Zgłoś uwagi

Poseł Piotr Babinetz - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

9. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druki nr 97 i 129).

Poseł Sprawozdawca Piotr Babinetz:

    Dziękuję bardzo, panie marszałku. Myślę, że nie będzie długie.

    (Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska: Do rana.)

    Przedstawiam sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, druk nr 97.

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 3. posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2020 r. skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Kultury i Środków Przekazu do rozpatrzenia. Komisja Kultury i Środków Przekazu po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 stycznia br. wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył załączony do druku projekt ustawy.

    W trakcie prac na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zostało zgłoszone szereg poprawek. Pierwsza poprawka, a właściwie dwie poprawki, dotyczyła zmiany tytułu ustawy i wprowadzenia zapisu uchylającego jeden z ustępów ustawy o radiofonii i telewizji. Ta poprawka dotycząca ustawy o radiofonii i telewizji rodziła pewne wątpliwości ze strony Biura Legislacyjnego. Wprowadzenie poprawki dotyczącej ustawy o radiofonii i telewizji do ustawy o opłatach abonamentowych może wychodzić poza zakres nowelizowanej ustawy o opłatach abonamentowych. Ta poprawka, te dwie poprawki zostały przyjęte 13 głosami za, przy 11 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

    Wcześniej został jeszcze zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Ten wniosek z kolei został przez komisję odrzucony.

    Następnie komisja rozpatrzyła kilka poprawek porządkujących projekt ustawy, których celem było m.in. skrócenie procedury przyznawania jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych. Rzeczywiście ten cykl przyjętych i kompatybilnych ze sobą poprawek zmierza w tym kierunku. Te poprawki zostały przyjęte większością głosów.

    Była jeszcze jedna wątpliwość, dotycząca tego, czy w tym projekcie ustawy poruszać sprawę przyszłości, czyli lat 2021-2024.

    Wreszcie w głosowaniu nad całością projektu ustawy został on pozytywnie zaopiniowany - 15 głosami za, przy 13 głosach przeciw. Tak że generalnie Komisja Kultury i Środków Przekazu rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. Dziękuję bardzo.

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.