Zgłoś uwagi

Poseł Marek Ast - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
4 wyświetleń
0

Stenogram

12. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 45, 45-A i 122).

Poseł Marek Ast:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania zawartego w druku nr 122 oraz wobec druków nr 45 i 45-A. Chodzi o sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

    Projekt, jak już zostało przez pana posła sprawozdawcę powiedziane, ma przenieść na polski grunt te rozwiązania, które już w państwach Unii Europejskiej funkcjonują. Z uwagi na postępujący rozwój technologiczny, ale też informatyczny, sprawy z zakresu własności intelektualnej rzeczywiście wymagają konkretnych rozwiązań, tak aby postępowania sądowe w tych sprawach mogły toczyć się sprawnie, ale jednocześnie aby tymi sprawami mogli się zajmować wyspecjalizowani sędziowie i wyspecjalizowane sądy.

    W jaki sposób projektodawcy te usprawnienia chcą wprowadzić? Przede wszystkim oczywiście jest to kwestia związana z tym, że sprawami będą zajmowały się w tym momencie w pierwszej instancji cztery wyznaczone sądy, sądy w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Lublinie, oraz dwa sądy w apelacji, czyli sądy w Poznaniu i Warszawie, ale jednocześnie Sąd Okręgowy w Warszawie będzie wyłącznie właściwy w sprawach szczególnie istotnych i skomplikowanych, związanych z własnością intelektualną, a dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym.

    Ponadto projekt wprowadza przymus ustanowienia wyspecjalizowanego pełnomocnika w sprawach dotyczących własności intelektualnej. Pełnomocnikiem będzie mógł być wyłącznie adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy, a w sprawach restrukturyzacji i upadłości także osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również małżonek, rodzeństwo, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

    Myślę, że jest to dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście stopień komplikacji spraw z zakresu własności intelektualnej uzasadnia tego rodzaju przymus. Oczywiście projekt zakłada to, że sędziowie, którzy będą orzekali w tych sprawach, będą mogli, a wręcz będą mieli obowiązek, przechodzić dodatkowe szkolenia, zdobywać kwalifikacje i te możliwości dla sędziów zostaną stworzone.

    Jednym słowem, jest to ustawa oczekiwana i przez środowisko przedsiębiorców, i środowiska twórcze. Wydaje się, że nie budzi jakichś szczególnych kontrowersji zarówno po stronie posłów koalicji rządzącej, jak i opozycji, co zresztą pokazały obrady komisji.

    W tej sytuacji w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wnoszę o uchwalenie powyższego projektu ustawy przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.