Zgłoś uwagi

Poseł Piotr Babinetz - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
3 wyświetleń
0

Stenogram

4. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych (druk nr 97).

Poseł Piotr Babinetz:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako przedstawiciel wnioskodawców przedstawiam krótko potrzebę i cel wniesienia do Wysokiej Izby poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych, druk nr 97.

    Jak wszyscy wiemy, od wielu lat brakuje w Polsce stabilnego, przewidywalnego, długofalowego i będącego na odpowiednim poziomie, jeśli chodzi o środki, systemu finansowania mediów publicznych. Ponadto m.in. na mocy ustawy z 2008 r. doszło do znaczącego zwiększenia liczby osób zwolnionych z obowiązku uiszczania opłat abonamentowych. W efekcie, aby móc zapewnić realizację misji publicznej radiofonii i telewizji, a tym samym wykonywać jeden z obowiązków państwa polskiego, konieczne jest rekompensowanie ubytku wpływów środków finansowych.

    Zresztą także szereg instytucji europejskich na przestrzeni ostatnich lat wskazuje na konieczność zapewnienia odpowiedniego, bezpiecznego, przejrzystego oraz adekwatnego finansowania mediów publicznych, czyli finansowania gwarantującego środki w wysokości zapewniającej realizację misji tych mediów. Jednocześnie instytucje europejskie sugerują finansowanie mediów publicznych z różnych źródeł...

    (Głos z sali: Publicznych!)

    ...aby zapewnić ich niezależność. O refundowanie z budżetu państwa ubytku wpływów abonamentowych wielokrotnie wnioskowała również Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

    Przedłożona ustawa ma na celu umożliwienie wykonywania obowiązków państwa w zakresie realizacji misji publicznej Polskiego Radia i Telewizji Polskiej - przez Telewizję Polską - poprzez wyrównanie poziomu dofinansowania do potrzebnego w 2020 r. pułapu. Projekt przewiduje wprowadzenie, począwszy od roku 2017, analogicznego do tego z kilku ostatnich lat rekompensowania ubytku wpływów wynikającego ze zwolnień od opłat abonamentowych w roku 2020.

    Zaproponowany w tej ustawie mechanizm rekompensaty polega na emisji skarbowych papierów wartościowych. Rekompensata przekazywana byłaby w formie skarbowych papierów wartościowych i przeznaczana pod nadzorem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - tak samo jak opłaty abonamentowe - wyłącznie na realizację przez Polskie Radio i spółki regionalne Polskiego Radia oraz Telewizję Polską, w tym także oddziały regionalne Telewizji Polskiej, misji publicznej, w wysokości nieprzekraczającej wysokości wydatków ponoszonych w związku z realizacją tej misji.

    Zachowana, a nawet wzmocniona, zostanie rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjnego organu odpowiedzialnego za interes publiczny w obszarze radiofonii i telewizji, w tym za finansowanie realizacji misji publicznych, narodowych mediów, w tym przypadku - szczególnie za podział środków uwzględniający potrzeby poszczególnych jednostek publicznej radiofonii i telewizji w zakresie realizacji misyjnej roli tych mediów.

    To właśnie krajowa rada w razie przyjęcia przez Wysoką Izbę powyższego projektu ustawy podzieli rekompensatę pomiędzy nadawców publicznych. Proponowaną wartość szacowanej rekompensaty wyliczono na podstawie danych krajowej rady, opierając się na liczbie zwolnionych z opłat abonentów, którzy zarejestrowali swoje odbiorniki, oraz wysokości opłaty abonamentowej w 2020 r. Proponuje się, aby przyznać mediom publicznym w 2020 r. rekompensatę w formie skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej nie większej niż 1950 mln zł - czyli skutki finansowe tej ustawy albo będą mniejsze od powyższej wartości, albo jej nie przekroczą.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponieważ musi zostać zapewniona realizacja misji przez media publiczne, w imieniu wnioskodawców wnoszę o niezwłoczne skierowanie przedłożonego projektu ustawy do Komisji Kultury i Środków Przekazu, a następnie o to, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić powyższy projekt ustawy. Dziękujemy bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.