zmiany te podważyły zaufanie obywateli do rynku kapitałowego oraz do całego systemu emerytalnego. Jednocześnie funkcjonowanie OFE w okrojonym kształcie jest sprzeczne z celami reformy emerytalnej z 1997 r.

    Wracając do kwestii celów, należy uznać, że projektowana zmiana będzie korzystna dla obecnych członków OFE choćby z tego względu, że uzyskają oni prawo do pozostania w filarze kapitałowym aż do osiągnięcia wieku emerytalnego bez transferu ich środków do ZUS, tak jak jest obecnie. Mając na uwadze powyższe, konieczne jest podjęcie zmian ustawowych wzmacniających polski system emerytalny, umożliwiających utworzenie silnego drugiego filaru kapitałowego, jakim będą powszechne indywidualne konta emerytalne dostępne dla każdego i zasilane środkami pozostającymi aktualnie w OFE.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, mając świadomość ważności omawianej nowelizacji dla przyszłych emerytów i rozwoju polskiej gospodarki, będzie popierał rządowy projekt ustawy z druku nr 114. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.