Zgłoś uwagi

Poseł Marta Golbik - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2020 roku.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Brak odpowiedniej wtyczki Adobe Flash Player

Ściągnij
1 wyświetleń
0

Stenogram

3. punkt porządku dziennego:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 115).

Poseł Marta Golbik:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiony Sejmowi projekt ustawy w swym założeniu miał stanowić kontynuację procesu udostępniania podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych możliwości wstępnego wypełniania zeznań podatkowych przez właściwe organy podatkowe. W tym miejscu trzeba przypomnieć, że ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw została wprowadzona usługa polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika. Oznaczało to, że Krajowa Administracja Skarbowa wypełnia dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zeznanie podatkowe, bazując na informacjach od płatników, danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły oraz danych znajdujących się w rejestrach własnych KAS i innych rejestrach państwowych. Regulacja ta była przez podatników długo wyczekiwana i postrzegana jako duże ułatwienie.

    Wdrożenie usługi polegającej na udostępnieniu za pośrednictwem portalu podatkowego wypełnionego zeznania zostało rozłożone w czasie. Przyjęto, że realizacja usługi będzie następowała w dwóch etapach. W ubiegłym roku została udostępniona podatnikom będącym osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej usługa umożliwiająca rozliczenie podatku za 2018 r.

    W tym roku miała nastąpić realizacja drugiego etapu usługi, skierowana również do podatników prowadzących działalność gospodarczą. W tym momencie jednak podatników niestety spotkało rozczarowanie, ponieważ w przedłożonym Wysokiej Izbie projekcie zmian brakuje usługi udostępniania podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą zeznań podatkowych przygotowanych przez administrację podatkową.

    Na tę chwilę pojawia się pytanie, jakie były powody i przyczyny ograniczenia tej wyczekiwanej przez podatników usługi oraz dlaczego projektodawcy tak późno przedłożyli nowe prawo, pomimo że regulacje te nie były przedmiotem szeroko zakrojonych konsultacji społecznych i opiniowania. Wyjaśnienia, że przedsiębiorcy nie będą mogli skorzystać z wstępnie wypełnianych deklaracji podatkowych z powodu niespodziewanych wcześniej zmian legislacyjnych, są mało przekonywujące.

    Projektodawcy nie precyzują, o jakie szczegółowe zmiany chodzi, ale możemy wnioskować, że ta zaskakująca zmiana to obniżka PIT do 0% dla osób do 26. roku życia oraz obniżka PIT-u. Ponieważ jednak zmiany te były wprowadzone odpowiednio w sierpniu i w październiku 2019 r., trudno w tym przypadku mówić o zaskakujących i niespodziewanych zmianach, a raczej o mocno spóźnionych pracach zarówno nad przygotowaniem nowego ustawodawstwa, jak i nad udostępnieniem nowej usługi dla prowadzących działalność gospodarczą.

    Wobec powyższego należy podkreślić, że o ile kierunek proponowanych przez projektodawców zmian jest właściwy i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników, o tyle bardzo wiele do życzenia pozostawia terminowość deklarowanych zmian i dalsze odsuwanie w czasie procesu wstępnego przygotowania rocznych deklaracji podatkowych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, co w założeniu miało stanowić kolejny ważny krok ułatwiający przedsiębiorcom kontakty z administracją podatkową.

    Jednak, jak już powiedziałam, są to zmiany oczekiwane przez podatników, dlatego klub Koalicji Obywatelskiej popiera przedłożony projekt i jesteśmy za jego skierowaniem do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Czytaj więcej

Umieść film na stronie
Pliki cookies w naszym serwisie
Informacji zarejestrowanych w plikach "cookies" używamy m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Możesz zmienić ustawienia dotyczące "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli pozostawisz te ustawienia bez zmian pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień plików "cookies" może ograniczyć funkcjonalność serwisu.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu.